Laboratorium przedsiębiorczości – zarządzanie i rozwój firmy

1.Podstawowe wyposażenie

 • Materiały dla młodego plastyka – sztalugi i akcesoria plastyczne.
 • Komputery z oprogramowaniem graficznym
 • Aparaty fotograficzne, kamera
 • Drukarki fotograficzne
 • Skaner A3
 • Ploter tnący
 • Ploter laserowy CO2
 • Prasa transferowa
 • Materiały dla młodego plastyka – sztalugi i akcesoria plastyczne
Pracownia reklamy jest mini-agencją reklamową, w której uczniowie zajmują się projektowaniem elementów systemu identyfikacji wizualnej, obróbką graficzną, wystawiennictwem, fotografią oraz rysunkiem.

2.Do jakiego typu szkoły należy uczęszczać, aby uczestniczyć w zajęciach tego laboratorium?

 • Technikum – technik organizacji reklamy

3.Czego można nauczyć się na tych zajęciach?

 • Opracowywania kampanii reklamowych
 • Dobierania środków i nośników reklamy w zależności od celu reklamy oraz branży towarowej
 • Stosowania różnorodnych technik reklamowych
 • Organizacji działań promocyjnych przedsiębiorstwa
 • Organizacji działalności wystawienniczej
 • Dobierania metody prowadzenia badań rynkowych i reklamowych oraz weryfikowania i interpretowania wyników tych badań
 • definiowania szczegółowego celu reklamy przedsiębiorstwa (klienta agencji reklamowej)
 • pozyskiwania klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami

4.Gdzie absolwenci mogą znaleźć pracę?

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w miejscach pracy takich, jak:
 • agencje reklamowe
 • działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych
 • biura ogłoszeń środków masowego przekazu
 • działy promocji środków masowego przekazu
 • agencje scenariuszowe i studia graficzne, studia produkcyjne
 • agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations)


Ploter laserowy


Ploter tnący