Tytuł artykułu: Film promocyjny
Data Publikacji: 2014-04-01 07:44:05
{youtube}1ccAdNfrSBk{/youtube}
Tytuł artykułu: Konkurs Skutecznie Szukam Pracy - kwiecień 2014
Data Publikacji: 2014-03-31 18:44:31
Regulamin

Powiatowego Konkursu Skutecznie Szukam Pracy

I. Postanowienia ogólne

1.Regulamin Powiatowego Konkursu Skutecznie Szukam Pracy jest zgodny z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr. 13 z 2002r. poz. 125).
2. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników konkursu wynikają z niniejszego Regulaminu oraz tematyki i harmonogramu konkursu.
3. Organizator dostarcza zainteresowanym szkołom Regulamin konkursu, harmonogram, wykaz stanowisk, na które będzie przeprowadzony konkurs.

 

II. Cele konkursu i założenia organizacyjne

1. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród młodzieży problematyki związanej z szukaniem i podejmowaniem pracy, poprzez:

· kształcenie umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych,

· kształcenie umiejętności autoprezentacji,

· ćwiczenie umiejętności interpersonalnych,

· pogłębianie znajomości wymagań współczesnego rynku pracy,

· pogłębianie znajomości lokalnego rynku pracy.

2. Konkurs ma zasięg powiatowy i jest dwustopniowy (etap I - szkolny i etap II - międzyszkolny).

III. Organizatorzy Konkursu

1. Powiatowy Konkurs Skutecznie Szukam Pracy organizowany jest przez nauczycieli Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w porozumieniu z Dyrekcją.
2. Nauczyciele Centrum Edukacji Zawodowej odpowiadają za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na etapie międzyszkolnym na podstawie zgłoszonych kandydatur ze szkół ponadgimnazjalnych.
3. Konkurs na etapie międzyszkolnym będzie przeprowadzony 11 kwietnia 2014 roku w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

IV. Uczestnicy Powiatowego Konkursu Skutecznie Szukam Pracy

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu stalowowolskiego.
2. Do etapu międzyszkolnego konkursu uczestnicy są wybierani w drodze eliminacji szkolnych. Sposób ich przeprowadzenia określa Szkolna Komisja, która wyłoni ogółem 3 uczniów biorących udział w konkursie, po 1 osobie na każde stanowisko.

3. Dopuszcza się uczestnictwo drugiego kandydata na dane stanowisko z tej samej szkoły, jeśli z innej szkoły nie będzie na nie kandydata. Niezbędna jest na to zgoda organizatorów.

4. Nie mogą brać udziału w konkursie zwycięzcy poprzednich edycji (dotyczy tylko I miejsca)

V. Organizacja Konkursu

Konkurs przebiegał będzie w dwóch etapach, podobnie jak w poprzednich edycjach:

I etap: SZKOLNY

Zainteresowani uczniowie przygotowują dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) w odpowiedzi na przesłane ogłoszenia prasowe o poszukiwaniu pracowników na określone stanowiska pracy w określonej firmie. Należy założyć, że uczniowie mają po 24 lata, więc swoje życiorysy mogą wzbogacić o elementy edukacji i doświadczenia, jakie do tego wieku są prawdopodobne.

Komisja powołana w szkole, w której skład mogą wejść np.: nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, WOS, pedagog szkolny, doradca zawodowy, dyrektor szkoły, spośród wszystkich chętnych uczniów, na podstawie przygotowanych dokumentów, wyłaniają grupę kandydatów, która zostaje zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną. W wyniku tej rozmowy wybieranych jest trzech najlepszych uczniów - po jednym na każde z trzech proponowanych stanowisk (można wytypować mniejszą liczbę uczniów). Gdyby okazało się, że do konkursu nie zgłoszą się wszystkie szkoły naszego powiatu, możliwe będzie zakwalifikowanie do II etapu większej liczby uczniów. Należy to ustalić z organizatorami.

Po zakończeniu etapu szkolnego należy przesłać dokumenty aplikacyjne zwycięzców w formie elektronicznej na adres e-mail jolaryd@interia.pl do 8 kwietnia 2014r do godz. 18.00, a oryginały przynieść ze sobą w dniu konkursu.

Informacje na temat konkursu można również znaleźć na stronie internetowej www.cezstalowawola.pl

II etap: MIĘDZYSZKOLNY - 11.04.2014 r.

Osoby, które przejdą do II etapu przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez lokalnego pracodawcę, który będzie oceniać kandydata przyznając określoną ilość punktów w skali 0-15. Punkty otrzymają kandydaci także za przygotowane dokumenty aplikacyjne - od 0-5 za CV oraz 0-5 za list motywacyjny. Kandydat, który uzyska największą liczbę punktów ,,otrzyma" pracę na danym stanowisku, czyli zostanie zwycięzcą konkursu.

W ten sposób wyłonieni zostaną trzej zwycięzcy, oraz zostaną określone miejsca pozostałych osób.

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez pracodawców powinna trwać max 10 minut dla każdego kandydata.

Ogłoszenia:

1.Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem" poszukuje pracownika na stanowisko - sprzedawca .
2. Firma Enesta Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko - inspektor w zakładzie energetycznym.

