Tytuł artykułu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data Publikacji: 2012-06-22 17:27:27

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zapytanie ofertowe (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych) na „Dzierżawę i serwis wielofunkcyjnego urządzenia biurowego" do siedziby Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Biuro & Serwis Stanisław Staniak

ul. Leonarda 1

20-625 Lublin

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i posiada najkorzystniejszą cenę.

Oferentom serdecznie dziękujemy za odpowiedź na nasze zapytanie oraz za złożone oferty.

Tytuł artykułu: Egzamin maturalny - poprawki
Data Publikacji: 2012-06-22 09:55:49

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego zewszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednegoprzedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej:

 

  • Część pisemna - 21 sierpnia 2012 r. (wtorek), godz. 9.00
  • Część ustna - 20-24 sierpnia 2012 r.

 

* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminówustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowejkomisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2012 r.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół - 13września 2012 r.

Tytuł artykułu: Baja Carpathia Master Race 2012
Data Publikacji: 2012-06-22 09:01:37

Nie przypadkowo kolejna edycja terenowego rajdu "Baja Carpathia Master Race 2012" odbywa się w Stalowej Woli. Błonia nad rzeką San w okolicach miasta sprzyjają terenowym wyczynom, również tereny poligonu wojskowego w Nowej Dębie spełniają doskonałe warunki do rozegrania kluczowych konkurencji rajdu, którego prologiem będzie widowiskowa próba sportowa na nadsańskich błoniach.

baja1baja2

 

Zapraszamy więc wszystkich sympatyków i entuzjastów sportów motorowych oraz rajdów cross country w dniach od 29 czerwca do 1 lipca 2012 r. do Stalowej Woli na kolejną edycję tego wydarzenia.

Impreza ta ma wysoką międzynarodową rangę i jest wliczana do Mistrzostw Europy UEM, Pucharu Europy CEZ-FIA, Rajdowych Mistrzostw Polski, Czech, Słowacji i Węgier Samochodów Terenowych.

Głównym organizatorem rajdu jest Automobilklub Rzeszowski  wraz z Automobilklubem Doliny Sanu i Grupą 4x4, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Stalowa Wola. Bazą jest miasto Stalowa Wola i Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Kwiatkowskiego 1. Tutaj zlokalizowane będzie Centrum Kierowania Rajdem i odprawa startujących zawodników.

baja3baja4

W zawodach uczestnicy startować  będą  nie tylko na samochodach terenowych, ale również na motocyklach i quadach.

Serdecznie zapraszamy, kibiców i wszystkich fanów  sportów motorowych do Stalowej Woli.

Życzymy niezapomnianych wrażeń !


Tytuł artykułu: Innowatorzy z CEZ-u
Data Publikacji: 2012-06-22 08:02:50

5 czerwca wielka sala balowa Warszawskiego Domu Technika NOT wypełniła się "młodymi innowatorami". Tego dnia odbyło się podsumowanie V Olimpiady Innowacji Technologicznych (OIT).

Olimpiada Innowacji Technicznych jest organizowana przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (PZSWiR) i jest to unowocześniona forma Olimpiady - Turnieju Młodych Mistrzów Techniki (O-TMMT).

Celem olimpiady jest zachęcenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania prac wykraczających poza programy kształcenia o charakterze badawczym, usprawniającym, bądź konstrukcyjnym.


W gronie młodych zdolnych znaleźli się uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, którzy zostali finalistami ogólnopolskiego etapu tej olimpiady.

Mariusz Janiec - uczeń IV klasy technikum elektronicznego został finalistą w kategorii ,,pomoc dydaktyczna" wykonując pracę teoretyczną ,,Wstęp do programowania w języku C w oparciu o Dydaktyczny System Mikroprocesorowy DSM-51.  Zagadnienia poruszane w pracy ułatwiają programowanie mikrosterowników w języku C, które są marginalnie opisywane w dostępnych publikacjach do języka.

Natomiast Dawid Nowak - uczeń II klasy technikum informatycznego został finalistą w kategorii ,,usprawnienia softwaerowo-techniczne" wykonując ,,Obrotnicę monitora". Obrotnica pozwala na ustawienie monitora w orientacji poziomej lub pionowej. Może współpracować z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi  /Windows i Linux/.

oit

Obie prace zostały samodzielnie przez uczniów skonstruowane i wykonane. Nad poprawnością prac pod względem teoretycznym i technicznym czuwał mgr inż. Grzegorz Cygan nauczyciel przedmiotów elektronicznych w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Dzięki temu sukcesowi uczniowie są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego. Tytuł finalisty OIT jest też mile widziany na uczelniach technicznych, niektóre uczelnie techniczne przyjmują finalistów „poza kolejnością".

Uczniom i nauczycielowi gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych innowacjach.


 


Tytuł artykułu: Przetarg
Data Publikacji: 2012-06-15 16:48:55
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli informuje, że na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp, przeprowadza postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia pn.: Dzierżawa i serwis wielofunkcyjnego urządzenia biurowego"

Poniżej zamieszczono:
- Treść Zapytania ofertowego str.1 str. 2 str. 3 wraz z załącznikami:
1) Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty
2) Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór umowy.

Zapraszamy do składania ofert do dnia 22.06.2012 roku, godz. 10:00 w Biurze Projektu Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1, pokój nr 1 (sekretariat CKP)."
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200