Laboratorium badań technicznych i nieniszczących

1.Podstawowe wyposażenie

W pracowni podstaw konstrukcji maszyn uczniowie uczą się modelowania oraz tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej korzystając z programów AutoCad, Inventor, Solid Edge. Obsługują sprzęt pomiarowy i twardościomierze : Rockwella, Vickersa , Brinella z wyposażeniem komputerowym. Dobrze wyposażona pracownia posiada także mikroskop metalograficzny NIKON z kamerą oraz komputerem z oprogramowaniem do badań struktur metalograficznych. Uczniowie korzystają ze sprzętu do przygotowania próbek metalograficznych , sprzętu do badań nieniszczących metodą penetracyjną, magnetyczną, ultradźwiękową oraz sprzętu do badań udarności i wytrzymałości materiałów.

2.Do jakiego typu szkoły należy uczęszczać, aby uczestniczyć w zajęciach tego laboratorium?

  • Technik mechanik
  • Technik pojazdów samochodowych
  • Technik mechanik lotniczy

3.Czego można nauczyć się na tych zajęciach?

  • Podstaw rysunku technicznego z wykorzystaniem programów komputerowych
  • Pomiarów warsztatowych długości i kąta, błędów kształtu i położenia, struktury
  • Powierzchni, twardości, udarności, wytrzymałości na rozciąganie
  • Podstaw mechaniki technicznej, statyki, kinematyki, dynamiki- obliczenia mechaniczne
  • Podstaw wytrzymałości materiałów, obliczenia wytrzymałościowe typowych części maszyn
  • Podstaw maszynoznawstwa

4.Gdzie absolwenci mogą znaleźć pracę?

Absolwenci mogą znaleźć pracę w zakładach przemysłowych z branży mechanicznej, w firmach serwisowych naprawy pojazdów samochodowych, zakładach przemysłu lotniczego.

Mikroskop metalograficzny NIKON


   
TwardościomierzTwardościomierz