Laboratorium obróbki skrawaniem

1.Podstawowe wyposażenie

W pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie znajdują się obrabiarki przemysłowe sterowane numerycznie, tokarki o wdzięcznych nazwach Hanka i Wenus oraz frezarki - Harnaś , Hass Mini Mill, DMG MORI, EMCO 55 - z bogatym wyposażeniem w oprzyrządowanie oraz narzędziami i sondami pomiarowymi. Programy wspomagające przygotowanie do obróbki i obróbkę, to : EdgeCam, Esprit, AutoCad, SolidEDGE. Pracowania jest wyposażona w 16 komputerów najnowszej klasy oraz pulpity sterujące wspomagające pracę operatora i programisty maszyn sterowanych numerycznie.

2.Do jakiego typu szkoły należy uczęszczać, aby uczestniczyć w zajęciach tego laboratorium?

  • Technikum w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa: operator obrabiarek skrawających

3.Czego można nauczyć się na tych zajęciach?

  • przygotowania obrabiarki
  • realizacji obróbki
  • programowania i symulacji obróbki
  • kontrolowania oraz sterowania obrabiarką w czasie obróbki
  • pracy z dokumentacją techniczną
Obrabiarki sterowane numerycznie umożliwiają bezproblemowe dokładne odtworzenie kształtów zaprojektowanych w programach graficznych (typu CAD/CAM) w3D, czyli technice trójwymiarowej. Centra obróbcze CNC łatwo się programuje i obecnie najczęściej wystarczy wgrać do programu sterującego obrabiarką sterowaną numerycznie odpowiedni plik graficzny, a następnie ustawić tryb pracy obrabiarki sterowanej numerycznie oraz ilość sztuk do obróbki.

4.Gdzie absolwenci mogą znaleźć pracę?

Uczniowie/słuchacze tych kierunków znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, lotniczego, motoryzacyjnego, narzędziowego, elektromaszynowego, drzewnego i meblowego oraz pokrewnych.

Centrum obróbcze 3-osiowe Harnaś


   
Centrum obróbcze 4-osiowe HASS     Frezarka przemysłowa DMC-635V Ecoline


Pracownia symulacyjna komputer z symulatorem


Tokarka CNC Hanka


Tokarka CNC Venus