Tytuł artykułu: KOMUNIKAT
Data Publikacji: 2016-01-13 11:07:52

Na podstawie: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz.U.2002.46.432 z dnia 30 kwietnia 2002 r. ze zm.)

Zgodnie z planem pracy CEZ w roku szkolnym 2015/16 dzień 14 stycznia 2016r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tym dniu w CEZ odbędą się Egzaminy Zawodowe - Część Pisemna.

Piotr Żyjewski
Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej
w Stalowej Woli

Tytuł artykułu: Konkurs graficzny "Lepszy Internet zależy od Ciebie!"
Data Publikacji: 2016-01-07 19:34:33

alt

{simplepopup}laptop1

Do wygrania LAPTOP i inne cenne nagrody

w konkursie DBI 2016 "Lepszy Internet zależy od Ciebie!" 

Regulamin - kliknij!

{/simplepopup}

 

Regulamin konkursu

„Lepszy Internet zależy od Ciebie!”

organizowanego w ramach Obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu – 9 lutego 2016r.

w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

Wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w sieci oraz zajmujących się grafiką komputerową, projektowaniem i przygotowaniem ciekawych projektów, publikacji zapraszamy do konkursu pt. „Lepszy Internet zależy od Ciebie!”. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy, że bezpieczeństwo podczas pracy, nauki czy rozrywki w sieci zależy od każdego jej użytkownika. Uczniowie mają za zadanie zaprojektować kalendarz, plakat/układankę puzzle lub nadruk na torbę reklamową, (tworząc grafikę, hasło czy też używając symboli) odwołującą się do hasła tegorocznej kampanii i tytułu tego konkursu.

 

I.Adresaci:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w CEZ.

II.Cele konkursu:

 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym, rozbudzanie zainteresowań informatycznych;
 • szerzenie idei bezpiecznej pracy w Internecie oraz wyrabianie odpowiednich nawyków;
 • zachęcanie do wspólnej, edukacyjnej zabawy, jako mądrego sposobu spędzania czasu z komputerem;
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich;
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

III.Sposób przeprowadzenia konkursu:

Dopuszcza się następujące projekty konkursowe:

Plakat/puzzle - wykonany w wybranym programie graficznym CorelDraw, Illustrator, MSPublisher, GIMP. Wymiar plakatu A4 (210 x 297mm), układ poziomy lub pionowy.

alt

 

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT NA PUZZLE?

Należy zaprojektować plakat, na którym powinna się znaleźć grafika, symbole, oraz logo i hasło związane z kampanią DBI 2016. Projekt graficzny należy zapisać i złożyć w oryginalnym rozszerzeniu oraz jako jpg. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu. Wyróżnione prace będą przez organizatorów drukowane w postaci układanki puzzle.

Dane dotyczące projektu plakatu/układanki puzzle

 • wielkość obszaru projektu – max. A4 (210x297 mm), pion lub poziom,
 • format pliku: .jpg, .pdf - zapisane w skali 1:1

Torba reklamowa – zaprezentowana w formie kompozycji nadrukowanej – projekt wykonany w wybranym programie graficznym CorelDraw, Illustrator, MSPublisher, GIMP.

alt

 

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT NA TORBĘ?

Należy zaprojektować grafikę, symbole, do umieszczenia na torbie wg wzoru powyżej. Projekt graficzny nadruku zapisać i złożyć w oryginalnym rozszerzeniu oraz zapisany jako jpg. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu. Wszystkie elementy muszą być własnego autorstwa, z wyjątkiem logo i hasła kampanii DBI 2016.

Dane dotyczące projektu torby reklamowej:

 • kolor torby - biały,
 • umiejscowienie projektu – tylko przód torby,
 • wielkość obszaru projektu – max. A4 (210x297 mm), pion lub poziom,
 • format pliku: .jpg - zapisany w skali 1:1

Kalendarz - zaprezentowany w formie kompozycji składnej na 3 tzw. piramidki – projekt wykonany w wybranym programie graficznym CorelDraw, Illustrator, MSPublisher, GIMP.

 alt

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT KALENDARZA W KSZTAŁCIE PIRAMIDKI?

Należy zaprojektować grafikę, symbole, oraz logo i hasło związane z kampanią DBI 2016 i umieścić je na kartce A4 z podziałem na 3 równe segmenty wg wzoru powyżej. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu. Projekt graficzny kalendarza zapisać i złożyć w oryginalnym rozszerzeniu oraz jako jpg.

