Tytuł artykułu: ZSZ - elektromechanik pojazdów samochodowych
Data Publikacji: 2012-05-15 10:03:30

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  - elektromechanik pojazdów samochodowych (3 lata)

Głównym zadaniem elektromechanika pojazdów samochodowych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pojazdów samochodowych. Praca polega na dokonywaniu demontażu i montażu układów mechanicznych i elektrycznych lub ich elementów w pojazdach, kontrolowaniu stanu technicznego zespołów i układów mechanicznych oraz elektrycznych, przeprowadzeniu ich regulacji oraz konserwacji, dokonywaniu ich napraw lub wymiany zużytych części.

Kwalifikacja M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

Tytuł artykułu: ZSZ - lakiernik
Data Publikacji: 2012-05-15 10:02:41

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  - lakiernik (3 lata)

Lakiernik jest to osoba malująca lub nakładająca farbę na określone elementy. Praca lakiernika nie należy do najprostszych, wymaga odpowiednich umiejętności, czyli dokładności i wielkiego skupienia. Do głównych obowiązków tego pracownika należy m.in.: przygotowanie powierzchni, nakładanie powłoki lakierniczej, suszenie jej, albo utrwalanie powierzchni różnymi technikami,  a także bieżącą konserwacje i kontrolę sprawności narzędzi.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik może być zatrudniony w przemyśle, usługach i warsztatach naprawczych na stanowiskach: lakiernika przemysłowego w charakterze operatora różnego rodzaju maszyn i urządzeń lakierniczych lub
lakiernika w zakładach usługowych świadcząc kompleksowe i wyspecjalizowane usługi lakiernicze.

Kwalifikacja M.28. Wykonywanie prac lakierniczych

1. Przygotowanie powierzchni do nanoszenia powłok lakierniczych

Uczeń:

1) rozpoznaje uszkodzenia i wady powłok lakierniczych;

2) dobiera narzędzia i urządzenia do przygotowania powierzchni;

3) oczyszcza powierzchnię z zanieczyszczeń przed lakierowaniem;

4) określa sposoby zabezpieczania powierzchni przed korozją;

5) oczyszcza powierzchnie z powłok lakierniczych;

6) rozróżnia materiały wypełniające;

7) przygotowuje materiały wypełniające do nałożenia na powierzchnię;

8) nanosi materiały wypełniające na powierzchnię;

9) dobiera materiały ścierne;

10) szlifuje materiał wypełniający, wyrównując powierzchnię;

11) rozróżnia rodzaje materiałów odtłuszczających;

12) oczyszcza i odtłuszcza przygotowywaną powierzchnię;

13) wykonuje konserwację i renowację powłok lakierniczych.

2. Przygotowanie powłok lakierniczych

Uczeń:

1) rozróżnia powłoki lakiernicze;

2) dobiera kolor powłoki lakierniczej;

3) określa sposób pomiaru lepkości materiałów lakierniczych;

4) wykonuje pomiary lepkości materiałów lakierniczych.

3. Nanoszenie powłok lakierniczych

Uczeń:

1) rozróżnia pistolety lakiernicze;

2) obsługuje pistolety lakiernicze;

3) użytkuje kabiny lakiernicze i urządzenia pomocnicze;

4) dobiera i stosuje techniki nakładania powłok lakierniczych;

5) ocenia jakość wykonanej powłoki lakierniczej.


Tytuł artykułu: ZSZ - lakiernik
Data Publikacji: 2012-05-15 10:02:41

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  - lakiernik (3 lata)

Lakiernik jest to osoba malująca lub nakładająca farbę na określone elementy. Praca lakiernika nie należy do najprostszych, wymaga odpowiednich umiejętności, czyli dokładności i wielkiego skupienia. Do głównych obowiązków tego pracownika należy m.in.: przygotowanie powierzchni, nakładanie powłoki lakierniczej, suszenie jej, albo utrwalanie powierzchni różnymi technikami, a także bieżącą konserwacje i kontrolę sprawności narzędzi.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik może być zatrudniony w przemyśle, usługach i warsztatach naprawczych na stanowiskach: lakiernika przemysłowego w charakterze operatora różnego rodzaju maszyn i urządzeń lakierniczych lub
lakiernika w zakładach usługowych świadcząc kompleksowe i wyspecjalizowane usługi lakiernicze.

Kwalifikacja M.28. Wykonywanie prac lakierniczych

Tytuł artykułu: ZSZ - blacharz samochodowy
Data Publikacji: 2012-05-15 10:01:21

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  - blacharz samochodowy (3 lata)

Blacharz samochodowy zajmuje się wytwarzaniem lub naprawą części tworzących nadwozie i podwozie samochodów. Do jego zdań należy także montowanie gotowych elementów.

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku musi dobrze orientować się w dokumentacji i instrukcjach obsługi różnych marek samochodów. Na ich podstawie dokonuje on wyboru odpowiednich materiałów, których później używa przy naprawie. Dobry fachowiec powinien bez trudu oceniać stan blach w samochodzie, rozróżniać, które są w zniszczone lub skorodowane i wymagają naprawy bądź wymiany. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia zarówno ręczne jak i mechaniczne. Czynności, które wykonuje to przede wszystkim przycinanie, kształtowanie, łączenie i montowanie elementów z blachy, ale musi też radzić sobie z tymi częściami, które zrobione są z tworzyw sztucznych.

