Laboratorium systemów zapewnienia jakości

 1. Podstawowe wyposażenie

  DURA MAX - nowa współrzędnościowa maszyna pomiarowa Dura Max 3D firmy Carl Zeiss wprowadza technikę pomiaru części przez skanowanie. Maszyna służy do pomiaru różnych brył geometrycznych, części maszyn i pojazdów ( powierzchni płaskich, otworów, wałków, kątów, błędów kształtu i położenia, kół zębatych).
  OPTIC LINE – skaner pomiarowy do wałków.
  Służy do optycznych pomiarów geometrii elementów obrotowo symetrycznych Dzięki wysokiej rozdzielczości system działa bardzo szybko. Praca w środowisku Windows, pomiary średnic, długości, kątów, promieni, odległości, kołowości, walcowości, bicia, również z powierzchni przerywanych.

  Ramię pomiarowe FARO Ramię pomiarowe FaroArm to przenośne współrzędnościowe urządzenie pomiarowe. W branży lotniczej i motoryzacyjnej, w przemyśle metalowym, a także w produkcji narzędzi i tłoczników, ramiona FARO Edge i FaroArm Fusion służą do analizy wymiarowej i kontroli jakości w wielu różnych zastosowaniach, takich jak precyzyjne ustawianie maszyn, szybkie tworzenie prototypów, kontrola pierwszej serii, weryfikacja części maszyn i pojazdów samochodowy Projektor pomiarowy PJ A3000 - współrzędnościowa maszyna pomiarowa wyposażona w procesor danych QM DATA. Służy do precyzyjnych pomiarów brył geometrycznych, części maszyn i pojazdów ( powierzchni płaskich, otworów, wałków, kątów, promieni, zarysu ewolwentowego kół zębatych ) za pomocą układów optycznych i elektronicznych.
 2. Do jakiego typu szkoły należy uczęszczać, aby uczestniczyć w zajęciach tego laboratorium?

  Technikum – technik mechanik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych Zasadnicza Szkoła Zawodowa - operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 3. Czego można nauczyć się na tych zajęciach?

  • obsługi szerokiej gamy nowoczesnych urządzeń i przyrządów pomiarowych
  • precyzyjnego wykonywania pomiarów elementów mechanicznych
  • praktycznego wykorzystywania pomiarów elementów mechanicznych
  • różnych metod pomiarowych
 4. Gdzie absolwenci mogą znaleźć pracę?

 5. Uczeń znajdzie pracę w zakładzie produkcyjnym, który produkuje części wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, zakładach metalurgicznych (odlewniach, stalowniach), w zakładach obróbki plastycznej (walcownie, kuźnie), w zakładach obróbki skrawaniem.


Urządzenie do pomiaru metodą bezstykową


   
Maszyna pomiarowa CNC     Ramię pomiarowe


Pracownia symulacyjna komputer z symulatorem