Dane dotyczące projektu kalendarza:

 • wielkość obszaru projektu - A4 (210×297 mm), pion,
 • zachowany podział na 3 części,
 • format pliku: .jpg - zapisane w skali 1:1

Jeden uczeń może zgłosić w konkursie tylko 1 projekt.
Prace muszą być wykonane indywidualnie. Zabronione jest kopiowanie prac osób trzecich.
W pracy konkursowej powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy.
Projekty konkursowe muszą być przejawem oryginalnej twórczości uczestnika i nie mogą naruszać praw osób trzecich, a także norm obyczajowych – w szczególności nie mogą prezentować treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających elementy erotyczne, obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc, treści rasistowskie oraz materiały chronione prawami wyłącznymi lub naruszających prawo do prywatności.
Oryginalne pliki logo i hasło kampanii DBI 2016 do pobrania na stronie http://www.saferinternet.pl/pl/materialy-dbi-do-pobrania

IV. Miejsce i termin składania prac

Prace konkursowe należy dostarczyć zapisane na płycie CD lub na innym nośniku (pendrive itp.) do 5 lutego 2016r. Prace oddajemy pani Monice Bis lub pani Justynie Krawiec - pracownia komputerowa 107.

V.Kryteria oceny prac:

Powołana i zatwierdzona 3-osobowa komisja w skład, której będą wchodzili: przedstawiciel dyrekcji i nauczyciele naszej szkoły w dniu 12 lutego 2016r. dokona oceny prac konkursowych. Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania, zastosowane efekty związane z obróbką obrazu, tekstu, wybrane techniki plastyczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na wystawie okolicznościowej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej: http://cezstalowawola.pl.

Najciekawsze prace zostaną wydrukowe i wykorzystane w organizacji Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu 2016.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody oraz możliwość otrzymania oceny celującej z przedmiotów informatycznych (zgodnie z P.S.O.), wyniki konkursu będą ogłoszone do dnia 15 marca 2016r. oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły.

VI.Postanowienia końcowe:

Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą
dostępne na stronie internetowej szkoły: http://cezstalowawola.pl.
Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.[1]
Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora/Centrum Edukacji Zawodowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim.[2]

Organizatorzy
Monika Bis i Justyna Krawiec
nauczyciele CEZ

[1] zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

[2] Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.);

Tytuł artykułu: Szkolna edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Data Publikacji: 2016-01-04 06:45:08

  

4 stycznia (poniedziałek) 2016 r. o godzinie 9:00 w auli szkolnej odbędzie się impreza towarzyszącą Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Zapraszamy do czynnego udziału klas wraz z wychowawcami.

Komitet Organizacyjny WOŚP CEZ

Tytuł artykułu: Dzień Bezpiecznego Internetu 2016
Data Publikacji: 2016-01-02 12:22:32

alt

 

Już po raz 7 w naszej szkole rozpoczynamy przygotowania do imprezy Dzień Bezpiecznego Internetu.

Zbliża się ogólnoświatowa kampania DBI, która w 2016 r. obchodzona będzie we wtorek 9 lutego. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane będą pod hasłem „Lepszy Internet zależy od Ciebie!”. Podczas tegorocznych obchodów DBI chcemy wspólnie z inicjatorami zwrócić Twoją uwagę na to, że bezpieczeństwo podczas pracy, nauki czy rozrywki w Internecie zależy także od Twojego udziału w cyberprzestrzeni. Podziel się, zatem z nami, w jaki sposób Ty dbasz o Internet i jego zasoby, co robisz, aby zachować kulturę, spokój, poczucie efektywnego wykorzystywania sieci.
Będziesz mógł to zrobić w rozmaity sposób, bowiem planujemy:

 • Umieszczenie bannera DBI 2016 na szkolnej stronie internetowej.
 • Rozwieszenie w szkole plakatów i informacji, promujących bezpieczeństwo w sieci, propagowanie hasła kampanii 2016 „Lepszy Internet zależy od Ciebie!”.
 • Konkursy graficzne: projekty graficzne typu kalendarz, plakat, torba reklamowa, układanka puzzle.
 • Przygotowanie wystawy w pracowni komputerowej pt. „Co jeszcze Google wie o Tobie?”
 • Przeprowadzenie w ramach DBI kursów w formie e-learningu dla uczniów klas I, II i III technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.
 • Przeprowadzenie zajęć pt. „Dzień z życia”, poświęconych problemowi nadmiernego korzystania z Internetu.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

Więcej info na str http://www.saferinternet.pl

Organizatorzy: Monika Bis i Justyna Krawiec

sala 107

Tytuł artykułu: Filmy konkursowe
Data Publikacji: 2015-12-22 08:09:08

Zapraszamy do oglądania filmów konkursowych „Promuję CEZ”!

Głosujcie! Czekamy na wasze „lajki”!

To od Was zależy, kto otrzyma główną nagrodę!

Filmy można oglądać na naszej stronie, facebooku i YouTube.

Głosowanie kończy się 30 stycznia 2016 r.

Głosujcie na facebook-u

 

 

{mp4}Kamil-Niemiec-Cez{/mp4}

{mp4}Maciek-Krawiec- konkurs-CEZ{/mp4}

{mp4}Michal-Kowal-CEZ{/mp4}

{mp4}projekt{/mp4}

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200