Patronat Uniwheels Production Poland w Stalowej Woli

HOME


O firmie


O współpracy


Umowa


Regulamin


Galeria


Kontakt

                                                       
Patronat realizowany jest na podstawie umowy patronackiej zawartej w dniu 14.09.2014r. między Centrum Edukacji Zawodowej a Uniwheels Production Poland w Stalowej Woli i obejmuje czwarte klasy technikum oraz trzecie klasy zasadniczej szkoły zawodowej.
Patronat obejmuje zawody:
 1. technik elektronik
 2. technik informatyk
 3. technik mechanik
 4. technik mechatronik
 5. operator CNC
 6. lakiernik
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, a współpraca polega na:
 1. wspólnym opracowaniu kierunków kształcenia z uwzględnieniem potrzeb firmy patronackiej
 2. priorytetowe zatrudnianie absolwentów CEZ
 3. wsparcie finansowe uczniów
 4. wspieranie działań promocyjnych CEZ
 5. dostosowywanie programów nauczania na zajęciach teoretycznych i praktycznych do potrzeb Uniwheels
 6. wdrażanie języka niemieckiego zawodowego
 7. organizowanie szkoleń i wycieczek na terenie zakładu patronackiego