2km
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 7:45 B.i ek.śr.td-1/2 KA 105
Diagn.poj.s.-2/2 Ko 207
Przep.ruchu-2/2 WG 207 Pr.b.ś.tr.d-1/3 BO 14h
Pr.b.ś.tr.d-2/3 DK 2hb
Pr.d.poj.sam-3/3 4hb
  Pr.n.śr.t.d.-1/3 ES 10hb
Pr.n.śr.t.d.-2/3 KK 10ha
P.o.i n.p.s.-3/3 WW 4ha
2 7:50- 8:35 Śr.t.w.i.dr.-1/2 KA 105
J.angielski-2/2 RW 103
B.i ek.śr.td-1/2 KA 105
Pod.i n.poj.-2/2 JB 31W
Pr.b.ś.tr.d-1/3 BO 14h
Pr.b.ś.tr.d-2/3 DK 2hb
Pr.d.poj.sam-3/3 4hb
  Pr.n.śr.t.d.-1/3 ES 10hb
Pr.n.śr.t.d.-2/3 KK 10ha
P.o.i n.p.s.-3/3 WW 4ha
3 8:40- 9:25 Historia KN 209 Przep.ruchu-1/2 WG 207
Silniki p.sa-2/2 KA 105
Pr.b.ś.tr.d-1/3 BO 14h
Pr.b.ś.tr.d-2/3 DK 2hb
Pr.d.poj.sam-3/3 4hb
  Pr.n.śr.t.d.-1/3 ES 10hb
Pr.n.śr.t.d.-2/3 KK 10ha
P.o.i n.p.s.-3/3 WW 4ha
4 9:30-10:15 J.angielski-1/2 VV 203
J.angielski-2/2 RW 103
Pod.przed. JR 34W Pr.b.ś.tr.d-1/3 BO 14h
Pr.b.ś.tr.d-2/3 DK 2hb
Pr.d.poj.sam-3/3 4hb
Zaj. z wych. RB 205 Pr.n.śr.t.d.-1/3 ES 10hb
Pr.n.śr.t.d.-2/3 KK 10ha
P.o.i n.p.s.-3/3 WW 4ha
5 10:30-11:15 Matematyka 106 Religia KP 205 Pr.b.ś.tr.d-1/3 BO 14h
Pr.b.ś.tr.d-2/3 DK 2hb
Pr.d.poj.sam-3/3 4hb
Rys. tech. 106 Pr.n.śr.t.d.-1/3 ES 10hb
Pr.n.śr.t.d.-2/3 KK 10ha
P.o.i n.p.s.-3/3 WW 4ha
6 11:20-12:05 J.polski KB 101 J.polski KB 105 Pr.b.ś.tr.d-1/3 BO 14h
Pr.b.ś.tr.d-2/3 DK 2hb
Pr.d.poj.sam-3/3 4hb
Religia KP 109 Pr.n.śr.t.d.-1/3 ES 10hb
Pr.n.śr.t.d.-2/3 KK 10ha
P.o.i n.p.s.-3/3 WW 4ha
7 12:10-12:55 W-f-1/2 TB s2
W-f-2/2 RB s1
Pod.przed. JR 34W   Maszynoznaw.-1/2 JD 4W
P.k.m.-2/2 106
 
8 13:00-13:45 W-f-1/2 TB s2
W-f-2/2 RB s3
N.met.p. BU 33W   J.angielski-1/2 VV 108  
9 13:50-14:35   W-f-2/2 RB s2   W-f-1/2 TB s1  
10 14:40-15:25         Etyka #2E 109
Obowiązuje od: 01.06.2020
Drukuj plan
wygenerowano 29.05.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum