Tytuł artykułu: Wybory do Samorządu Uczniowskiego CEZ 2013
Data Publikacji: 2013-09-24 07:18:49

W związku z wygasaniem mandatu dotychczasowego Prezydium Samorządu Uczniowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli zwołuje się wybory do nowego Prezydium, które odbędą się 27.09.2013 (piątek), o godz. 9:30 (4. lekcja) w sali 103.

Bierne prawo wyborcze posiadają uczniowie kl. I-IV (ze względu na krótką kadencję preferowani są uczniowie klas niższych), którzy powinni wyróżniać się zdyscyplinowaniem i wysoką kulturą osobistą, którzy powinni być obecni na spotkaniu wyborczym i przedstawić swoją wizję działalności jako Przewodniczący SU.

Do wzięcia czynnego udziału w powyższych wyborach powołani są przedstawiciele Samorządów Klasowych - jedna osoba z każdej klasy (Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego albo Skarbnik).

Do pobrania list Pani Minister Krystyny Szumilas

Piotr Rochowski
Opiekun SU

 

Tytuł artykułu: Wybory do Samorządu Uczniowskiego CEZ 2013
Data Publikacji: 2013-09-24 07:18:49

W związku z wygasaniem mandatu dotychczasowego Prezydium Samorządu Uczniowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli zwołuje się wybory do nowego Prezydium, które odbędą się 27.09.2013 (piątek), o godz. 9:30 (4. lekcja) w sali 103.

Bierne prawo wyborcze posiadają uczniowie kl. I-IV (ze względu na krótką kadencję preferowani są uczniowie klas niższych), którzy powinni wyróżniać się zdyscyplinowaniem i wysoką kulturą osobistą, którzy powinni być obecni na spotkaniu wyborczym i przedstawić swoją wizję działalności jako Przewodniczący SU.

Do wzięcia czynnego udziału w powyższych wyborach powołani są przedstawiciele Samorządów Klasowych - jedna osoba z każdej klasy (Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego albo Skarbnik).

Do pobrania list Pani Minister Krystyny Szumilas

Piotr Rochowski
Opiekun SU

 

Tytuł artykułu: Fundacja Św. Mikołaja Stypendia
Data Publikacji: 2013-09-11 13:17:05
Uczniowie technikum i szkoły zawodowej mają możliwość ubiegać się o stypendium
Św. Mikołaja wg następujących kryteriów:

1. Uczeń może ubiegać się o przyznanie Stypendium, jeśli potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1000 zł (tysiąc złotych). Wartość ta uzyskiwana jest na podstawie dokumentów przedstawiających dochody w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. W szczególnych przypadkach dochód netto może być wyższy, jednak nie może przekraczać 1200 zł (tysiąc dwieście złotych) netto. Szczególne okoliczności powinny być zawsze skonsultowane z Fundacją i udokumentowane w formie załącznika do Wniosku.

 

2. Decyzja o przyznaniu Stypendium jest podejmowana w oparciu o następujące dwa kryteria:

a. Kryterium nr 1
Średnia ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższa niż 4,0
W wyjątkowych przypadkach (np. wybitne uzdolnienia w jednej lub kilku dziedzinach), po konsultacji z Fundacją, średnia ocen może być niższa niż określona w kryteriach, jednak nie niższa niż 4,0. Jeśli uczeń przechodzi do szkoły wyższego stopnia, pod uwagę brane są średnia ocen i punktacja ze szkoły, którą ukończył w poprzednim roku.

b. Kryterium nr 2.
Udokumentowane osiągnięcia oraz zaangażowanie i aktywność społeczno-kulturalna w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2012 r.): np. wolontariat, harcerstwo,
działalność w lokalnych organizacjach, w tym szczególnie w organizacjach ekologicznych, aktywność w samorządzie szkolnym, osiągnięcia w olimpiadach tematycznych, zawodach sportowych, działalność artystyczna, redagowanie gazetki szkolnej, aktywność na rzecz kultury, aktywność w lokalnej parafii (itp.).

Za każde kryterium Komisja przyznaje punkty: za kryterium nr 1 maksymalnie 5 punktów,
za kryterium nr 2 maksymalnie 10 punktów, przy czym stosowana jest następująca punktacja:

a. Kryterium nr 1 (średnia ocen):

4,00 - 4,19 - 1p
4,20 - 4,39 - 2p
4,40- 4,59 - 3p
4,60 - 4,75 - 4p
4,76 i powyżej - 5punktów

4. Uczeń, który wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (posiada przynajmniej dwoje rodzeństwa, określonego w Zasadach dokumentowania i obliczania dochodu jako członek rodziny), otrzymuje dodatkowy 1 punkt. Punkt dodatkowy należy przyznać w kryterium, w którym uczeń otrzymał najmniejszą liczbę punktów. Jeśli uczeń we wszystkich kryteriach otrzymał maksymalną liczbę punktów, dodatkowego punktu nie przyznaje się.

