Tytuł artykułu: Listy przyjętych
Data Publikacji: 2015-07-03 07:16:52

Listy uczniów przyjętych do klas pierwszych w Centrum Edukacji Zawodowej zostały wywieszone w holu szkoły.

W panelu kandydata po zalogowaniu się na swoje konto pod adresem: KLIKNIJ widoczna jest szkoła i klasa do której dostał się kandydat. 

Tytuł artykułu: Informacja dot. technika informatyka
Data Publikacji: 2015-06-30 09:50:33

W związku z tym, że RCEZ w Nisku nie uczestniczy w elektronicznym naborze, uczniowie przyjęci do klasy TI w RCEZ blokują miejsca innym, chętnym do naszej szkoły.

Tytuł artykułu: Egzamin maturalny - poprawkowy
Data Publikacji: 2015-06-30 07:45:46

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

1. Część pisemna - 25 sierpnia 2015 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) - 24-28 sierpnia 2015 r.

* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 7 sierpnia 2015 r.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół - 11 września 2015 r. (data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 11 września 2015 r.).

Tytuł artykułu: Wyniki konkursu na najlepszego pracownika firmy symulacyjnej
Data Publikacji: 2015-06-30 05:27:26

Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego o łącznej wartości 1500 zł.

 

Zdobywcami nagród są:

I miejsce - Klaudia Kochman /tablet/
II miejsce - Kinga Wośko /aparat fotograficzny/
III miejsce - Anna Skalska /słuchawki/
Wyróżnieni pracownicy firmy symulacyjnej: Aleksandra Buława, Natalia Latawiec, Wiktoria Wilk, Justyna Krawiec, Emanuel Kak.

Gratulujemy

 

Konkurs skierowany był do uczniów Centrum Edukacji Zawodowej biorących udział w projekcie projektu pt.„Podkarpacie stawia na zawodowców” Nr KSI: WND-POKL.09.02.00-18-001/12 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX a€" „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”. Działanie 9.2. „Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”.

Celem konkursu było wyróżnienie najlepszych pracowników firmy symulacyjnej.

Ocenie podlegało: zaangażowanie w pracy, wywiązywanie się z powierzonych zadań, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, ilość pozyskanych zleceń, jakość wykonywanej pracy, rozwijanie swoich umiejętności poprzez udział w kursach, szkoleniach itp.. Oceny dokonali mentorzy nadzorujący firmę: Aneta Wojcik, Gabriela-Rubas Dębska oraz Krzysztof Szczęch.

Dalszy etap działań w firmie symulacyjnej został opracowany na rok szkolny 2015/16. Zapraszamy na naszą stronę internetową:http://www.cezstalowawola.pl/firma

F.S. GRAFMANIA

Tytuł artykułu: Centrum Edukacji Zawodowej SZKOŁĄ ZAWODOWYCH PERSPEKTYW
Data Publikacji: 2015-06-26 10:13:16

Miło nam poinformować, że Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli otrzymało certyfikat i tytuł


Szkoły Zawodowych Perspektyw


w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

ceryfikat

Celem konkursu było zwrócenie uwagi, jak ważną rolę w szkole pełni szkolny doradca zawodowy oraz jak ogromne znaczenie dla uczniów ma jego wsparcie w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Szkoły przystępujące do konkursu przyjęły na siebie zadania, których wykonanie było oceniane przez jury, w skali od „1” do „10”. Warunkiem otrzymania tytułu „Szkoła Zawodowych Perspektyw” było uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań konkursowych. Prace przygotowane przez uczniów i nauczycieli CEZ otrzymały maksymalną liczbę punktów – 100.

GRATULACJE
Zespół ds. Promocji i Planowania Kariery Zawodowej

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200