3. Firma Metal-System Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko - operator obrabiarek skrawających CNC

Tytuł artykułu: Konkurs Skutecznie Szukam Pracy - kwiecień 2014
Data Publikacji: 2014-03-31 18:44:31
Regulamin

Powiatowego Konkursu Skutecznie Szukam Pracy

I. Postanowienia ogólne

1.Regulamin Powiatowego Konkursu Skutecznie Szukam Pracy jest zgodny z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr. 13 z 2002r. poz. 125).
2. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników konkursu wynikają z niniejszego Regulaminu oraz tematyki i harmonogramu konkursu.
3. Organizator dostarcza zainteresowanym szkołom Regulamin konkursu, harmonogram, wykaz stanowisk, na które będzie przeprowadzony konkurs.

 

II. Cele konkursu i założenia organizacyjne

1. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród młodzieży problematyki związanej z szukaniem i podejmowaniem pracy, poprzez:

· kształcenie umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych,

· kształcenie umiejętności autoprezentacji,

· ćwiczenie umiejętności interpersonalnych,

· pogłębianie znajomości wymagań współczesnego rynku pracy,

· pogłębianie znajomości lokalnego rynku pracy.

2. Konkurs ma zasięg powiatowy i jest dwustopniowy (etap I - szkolny i etap II - międzyszkolny).

III. Organizatorzy Konkursu

1. Powiatowy Konkurs Skutecznie Szukam Pracy organizowany jest przez nauczycieli Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w porozumieniu z Dyrekcją.
2. Nauczyciele Centrum Edukacji Zawodowej odpowiadają za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na etapie międzyszkolnym na podstawie zgłoszonych kandydatur ze szkół ponadgimnazjalnych.
3. Konkurs na etapie międzyszkolnym będzie przeprowadzony 11 kwietnia 2014 roku w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

IV. Uczestnicy Powiatowego Konkursu Skutecznie Szukam Pracy

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu stalowowolskiego.
2. Do etapu międzyszkolnego konkursu uczestnicy są wybierani w drodze eliminacji szkolnych. Sposób ich przeprowadzenia określa Szkolna Komisja, która wyłoni ogółem 3 uczniów biorących udział w konkursie, po 1 osobie na każde stanowisko.

3. Dopuszcza się uczestnictwo drugiego kandydata na dane stanowisko z tej samej szkoły, jeśli z innej szkoły nie będzie na nie kandydata. Niezbędna jest na to zgoda organizatorów.

4. Nie mogą brać udziału w konkursie zwycięzcy poprzednich edycji (dotyczy tylko I miejsca)

V. Organizacja Konkursu

Konkurs przebiegał będzie w dwóch etapach, podobnie jak w poprzednich edycjach:

I etap: SZKOLNY

Zainteresowani uczniowie przygotowują dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) w odpowiedzi na przesłane ogłoszenia prasowe o poszukiwaniu pracowników na określone stanowiska pracy w określonej firmie. Należy założyć, że uczniowie mają po 24 lata, więc swoje życiorysy mogą wzbogacić o elementy edukacji i doświadczenia, jakie do tego wieku są prawdopodobne.

Komisja powołana w szkole, w której skład mogą wejść np.: nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, WOS, pedagog szkolny, doradca zawodowy, dyrektor szkoły, spośród wszystkich chętnych uczniów, na podstawie przygotowanych dokumentów, wyłaniają grupę kandydatów, która zostaje zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną. W wyniku tej rozmowy wybieranych jest trzech najlepszych uczniów - po jednym na każde z trzech proponowanych stanowisk (można wytypować mniejszą liczbę uczniów). Gdyby okazało się, że do konkursu nie zgłoszą się wszystkie szkoły naszego powiatu, możliwe będzie zakwalifikowanie do II etapu większej liczby uczniów. Należy to ustalić z organizatorami.

Po zakończeniu etapu szkolnego należy przesłać dokumenty aplikacyjne zwycięzców w formie elektronicznej na adres e-mail jolaryd@interia.pl do 8 kwietnia 2014r do godz. 18.00, a oryginały przynieść ze sobą w dniu konkursu.

Informacje na temat konkursu można również znaleźć na stronie internetowej www.cezstalowawola.pl

II etap: MIĘDZYSZKOLNY - 11.04.2014 r.

Osoby, które przejdą do II etapu przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez lokalnego pracodawcę, który będzie oceniać kandydata przyznając określoną ilość punktów w skali 0-15. Punkty otrzymają kandydaci także za przygotowane dokumenty aplikacyjne - od 0-5 za CV oraz 0-5 za list motywacyjny. Kandydat, który uzyska największą liczbę punktów ,,otrzyma" pracę na danym stanowisku, czyli zostanie zwycięzcą konkursu.

W ten sposób wyłonieni zostaną trzej zwycięzcy, oraz zostaną określone miejsca pozostałych osób.

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez pracodawców powinna trwać max 10 minut dla każdego kandydata.

Ogłoszenia:

1.Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem" poszukuje pracownika na stanowisko - sprzedawca .
2. Firma Enesta Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko - inspektor w zakładzie energetycznym.

3. Firma Metal-System Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko - operator obrabiarek skrawających CNC

Tytuł artykułu: Konkurs Skutecznie Szukam Pracy - kwiecień 2014
Data Publikacji: 2014-03-31 07:44:00

Tytuł artykułu: Konkurs Skutecznie Szukam Pracy - kwiecień 2014
Data Publikacji: 2014-03-31 07:44:00

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200