Tytuł artykułu: Lista tematów
Data Publikacji: 2012-09-07 06:29:17
Szkolna lista tematów na ustną cześć egzaminu maturalnego - P O B I E R Z
Tytuł artykułu: Wywiadówki
Data Publikacji: 2012-09-07 06:25:23

Plan wywiadówki w dniu 10.09.2012r.(poniedziałek).

 

15:30 - DOTYCZY RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ZSZ i TECHNIKUM

Spotkanie  rodziców klas pierwszych z dyrekcją, wychowawcami i opiekunami na zajęciach praktycznych w auli szkolnej.

 

16:00 - DOTYCZY RODZICÓW UCZNIÓW WSZYSTKICH  KLAS W CEZ

Rozpoczęcie zebrania rodziców wszystkich klas z wychowawcami zgodnie z grafikiem.

 

16:45 - ZEBRANIE PRZEWODNICZĄCYCH ODDZIAŁOWYCH  RAD RODZICÓW wybranych na kadencję 2012/13. Zebranie sprawozdawczo - wyborcze  RADY RODZICÓW CEZ odbędzie się w auli szkolnej o godz. 16:45. Na zebraniu wybrani zostaną: przewodniczący, skarbnik, sekretarz oraz komisja rewizyjna Rady Rodziców CEZ.

 


Tytuł artykułu: Msza
Data Publikacji: 2012-09-06 09:58:03

W związku z tragiczną śmiercią naszego absolwenta

Pawła Matyki,

z głębokim żalem zawiadamiamy, że nabożeństwo żałobne odbędzie się

7 września 2012 o godz. 12:00

w Kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Zaklikowie.

 

Wyrazy szczerego współczucia składają koleżanki i koledzy oraz Dyrekcja i nauczyciele Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Tytuł artykułu: Wyprawka szkolna
Data Publikacji: 2012-09-04 08:53:59

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie I ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2012/2013 wraz z załącznikami należy składać w gabinecie pedagoga szkolnego – pokój 116 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06-09-2012r. do godziny 13:00.

Tytuł artykułu: Odpowiedź
Data Publikacji: 2012-08-30 10:25:22
Odpowiedź Zamawiającego na pytania Oferentów do SIWZ w przetargu na zakup odzieży roboczej - P O B I E R Z
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200