O współpracy

Wsparcie finansowe


Komisja stypendialna działając w myśl opracowanego regulaminu stypendiów wyłania stypendystów, którzy otrzymują środki finansowe w pierwszym i drugim semestrze. Łączna wartość stypendium dla jednego ucznia to kwota 1600zł rocznie. W roku 2014/2015 zakład patronacki wypłacił stypendia 10 uczniom, 2015/2016 stypendia otrzymało 20 uczniów, łączna wartość stypendiów 48 000zł

Przekazywanie sprzętu


Firma Uniwheels przekazała na rzecz szkoły trzy komputery, myszki, kable, monitory. Przekazany sprzęt jest używany, w stanie dobrym, spełniający wymagania pracy na lekcji, Firma Uniwheels przekazała dwie felgi do pracowni mechanicznej w celach pomiarowych i pokazowych, by zaprezentować proces technologiczny produkcji felg przekazała dla szkoły materiały dydaktyczne z tego zakresu. Firma patronacka świadczy dla szkoły usługi transportowe materiałów potrzebnych do organizacji konkursów, dni otwartych szkoły (dowóz felg, stanowisk do prezentacji produktów, banerów itp.

Inne formy wsparcia


Centrum Edukacji Zawodowej zorganizowało konkurs dla gimnazjalistów "Jak to jest zrobione" dzięki wsparciu firmy Uniwheels. Firma przekazała cenne nagrody dla laureatów konkursu (laptop, tablet, felgi). Tematem konkursu było poznanie procesu technologicznego produkcji felg. Fundowanie nagród w konkursie z języka niemieckiego dla uczniów CEZ W roku 2015 jedna nagroda w wysokości 1000zł, 2016 dwie nagrody po 1000zł. Organizowanie szkoleń BHP na terenie zakładu patronackiego przed każdą wycieczką dydaktyczną, w czasie trwania patronatu odbyło sie siedem wycieczek dydaktycznych. Zakład przekazał na rzecz szkoły kilkanaście broszur informacyjnych dotyczących technologii produkcji felg. Pracownicy działu HR zakładu Uniweehls zaprezentowali film o historii i rozwoju tej firmy oraz przedstawili możliwości rozwoju zawodowego, ofertę szkoleniową dla przyszłych pracowników Uniweehls.