Tytuł artykułu: Zajęcia przygotowawcze
Data Publikacji: 2015-05-27 06:17:30

Zajęcia przygotowawcze do egzaminu zawodowego (stary egzamin) dla uczniów technikum - zawód technik elektronik odbędą się 29 maja 2015 r. (piątek) o godzinnie 11:15 w sali 53.

Marzena Domagała

Tytuł artykułu: Zajęcia przygotowawcze
Data Publikacji: 2015-05-27 06:15:42

Zajęcia przygotowawcze do egzaminu zawodowego (stary egzamin) dla uczniów technikum - zawód technik informatyk odbędą się 29 maja 2015 r. (piątek) w godzinach 8:40 - 11:00 w sali 53.

Marzena Domagała

Tytuł artykułu: FAKULTETY
Data Publikacji: 2015-05-25 18:03:09

Fakultety dla uczniów kierunku TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

przygotowujące do starego egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego

odbędą się w środę 27.05.2015 od godz. 10.00.

Gabriela Rubas-Dębska

Tytuł artykułu: Zajęcia powtórzeniowe dla uczniów technikum informatycznego zdających egzamin zawodowy.
Data Publikacji: 2015-05-25 10:39:14

Zajęcia powtórzeniowe
dla uczniów technikum informatycznego zdających egzamin zawodowy odbywają się w środy od 900 do 1100 w sali 204.
Możliwość dodatkowych ćwiczeń i konsultacji - środa, 1355 -1530.

Przypominam, że we wtorki odbywają się zajęcia koła komputerowego w godzinach: 1355 – 1600.

 

Janusz Czernecki

Tytuł artykułu: „Uczę się, studiuję i pracuję w Stalowej Woli”
Data Publikacji: 2015-05-25 08:47:40

W dniu 19 maja 2015r. w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli odbyło się spotkanie dyrektorów Gimnazjum Nr 2 w Stalowej Woli im. Jana Pawła II, CEZ oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Tarnobrzeg.
Celem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy szkołami pod patronatem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan.
W ramach porozumienia uczestnicy deklarują chęć współpracy w zakresie:

  • działania na rzecz promocji kształcenia zawodowego i rozwoju kształcenia ustawicznego,
  • współpracy w zakresie doradztwa zawodowego oraz dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy,
  • współpracy w zakresie diagnozowania potrzeb edukacyjnych lokalnych społeczności,
  • promowania kierunków kształcenia zapewniających zatrudnienie na lokalnym rynku pracy oraz kreowanie wizerunku absolwenta – pracownika,
  • wspierania innych instytucji i organizacji w działaniach na rzecz edukacji,
  • udostępniania swojej wiedzy, doświadczenie i baz danych dla osiągnięcia zakładanych celów,
  • współdziałania przy realizacji projektów dotyczących rynku pracy oraz edukacji,
  • podniesienie jakości pracy instytucji realizujących współpracę.
  • wykorzystania bazy technicznej i doświadczenia w szczególności powstałej w ramach projektu Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania.

wspol

Obecnie CEZ organizuje dla uczniów gimnazjum lekcje otwarte, na których poznają oni zawody w których mogą kontynuować naukę w CEZ, mają możliwość konfrontacji swoich zainteresowań z wybranym zawodem.
Porozumienie zawierane jest pod patronatem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach klastra Edukacji Zawodowej, które reprezentuje dyrektor Maciej Ślęzak, dyrektor Ryszard Andres oraz dyrektor CEZ Piotr Żyjewski.
Jest to pierwsza formalna inicjatywa włączenia szkół gimnazjalnych do programu NAUKA GOSPODARKA ROZWÓJ w ramach klastra Edukacji Zawodowej. Docelowo wspólnie będziemy się ubiegać o środki finansowe nowej perspektywy Unii Europejskiej pod hasłem „Uczę się, studiuję i pracuję w Stalowej Woli”.

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200