Tytuł artykułu: ZSZ - mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Data Publikacji: 2014-04-09 09:04:04
Zasadnicza Szkoła Zawodowa -
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (3 lata)
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania układów automatyki przemysłowej;
2) montowania urządzeń precyzyjnych;
3) uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych;
4) obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.

Praca: nowoczesne gałęzie przemysłu maszynowego, wykorzystujące osiągnięcia mechaniki precyzyjnej należą do ważnych i rozwijających się gałęzi gospodarki w naszym kraju. W wielu przedsiębiorstwach różnych gałęzi przemysłu coraz powszechniej stosowane są układy automatyki, zautomatyzowane linie produkcyjne wymagające zatrudnienia pracowników o wysokich kwalifikacjach. Mechanicy automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych mogą wykonywać prace na stanowiskach monterów i konserwatorów układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, pracowników technicznej obsługi i serwisu zautomatyzowanych linii przemysłowych.

Kwalifikacja M.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

1. Montaż układów automatyki przemysłowej
Uczeń:
1) rozpoznaje symbole i oznaczenia graficzne stosowane na schematach hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych układów automatyki przemysłowej;
2) rozróżnia elementy, urządzenia i układy hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne automatyki przemysłowej;
3) posługuje się dokumentacją techniczną, normami oraz katalogami układów automatyki przemysłowej;
4) dobiera elementy i urządzenia do montażu układów automatyki przemysłowej;
5) sprawdza działanie elementów i urządzeń i układów automatyki przemysłowej;
6) dobiera narzędzia do montażu układów automatyki przemysłowej;
7) dobiera przyrządy pomiarowe stosowane podczas montażu układów automatyki przemysłowej;
8) planuje czynności związane z montażem i uruchamianiem urządzeń i układów automatyki przemysłowej;
9) montuje urządzenia i układy automatyki przemysłowej;
10) ustawia parametry zasilania urządzeń i układów automatyki przemysłowej;
11) uruchamia urządzenia i układy automatyki przemysłowej oraz ustawia parametry ich pracy;
12) ocenia jakość wykonywanych prac.
2. Montaż urządzeń precyzyjnych
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń precyzyjnych;
2) rozpoznaje symbole i oznaczenia graficzne stosowane na schematach urządzeń precyzyjnych;
3) rozróżnia urządzenia automatyki precyzyjnej i ich elementy;
4) posługuje się dokumentacją techniczną, normami i katalogami urządzeń precyzyjnych;
5) dobiera elementy do montażu urządzeń precyzyjnych;
6) sprawdza działanie elementów urządzeń precyzyjnych;
7) dobiera narzędzia do montażu urządzeń precyzyjnych;
8) dobiera przyrządy pomiarowe stosowane podczas montażu urządzeń precyzyjnych;
9) planuje czynności związane z montażem urządzeń precyzyjnych;
10) wykonuje montaż urządzeń precyzyjnych;
11) wykonuje montaż aparatury kontrolno-pomiarowej w układach pomiarowych, układach sterowania i regulacji;
12) ustawia parametry zasilania urządzeń precyzyjnych;
13) uruchamia urządzenia precyzyjne oraz ustawia parametry ich pracy;
14) ocenia jakość wykonywanych prac.
3. Obsługiwanie układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi urządzeń i układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych;
2) dobiera przyrządy pomiarowe;
3) sprawdza parametry zasilania i działanie zabezpieczeń urządzeń precyzyjnych i układów automatyki przemysłowej;
4) posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową;
5) sprawdza działanie układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
6) dobiera narzędzia do naprawy układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
7) dokonuje napraw elementów układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
8) wykonuje prace związane z konserwacją układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
9) stosuje materiały eksploatacyjne;
10) ocenia jakość wykonywanych prac.

Tytuł artykułu: ZSZ - mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Data Publikacji: 2014-04-09 09:04:04
Zasadnicza Szkoła Zawodowa -
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (3 lata)
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania układów automatyki przemysłowej;
2) montowania urządzeń precyzyjnych;
3) uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych;
4) obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.

Praca: nowoczesne gałęzie przemysłu maszynowego, wykorzystujące osiągnięcia mechaniki precyzyjnej należą do ważnych i rozwijających się gałęzi gospodarki w naszym kraju. W wielu przedsiębiorstwach różnych gałęzi przemysłu coraz powszechniej stosowane są układy automatyki, zautomatyzowane linie produkcyjne wymagające zatrudnienia pracowników o wysokich kwalifikacjach. Mechanicy automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych mogą wykonywać prace na stanowiskach monterów i konserwatorów układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, pracowników technicznej obsługi i serwisu zautomatyzowanych linii przemysłowych.

