Tytuł artykułu: 31 maja - Światowy Dzień bez Tytoniu
Data Publikacji: 2012-05-30 11:22:04

palenieczaszka

Tegoroczne obchody odbywają sie pod hasłem:

"Działania marketingowe przemysłu tytoniowego"


Kampania informacyjna skierowana jest do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwględnieniem młodych kobiet.


Cel prezentowanych treści kampanii:

 

  • uwrażliwienie, szczególnie młodych kobiet, na działania marketingowe przemysłu tytoniowego,
  • promocja zdrowego stylu życia bez palenia tytoniu,
  • promocja zysków płynących z niepalenia (umocnienie zdrowia własnego i swoich bliskich),
  • motywowanie do odpowiedzialnych wyborów związanych z własnym zdrowiem i zdrowiem bliskich osób,
  • promocja alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu (ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej),
  • kształtowanie postaw asertywnych ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie prawa,
  • podnoszenie świadomości na temat prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz obowiązku przestrzegania zakazu palenia w miejscach publicznych,
  • podnoszenie świadomości na temat skutków zdrowotnych biernego i czynnego palenia, w szczególności dla kobiet i ich potomstwa.

 


W budynku Centrum Edukacji Zawodowej rozwieszone zostały plakaty otrzymane z sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli.


Wśród nauczycieli rozprowadzane są materiały edukacyjne do przeprowadzenia lekcji wychowawczych na temat społecznych skutków kontaktu z dymem papierosowym.

 

Rzuć palenie i nie pal - dbaj o zdrowie swoje i zdrowie Twoich bliskich!
Nie bądź uciążliwy dla otoczenia!

 

Tytuł artykułu: „Techniczne" sukcesy naszych uczniów
Data Publikacji: 2012-05-30 11:16:44

W tym roku szkolnym po raz drugi uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej wzięli udział w Olimpiadzie Innowacji Technicznych. Zainteresowanie tym konkursem wśród naszych uczniów z roku na rok wzrasta, w tym roku szkoła zgłosiła aż sześć prac.

Moim zdaniem poziom prac naszych uczniów jest wysoki, ale konkurencja nie śpi. Do eliminacji okręgowych w Tarnobrzegu sześć szkół zgłosiło swoje prace, a tylko cztery prace z każdej z czterech kategorii można zakwalifikować do etapu ogólnopolskiego.Finalistami zostali uczniowie Dawid Nowak i Mariusz Janiec.

Od lat największe sukcesy osiągają uczniowie w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości. W tym roku pierwsze miejsce w eliminacjach okręgowych uzyskał Krzysztof Stryjecki, a drugie miejsce - Grzegorz Krawczyk.

W tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy Technicznej „Sapere aude" - odważ się być mądrym ...tytuł finalisty zdobył Filip Kara.

Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do etapu ogólnopolskiego, otrzymali tytuł finalisty i są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego. Tytuł finalisty jest także „mile widziany" na uczelniach wyższych. Na taki tytuł musieli sobie jednak ciężko zapracować.

Wykonywanie prac konkursowych, czy też przygotowanie się to egzaminu, wymaga żmudnej kilkumiesięcznej pracy.

Grzegorz Cygan

Tytuł artykułu: Technik Organizacji Reklamy
Data Publikacji: 2012-05-30 02:23:13

Wywiadówka klasy I "i"

30.05.2012 godzina 15.30 sala 111

Zapraszam rodziców i opiekunów

Gabriela Rubas-Dębska

Tytuł artykułu: Promocja Centrum Edukacji Zawodowej
Data Publikacji: 2012-05-26 06:10:55

W dniu 24.05.2012 na zaproszenie działającego przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie Obserwatorium Rynku Pracy uczennice CEZ Izabela Bis oraz Magdalena Kowal uczestniczyły w konferencji "Pracodawcy Podkarpacia 2011".

Podczas konferencji przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, w ramach projektu „Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy".

prom

Celem badania „Pracodawcy Podkarpacia" jest rozpoznanie trendów rozwojowych podkarpackich pracodawców i określenie ich potrzeb w zakresie kapitału ludzkiego. Badanie to umożliwia uzyskanie wiedzy na temat sytuacji na rynku pracy województwa w obliczu kryzysu gospodarczego, stosunkowo wysokiej stopy bezrobocia, czy trudnej sytuacji młodzieży.

Z badań sporządzono raport, który określa zapotrzebowanie pracodawców na pracowników, plany zatrudnieniowe, stosunek do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, metody poszukiwania pracowników, czy zakres współpracy z instytucjami rynku pracy.

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli prowadzi bardzo szeroką współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Uczennice naszej szkoły w ramach Szkolnego Obserwatorium Rynku Pracy przygotowywały dane nt potrzeb edukacyjnych uczniów CEZ, które posłużyły do złożenia w WUP projektu:

„Podkarpacie stawia na zawodowców",

który już jest realizowany w Stalowej Woli.

 

Opinia uczennic nt konferencji:

 

"Udział uczniów w takich konferencjach daje nam możliwość bezpośredniego poznania oczekiwań przyszłych pracodawców. Dzięki temu wiemy jak ważne jest uczestniczenie w stażach, zajęciach pozalekcyjnych ( kursy specjalistyczne, językowe , komputerowe) i czasowe zatrudnienie, na przykład w trakcie wakacji, gdyż w ten sposób zdobywamy wiedzę, umiejętności oraz realnie zwiększamy swoje szanse zatrudnienia. Mam nadzieję, że kolejne tego typu konferencje wskażą jak pozyskiwać środki i jak założyć swoją małą firmę."

 

Rodzicom i uczniom, którzy dzisiaj podejmują decyzje o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej polecamy lekturę raportu „PRACODAWCY PODKARPACIA"

www.porp.wup-rzeszow.pl

 

Tytuł artykułu: Oferta CEZ
Data Publikacji: 2012-05-23 11:47:00
oferta
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200