ECDL

Certyfikat ECDL jest obecnie honorowany w 146 krajach, można go zdawać w 38 językach. Poza Europą certyfikat ten znany jest jako ICDL (International Computer Driving Licence). Umiejętności komputerowe mają coraz większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia, a ECDL jest rzetelnym świadectwem tych umiejętności.

- w Polsce studenci posiadający Certyfikat ECDL na podstawie rozporządzenia MNiSW od 12 lipca 2007 roku mogą być zwolnieni z obowiązku udziału w zajęciach TI

- na Węgrzech, w Rumunii i w Hiszpanii ECDL jest obowiązującym standardem w administracji publicznej

- w Wielkiej Brytanii ECDL jest wymagany od wszystkich pracowników służby zdrowia

- w Norwegii ECDL jest obowiązkowy dla pracowników firm ubezpieczeniowych

- we Włoszech, Szwajcarii i Egipcie na podstawie umów rządowych ECDL jest standardem w programach edukacyjnych

- w Danii są dopłaty (nagrody) dla urzędników samorządowych posiadających ECDL

- we Włoszech są zniżki w zakupie laptopów dla studentów posiadających ECDLa

 Oficjalna strona ECDL na świecie to www.ecdl.com