Laboratorium technik spawalniczych

  1. Podstawowe wyposażenie

    W pracowni znajdują się : urządzenia do spawania metodą MAG (czyli w osłonie CO2) – w obecnym czasie jest to najpowszechniej stosowana metoda łączenia metali, urządzenia do spawania elektrodą otuloną, urządzenia do spawania metodą TIG – metoda łączenia np. aluminium, a także palniki do spawania gazowego oraz przecinarka plazmowa – urządzenie do cięcia metali.
  2. Do jakiego typu szkoły należy uczęszczać, aby uczestniczyć w zajęciach tego laboratorium?

    Aby uczestniczyć w zajęciach w laboratorium spawania i łączenia metali uczeń powinien uczęszczać do zasadniczej szkoły zawodowej o profilu ślusarz lub technikum o profilu mechanik.
  3. Czego można nauczyć się na tych zajęciach?

  4. Uczeń uczestniczący w zajęciach w laboratorium spawania i łączenia metali może zdobyć uprawnienia spawalnicze (zdając egzamin państwowy), uprawniające do spawania pachwinowego stali niestopowych metodą MAG.
  5. Gdzie absolwenci mogą znaleźć pracę?

  6. Absolwenci, którzy ukończyli naszą szkołę w specjalnościach : zasadniczej szkoły zawodowej o profilu ślusarz lub technikum o profilu mechanik i zdali państwowy egzamin spawalniczy posiadają dodatkowe kwalifikacje zawodowe i stają się bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Ukończony kurs spawania umożliwia podjęcie pracy na stanowisku spawacza. Absolwenci tego kursu znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, elektromaszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego, budowlanego.


Piec hartowniczyPółautomat MIG-MAGPrzecinarka taśmowa CNCUrządzenie TIG