Kwalifikacja M.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

1. Montaż układów automatyki przemysłowej
Uczeń:
1) rozpoznaje symbole i oznaczenia graficzne stosowane na schematach hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych układów automatyki przemysłowej;
2) rozróżnia elementy, urządzenia i układy hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne automatyki przemysłowej;
3) posługuje się dokumentacją techniczną, normami oraz katalogami układów automatyki przemysłowej;
4) dobiera elementy i urządzenia do montażu układów automatyki przemysłowej;
5) sprawdza działanie elementów i urządzeń i układów automatyki przemysłowej;
6) dobiera narzędzia do montażu układów automatyki przemysłowej;
7) dobiera przyrządy pomiarowe stosowane podczas montażu układów automatyki przemysłowej;
8) planuje czynności związane z montażem i uruchamianiem urządzeń i układów automatyki przemysłowej;
9) montuje urządzenia i układy automatyki przemysłowej;
10) ustawia parametry zasilania urządzeń i układów automatyki przemysłowej;
11) uruchamia urządzenia i układy automatyki przemysłowej oraz ustawia parametry ich pracy;
12) ocenia jakość wykonywanych prac.
2. Montaż urządzeń precyzyjnych
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń precyzyjnych;
2) rozpoznaje symbole i oznaczenia graficzne stosowane na schematach urządzeń precyzyjnych;
3) rozróżnia urządzenia automatyki precyzyjnej i ich elementy;
4) posługuje się dokumentacją techniczną, normami i katalogami urządzeń precyzyjnych;
5) dobiera elementy do montażu urządzeń precyzyjnych;
6) sprawdza działanie elementów urządzeń precyzyjnych;
7) dobiera narzędzia do montażu urządzeń precyzyjnych;
8) dobiera przyrządy pomiarowe stosowane podczas montażu urządzeń precyzyjnych;
9) planuje czynności związane z montażem urządzeń precyzyjnych;
10) wykonuje montaż urządzeń precyzyjnych;
11) wykonuje montaż aparatury kontrolno-pomiarowej w układach pomiarowych, układach sterowania i regulacji;
12) ustawia parametry zasilania urządzeń precyzyjnych;
13) uruchamia urządzenia precyzyjne oraz ustawia parametry ich pracy;
14) ocenia jakość wykonywanych prac.
3. Obsługiwanie układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi urządzeń i układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych;
2) dobiera przyrządy pomiarowe;
3) sprawdza parametry zasilania i działanie zabezpieczeń urządzeń precyzyjnych i układów automatyki przemysłowej;
4) posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową;
5) sprawdza działanie układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
6) dobiera narzędzia do naprawy układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
7) dokonuje napraw elementów układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
8) wykonuje prace związane z konserwacją układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
9) stosuje materiały eksploatacyjne;
10) ocenia jakość wykonywanych prac.

Tytuł artykułu: ZSZ - mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Data Publikacji: 2014-04-09 09:04:04
Zasadnicza Szkoła Zawodowa -
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (3 lata)
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania układów automatyki przemysłowej;
2) montowania urządzeń precyzyjnych;
3) uruchamiania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych;
4) obsługiwania układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych.

Praca: nowoczesne gałęzie przemysłu maszynowego, wykorzystujące osiągnięcia mechaniki precyzyjnej należą do ważnych i rozwijających się gałęzi gospodarki w naszym kraju. W wielu przedsiębiorstwach różnych gałęzi przemysłu coraz powszechniej stosowane są układy automatyki, zautomatyzowane linie produkcyjne wymagające zatrudnienia pracowników o wysokich kwalifikacjach. Mechanicy automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych mogą wykonywać prace na stanowiskach monterów i konserwatorów układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych, pracowników technicznej obsługi i serwisu zautomatyzowanych linii przemysłowych.

Kwalifikacja M.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Tytuł artykułu: Technik elektryk
Data Publikacji: 2014-04-09 09:00:44
Technik elektryk - 4 lata
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
4) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
5) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
6) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Praca: zakłady produkcyjne, serwis i naprawa urządzeń elektrycznych, wykonawstwo instalacji elektrycznych, zakłady energetyczne, dział techniczny dużych firm, utrzymanie ruchu i dozór techniczny

Kwalifikacja E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
Uczeń:
1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;
2) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;
3) rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
4) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy;
5) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
6) rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;
7) rozpoznaje przewody i kable elektryczne;
8) określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych;
9) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;
11) dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
12) wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
13) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
14) sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją;
15) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych.
2. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Uczeń:
1) rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;
2) lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
3) przestrzega zasad konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
4) planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
5) wykonuje pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji;
6) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
7) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
8) sprawdza poprawność wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
9) przeprowadza oględziny i konserwację maszyn i urządzeń elektrycznych;
10) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.

