Laboratorium technik sanitarnych, grzewczych, gazowych i klimatyzacyjnych

 1. Podstawowe wyposażenie

  Warsztat instalacji sanitarnych posiada wiele urządzeń :
  • wodno- kanalizacyjnych: bruzdownica z odkurzaczem przemysłowym plus poziomica laserowa, telewizyjna kamera , urządzenie do czyszczenia rur z funkcją posuwu , wiertnica ręczna do wiercenia na sucho plus koronki , gwintownica kompaktowa , elektryczna zamrażarka, wykrojnik otworów śrubowych , sprężarka do płukania instalacji ROPULS, dalmierz laserowy , narzędzie do zgrzewania gorącym powietrzem;
  • gazowych: zaciskarka elektrohydrauliczna, przyrząd do lokalizacji nieszczelności gazowych;
  • klimatyzacyjno-wentylacyjnych: uniwersalny sprzęt do opróżniania i napełniania urządzeń klimatyzacyjnych / 1 komplet.
 2. Do jakiego typu szkoły należy uczęszczać, aby uczestniczyć w zajęciach tego laboratorium?

  Aby uczestniczyć w zajęciach w tym laboratorium, uczeń powinien chodzić do szkoły budowlanej.
 3. Czego można nauczyć się na tych zajęciach?

  • wykonywania robót związanych z budową sieci i montażem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych
  • wykonywania instalacji sanitarnych i grzewczych w lokalach i domkach jednorodzinnych
  • wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
  • wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy oraz konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej (np. energii wiatru, wody i słońca)
 4. Gdzie absolwenci mogą znaleźć pracę?

 5. Na zajęciach uczeń przygotuje się do podjęcia pracy w zawodach : technik urządzeń sanitarnych – stanowisko montera instalacji sanitarnych, kosztorysanta robót instalacyjnych i sieciowych, inspektora ds. eksploatacji instalacji sanitarnych w firmach budowlanych, przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – stanowiska związane z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, w administracji publicznej na stanowiskach nadzoru technicznego i prawidłowego utrzymania instalacji , w budownictwie i doradztwie energetycznym, w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej i zakładach gazowniczych
  Absolwent będzie mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.


Bruzdownica


Gwintownica


   
Kamera inspekcyjna     Pompa do klimatyzacji


Maszyna do udrożniania kanalizacji


Poziomica laserowa


Zamrażarka do rur


Zgrzewarka do rur PE doczołowa