Tytuł artykułu: Koło informatyczne
Data Publikacji: 2012-04-25 05:27:13

Koło informatyczne

Termin:

Dariusz Gawron - termin do ustalenia.

Janusz Czernecki: czwartek, 13:55- 16:00;  inne terminy (dodatkowe) do ustalenia.

W trakcie przerwy świątecznej i innych terminach w których nie przewidziano zajęć dydaktycznych istnieje możliwość organizacji dodatkowych zajęć. Osoby zainteresowane proszę o kontakt.

 Główne cele działania koła:

 1. Pomoc uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału zajęć lekcyjnych przedmiotów informatycznych.

2. Praca z uczniami zainteresowanymi swoim rozwojem z dziedziny informatyki.

3. Przygotowanie uczniów do olimpiady i konkursów informatycznych.

4. Praca na rzecz szkoły związana z edycją i opracowaniem materiałów przy pomocy komputera.

 5. Poruszane w czasie zajęć zagadnienia zależą od zainteresowań uczestników.

 6. Pomoc uczniom w przygotowaniu się do matury oraz egzaminu zawodowego.

 Wybrane tematy :

 

  • Tworzenie stron WWW (DIV, CSS, Java Script, PHP, MySQL).

 

  • Algorytmy.

 

  • Programowanie w języku Pascal.

 

  • Programowanie w języku Java.

  • Programowanie w języku C++.

 

  • Język JavaScript.

 

  • Java po stronie serwera – aplikacje internetowe - servlety i JSP.

 

  • CADkomputerowe wspomaganie projektowania.

  • Solid Edge - projektowanie 3D

 

 • Użytkowanie i administracja systemu Linux .

 

 

Jeśli masz problemy problemy z opanowaniem bieżącego materiału z informatyki lub innych przedmiotów zawodowych - przyjdź, chętnie pomogę.

 

Janusz Czernecki

 

Dariusz Gawron


 

 

Tytuł artykułu: Koła naukowe
Data Publikacji: 2012-04-24 10:42:08

Koła Naukowe w Sandomierzu - 23 wrzesień 2010

W ramach kolejnych spotkań na Kołach Naukowych uczniowie CEZ-u gościli w znanej z poprzednich spotkań sandomierskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej.

W ramach zajęć zaplanowano wyjścia poza mury uczelni. I tak prace poszczególnych kompetencji odbywały się:

 • na komendzie Policji - Koło Naukowe z Technologii Informacyjnej
 • w Urzędzie Skarbowym -  Koło Naukowe z Przedsiębiorczości
 • na Rynku Starego Miasta - Koło Naukowe z Matematyki
 • w pracowni komputerowej WSHP - Koło Naukowe z Języka Angielskiego

Matematycy (II A1) wraz z prowadzącym dr Bronisławem Pabich i opiekunami wyruszyli na sandomierski Rynek. Miał to być spacer połączony z kilkoma zadaniami do wykonania. Uczniowie:

 • mierzyli wysokość zamku
 • wyznaczali szerokość jednej z ulic Starówki
 • dokonywali pomiaru Bramy Opatowskiej

i wszystko to za pomocą dwóch kijów i metra stolarskiego. Uczniowie CEZ-u rywalizowali z ZS Nr 2 chcąc uzyskać dokładniejsze wyniki pomiarów. Każdy miał coś do zrobienia. Niewątpliwą atrakcją była możliwość podglądnięcia planu filmowego "Ojca Mateusza" który pomagał napadniętej w parku kobiecie. Uczniowie także chcieli pomóc ale obawiali się krążących radiowozem podinspektora Możejko i policjanta Gibalskiego.

 


 

Tytuł artykułu: Informacje o projekcie
Data Publikacji: 2012-04-24 10:40:40

Projekt „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej"

Projekt realizowany będzie w CEZ w latach 2009-2012

Realizatorem projektu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Partnerami wspierającymi realizację są: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Wyższa Szkoła Biznesu im. bpa Jana Chrapka w Radomiu, Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza w Sandomierzu

Projekt finansowany jest ze środków unijnych

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym oraz szkół policealnych w Polsce Wschodniej

Projekt skierowany jest do 5000 uczniów z 50 szkół województw lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Z dniem 1 września 2009 roku rozpoczęto realizację programów autorskich

 • z zakresu przedsiębiorczości w klasie I BF - technik elektronik i technik teleinformatyk. Realizatorem jest pani Jolanta Rydkodym
 • z zakresu języka angielskiego w klasie I C - technik mechanik. Realizatorem jest pani Elżbieta Tokarczyk
 • z zakresu matematyki w klasie I A1 - technik pojazdów samochodowych. Realizatorem jest pani Joanna Kuziora
 • z zakresu technologii informacyjnej w klasie I E1 - technik informatyk. Realizatorem jest pan Dariusz Gawron


 

Tytuł artykułu: Kompetencje kluczowe
Data Publikacji: 2012-04-24 10:38:01

Kompetencje Kluczowe definiowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

W ramach odniesienia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych, z czego w ramach projektu „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej" będzie realizowanych cztery:

 

1. Porozumiewanie się w językach obcych:

Porozumiewanie się w obcych językach opiera się w znacznej mierze na tych samych wymiarach umiejętności, co porozumiewanie się w języku ojczystym - na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych i kulturalnych (w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym) w zależności od chęci lub potrzeb danej osoby. Porozumiewanie się w obcych językach wymaga również takich umiejętności, jak mediacja i rozumienie różnic kulturowych. Stopień opanowania języka przez daną osobę może być różny w przypadku czterech kompetencji językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) i poszczególnych języków oraz zależny od społecznego i kulturowego kontekstu osobistego, otoczenia oraz potrzeb lub zainteresowań danej osoby.

2. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne:

a) Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Istotne są zarówno proces i czynność, jak i wiedza, przy czym podstawę stanowi należyte opanowanie umiejętności liczenia. Kompetencje matematyczne obejmują - w różnym stopniu - zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele).

b) Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Za kompetencje techniczne uznaje się stosowanie tej wiedzy i metodologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby lub pragnienia ludzi. Kompetencje w zakresie nauki i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli.

3. Kompetencje informatyczne

Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Opierają się one na podstawowych umiejętnościach w zakresie TIK: wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.

4. Inicjatywność i przedsiębiorczość

Inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Stanowią one wsparcie dla indywidualnych osób nie tylko w ich codziennym życiu prywatnym i społecznym, ale także w ich miejscu pracy pomagając im uzyskać świadomość kontekstu ich pracy i zdolność wykorzystywania szans. Są podstawą bardziej konkretnych umiejętności i wiedzy potrzebnych tym, którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym lub w nich uczestniczą. Powinny one podejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre zarządzanie.

 


Tytuł artykułu: Konkurs
Data Publikacji: 2012-03-30 09:56:13

Zapraszam wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu stalowowolskiego do udziału w kolejnej, IX już edycji konkursu "Skutecznie Szukam Pracy".

Finał konkursu odbędzie się 17 kwietnia 2012 roku o godzinie 10.00 w CEZ.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie.

Serdecznie wszystkich zapraszam do udziału!

Jolanta Rydkodym

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200