Kwalifikacja E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

1. Montaż instalacji elektrycznych
Uczeń:
1) rozróżnia przewody stosowane w instalacjach elektrycznych;
2) rozpoznaje sprzęt instalacyjny;
3) rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;
4) określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;
5) przestrzega zasad wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;
6) sporządza schemat montażowy instalacji;
7) trasuje przebieg przewodów i położenie sprzętu instalacyjnego na podstawie schematu;
8) dobiera narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych;
9) wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi według schematu ideowego i montażowego;
10) sprawdza zgodność montażu instalacji elektrycznej ze schematem;
11) wykonuje pomiary parametrów instalacji i zabezpieczeń zgodnie z instrukcją;
12) sprawdza działanie instalacji elektrycznej po wykonanym montażu.
2. Konserwacja instalacji elektrycznych
Uczeń:
1) przestrzega zasad i określa zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych;
2) rozpoznaje typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych;
3) dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;
4) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej;
5) dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych;
6) sprawdza ciągłość przewodów fazowych i ochronnych;
7) wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;
8) wykonuje wymianę uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych;
9) sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
10) wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją.

Kwalifikacja E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

1. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Uczeń:
1) określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych;
2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
3) dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
4) określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych;
5) przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
6) dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;
7) dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
8) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
9) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
10) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych.
2. Eksploatacja instalacji elektrycznych
Uczeń:
1) określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
3) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
4) przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;
5) określa wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych;
6) dobiera przewody i kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych;
7) dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych;
8) dobiera mierniki oraz wykonuje pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
9) ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;
10) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych.

Tytuł artykułu: Technik elektryk
Data Publikacji: 2014-04-09 09:00:44
Technik elektryk - 4 lata
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
4) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
5) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
6) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Praca: zakłady produkcyjne, serwis i naprawa urządzeń elektrycznych, wykonawstwo instalacji elektrycznych, zakłady energetyczne, dział techniczny dużych firm, utrzymanie ruchu i dozór techniczny

Kwalifikacja E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
Uczeń:
1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;
2) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;
3) rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
4) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy;
5) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
6) rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;
7) rozpoznaje przewody i kable elektryczne;
8) określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych;
9) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;
11) dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
12) wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
13) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
14) sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją;
15) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych.
2. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Uczeń:
1) rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;
2) lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
3) przestrzega zasad konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
4) planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
5) wykonuje pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji;
6) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
7) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
8) sprawdza poprawność wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
9) przeprowadza oględziny i konserwację maszyn i urządzeń elektrycznych;
10) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.

Kwalifikacja E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

1. Montaż instalacji elektrycznych
Uczeń:
1) rozróżnia przewody stosowane w instalacjach elektrycznych;
2) rozpoznaje sprzęt instalacyjny;
3) rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;
4) określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;
5) przestrzega zasad wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;
6) sporządza schemat montażowy instalacji;
7) trasuje przebieg przewodów i położenie sprzętu instalacyjnego na podstawie schematu;
8) dobiera narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych;
9) wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi według schematu ideowego i montażowego;
10) sprawdza zgodność montażu instalacji elektrycznej ze schematem;
11) wykonuje pomiary parametrów instalacji i zabezpieczeń zgodnie z instrukcją;
12) sprawdza działanie instalacji elektrycznej po wykonanym montażu.
2. Konserwacja instalacji elektrycznych
Uczeń:
1) przestrzega zasad i określa zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych;
2) rozpoznaje typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych;
3) dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;
4) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej;
5) dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych;
6) sprawdza ciągłość przewodów fazowych i ochronnych;
7) wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;
8) wykonuje wymianę uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych;
9) sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
10) wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją.

Kwalifikacja E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

1. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Uczeń:
1) określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych;
2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
3) dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
4) określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych;
5) przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
6) dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;
7) dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
8) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
9) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
10) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych.
2. Eksploatacja instalacji elektrycznych
Uczeń:
1) określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
3) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
4) przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;
5) określa wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych;
6) dobiera przewody i kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych;
7) dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych;
8) dobiera mierniki oraz wykonuje pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
9) ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;
10) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych.

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200