Egazminy

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych szkoleniami i egzaminami do kontaktu z nami, udzielimy praktycznych porad, pomożemy też wybrać odpowiedni certyfikat z wymienionych poniżej:

       ECDL Profile: umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W ten sposób można certyfikować te umiejętności, które najlepiej pasują do profilu zawodowego czy profilu edukacji. Zdobywanie kolejnych, zaplanowanych kwalifikacji i zdawanie egzaminów z odpowiadających im modułów jest realizacją idei ECDL Profile. Jest to- zgodnie z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych- program uczenia się przez całe życie; nigdy się nie kończy a kandydat może chcieć uaktualniać dotychczasowe kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności, związane z nowymi technologiami lub z nowymi obszarami,  jako że Fundacja ECDL wprowadza wżycie coraz to nowe moduły i uaktualnia dotychczasowe. ECDL Profile zachęca do uczenia się przez całe życie i do ciągłego rozwoju kompetencji cyfrowych. więcej informacji

       ECDL Base: Jest to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na codzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne. Aby go uzyskać, wystarczy zdać cztery egzaminy:

B1 – Podstawy pracy z komputerem

B2 – Podstawy pracy w sieci

B3 – Przetwarzanie tekstu

B4 – Arkusze kalkulacyjne

Certyfikat ECDL BASE zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające sprawne korzystanie z komputera. Więcej informacji

      ECDL Standard: zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie. Poza umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatem ECDL BASE, zaświadcza on o dodatkowych umiejętnościach specjalistycznych- trzech do wyboru z ośmiu. Pracownik biurowy wybierze zapewne egzaminy z grupy S1, S2, S3, S7; jeśli zajmuje się planowniem projektów, do grupy wyboru dorzuci zapewne S5; jeśli zajmuje się tworzeniem stron internetowych- S6; jeśli zaś zajmuje się projektowaniem czy dokumentacją techniczną- dorzuci S8. Więcej informacji

       ECDL Advanced: w skrócie ECDL-A to układ 4 egzaminów: 
- Przetwarzanie tekstu- poziom zaawansowany
- Arkusze kalkulacyjne- poziom zaawansowany 
- Bazy danych- poziom zaawansowany 
- Grafika menedżerska i prezentacyjna- poziom zaawansowany 
Każdy z egzaminów zdawany jest niezależnie od innego oraz od posiadania jakichkolwiek certyfikatów ECDL. Po zdaniu każdego egzaminu może być wydany oddzielny Certyfikat ECDL Profile z określonego modułu- zakresu. Egzaminy te są stworzone z myślą o zaawansowanych użytkownikach aplikacji biurowych, dla których poziom badany egzaminami z grupy BASE czy STANDARD jest za niski. Więcej informacji

       ECDL Expert: Certyfikat ECDL EKSPERT jest najbardziej zaawansowanym certyfikatem ECDL. Uzyskuje go każdy, kto zda wszystkie cztery egzaminy ECDL ADVANCED w okresie nie dłuższym niż 3 lata. Każdy z egzaminów zdawany jest niezależnie od innego oraz od posiadania jakichkolwiek certyfikatów ECDL. Więcej informacji

       ECDL Core: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Core (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, baz danych czy też sieci komputerowej, przygotowywanie prezentacji. Więcej informacji

       ECDL Start: jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core. Kandydat sam wybiera interesujące go moduły i zdaje z nich egzaminy dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku pełnego certyfikatu ECDL Core. Więcej informacji

       e-Citizen: został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać maksymalnie Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak może on być użyty do wielu zastosowań. Zawiera załatwianie spraw urzędowych, znajdowanie informacji, robienie zakupów a także komunikowanie się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu. Więcej informacji

       ECDL WebStarter/Web Editing: to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych. Certyfikat ten zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi języka HTML do tworzenia stron i serwisów internetowych. więcej informacji

Mapa certyfikacji: