Tytuł artykułu: Stypendium św. Mikołaja
Data Publikacji: 2012-09-19 08:53:46

Uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej mogą ubiegać się o stypendium w ramach programu Stypendia Św. Mikołaja. Stypendia są przyznawane na podstawie Regulaminu przez komisję stypendialną utworzoną w szkole. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej musi spełniać określone wymagania.

Kryteria przyznania stypendium to: dochód na osobę w rodzinie (nie wyższy niż 950 zł netto), średnia ocen z roku poprzedzającego przyznanie stypendium (nie niższa niż 4,03) oraz udokumentowane inne osiągnięcia lub aktywność społeczno-kulturalna w ciągu ostatniego roku.

Termin składania wniosków upływa 26 września 2012 roku. Więcej informacji o stypendium oraz Regulamin i druki do pobrania znajdują się na stronie www.solidarni.org.pl w zakładce o programie.

 

Koordynator programu : Agnieszka Szewczyk


Tytuł artykułu: Kiermasz podręczników
Data Publikacji: 2012-09-13 08:19:39
Kiermasz podręczników dla klas II, III i IV odbędzie się 17 września 2012 r. (poniedziałek) od godziny 12:00 na świetlicy szkolnej.
Tytuł artykułu: Odbiór świadectw dojrzałości
Data Publikacji: 2012-09-13 08:18:10
Odbiór świadectw dojrzałości z sesji porawkowej w sekretariacie szkoły od 13 września 2012 r.
Tytuł artykułu: Matura 2013
Data Publikacji: 2012-09-12 11:23:04
Tytuł artykułu: Ogłoszenie
Data Publikacji: 2012-09-11 11:27:40
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Sprzedaż i dostarczenie odzieży roboczej do Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - P O B I E R Z
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200