Kwalifikacja M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

1. Ocena stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje nadwozi pojazdów samochodowych i określa ich budowę;

2) rozróżnia rodzaje i określa właściwości materiałów stosowanych w blacharstwie samochodowym;

3) rozróżnia rodzaje uszkodzeń nadwozi pojazdów samochodowych;

4) dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia diagnostyczne do oceny stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

5) przestrzega zasad pomiaru geometrii nadwozi pojazdów samochodowych;

6) ocenia stan techniczny elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

7) określa stopień zużycia elementów nadwozi pojazdów samochodowych.

2. Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

Uczeń:

1) rozróżnia techniki kształtowania blach;

2) wykonuje czynności związane z obróbką ręczną i maszynową elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

3) planuje proces naprawy lub wymiany elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

4) dobiera techniki naprawy nadwozi pojazdów samochodowych do rodzaju uszkodzenia;

5) dobiera materiały, narzędzia, urządzenia oraz oprzyrządowanie do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych;

6) przygotowuje nadwozia pojazdów samochodowych do naprawy;

7) wykonuje demontaż elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

8) wykonuje czynności związane z naprawą nadwozi pojazdów samochodowych;

9) dobiera techniki wykonania połączeń elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

10) wykonuje połączenia elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

11) wykonuje montaż elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

12) posługuje się przyrządami pomiarowymi do kontroli stanu nadwozi pojazdów samochodowych;

13) ocenia jakość wykonanej naprawy nadwozi pojazdów samochodowych.

3. Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych

Uczeń:

1) dobiera metody zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych;

2) dobiera materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych;

3) przygotowuje elementy nadwozi pojazdów samochodowych do zabezpieczania antykorozyjnego;

4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych;

5) wykonuje czynności związane z zabezpieczaniem antykorozyjnym nadwozi pojazdów samochodowych;

6) ocenia jakość zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.


Tytuł artykułu: ZSZ - blacharz samochodowy
Data Publikacji: 2012-05-15 10:01:21

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  - blacharz samochodowy (3 lata)

Blacharz samochodowy zajmuje się wytwarzaniem lub naprawą części tworzących nadwozie i podwozie samochodów. Do jego zdań należy także montowanie gotowych elementów.

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku musi dobrze orientować się w dokumentacji i instrukcjach obsługi różnych marek samochodów. Na ich podstawie dokonuje on wyboru odpowiednich materiałów, których później używa przy naprawie. Dobry fachowiec powinien bez trudu oceniać stan blach w samochodzie, rozróżniać, które są w zniszczone lub skorodowane i wymagają naprawy bądź wymiany. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia zarówno ręczne jak i mechaniczne. Czynności, które wykonuje to przede wszystkim przycinanie, kształtowanie, łączenie i montowanie elementów z blachy, ale musi też radzić sobie z tymi częściami, które zrobione są z tworzyw sztucznych.

Kwalifikacja M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

1. Ocena stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje nadwozi pojazdów samochodowych i określa ich budowę;

2) rozróżnia rodzaje i określa właściwości materiałów stosowanych w blacharstwie samochodowym;

3) rozróżnia rodzaje uszkodzeń nadwozi pojazdów samochodowych;

4) dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia diagnostyczne do oceny stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

5) przestrzega zasad pomiaru geometrii nadwozi pojazdów samochodowych;

6) ocenia stan techniczny elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

7) określa stopień zużycia elementów nadwozi pojazdów samochodowych.

2. Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

Uczeń:

1) rozróżnia techniki kształtowania blach;

2) wykonuje czynności związane z obróbką ręczną i maszynową elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

3) planuje proces naprawy lub wymiany elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

4) dobiera techniki naprawy nadwozi pojazdów samochodowych do rodzaju uszkodzenia;

5) dobiera materiały, narzędzia, urządzenia oraz oprzyrządowanie do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych;

6) przygotowuje nadwozia pojazdów samochodowych do naprawy;

7) wykonuje demontaż elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

8) wykonuje czynności związane z naprawą nadwozi pojazdów samochodowych;

9) dobiera techniki wykonania połączeń elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

10) wykonuje połączenia elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

11) wykonuje montaż elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

12) posługuje się przyrządami pomiarowymi do kontroli stanu nadwozi pojazdów samochodowych;

13) ocenia jakość wykonanej naprawy nadwozi pojazdów samochodowych.

3. Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych

Uczeń:

1) dobiera metody zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych;

2) dobiera materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych;

3) przygotowuje elementy nadwozi pojazdów samochodowych do zabezpieczania antykorozyjnego;

4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych;

5) wykonuje czynności związane z zabezpieczaniem antykorozyjnym nadwozi pojazdów samochodowych;

6) ocenia jakość zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.


 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200