5. Uczeń, którzy otrzymał w podsumowaniu mniej niż 7 punktów nie kwalifikuje się do otrzymania Stypendium w ramach Funduszu.

6. Uczeń, który otrzymał zero punktów w którymkolwiek z kryteriów, nie kwalifikuje się do otrzymania Stypendium
Wniosek na stypendium wraz z regulaminem dostępny na stronie Fundacji www.stypendia.mikolaj.org.pl

Wnioski na stypendium przyjmuje Koordynator - Agnieszka Szewczyk - pedagog szkolny.
Termin przyjmowania wniosków do 20 września 2013r.

Tytuł artykułu: Fundacja Św. Mikołaja Stypendia
Data Publikacji: 2013-09-11 13:17:05
Uczniowie technikum i szkoły zawodowej mają możliwość ubiegać się o stypendium
Św. Mikołaja wg następujących kryteriów:

1. Uczeń może ubiegać się o przyznanie Stypendium, jeśli potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1000 zł (tysiąc złotych). Wartość ta uzyskiwana jest na podstawie dokumentów przedstawiających dochody w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. W szczególnych przypadkach dochód netto może być wyższy, jednak nie może przekraczać 1200 zł (tysiąc dwieście złotych) netto. Szczególne okoliczności powinny być zawsze skonsultowane z Fundacją i udokumentowane w formie załącznika do Wniosku.

 

2. Decyzja o przyznaniu Stypendium jest podejmowana w oparciu o następujące dwa kryteria:

a. Kryterium nr 1
Średnia ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższa niż 4,0
W wyjątkowych przypadkach (np. wybitne uzdolnienia w jednej lub kilku dziedzinach), po konsultacji z Fundacją, średnia ocen może być niższa niż określona w kryteriach, jednak nie niższa niż 4,0. Jeśli uczeń przechodzi do szkoły wyższego stopnia, pod uwagę brane są średnia ocen i punktacja ze szkoły, którą ukończył w poprzednim roku.

b. Kryterium nr 2.
Udokumentowane osiągnięcia oraz zaangażowanie i aktywność społeczno-kulturalna w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2012 r.): np. wolontariat, harcerstwo,
działalność w lokalnych organizacjach, w tym szczególnie w organizacjach ekologicznych, aktywność w samorządzie szkolnym, osiągnięcia w olimpiadach tematycznych, zawodach sportowych, działalność artystyczna, redagowanie gazetki szkolnej, aktywność na rzecz kultury, aktywność w lokalnej parafii (itp.).

Za każde kryterium Komisja przyznaje punkty: za kryterium nr 1 maksymalnie 5 punktów,
za kryterium nr 2 maksymalnie 10 punktów, przy czym stosowana jest następująca punktacja:

a. Kryterium nr 1 (średnia ocen):

4,00 - 4,19 - 1p
4,20 - 4,39 - 2p
4,40- 4,59 - 3p
4,60 - 4,75 - 4p
4,76 i powyżej - 5punktów

4. Uczeń, który wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (posiada przynajmniej dwoje rodzeństwa, określonego w Zasadach dokumentowania i obliczania dochodu jako członek rodziny), otrzymuje dodatkowy 1 punkt. Punkt dodatkowy należy przyznać w kryterium, w którym uczeń otrzymał najmniejszą liczbę punktów. Jeśli uczeń we wszystkich kryteriach otrzymał maksymalną liczbę punktów, dodatkowego punktu nie przyznaje się.

5. Uczeń, którzy otrzymał w podsumowaniu mniej niż 7 punktów nie kwalifikuje się do otrzymania Stypendium w ramach Funduszu.

6. Uczeń, który otrzymał zero punktów w którymkolwiek z kryteriów, nie kwalifikuje się do otrzymania Stypendium
Wniosek na stypendium wraz z regulaminem dostępny na stronie Fundacji www.stypendia.mikolaj.org.pl

Wnioski na stypendium przyjmuje Koordynator - Agnieszka Szewczyk - pedagog szkolny.
Termin przyjmowania wniosków do 20 września 2013r.

Tytuł artykułu: Plan lekcji
Data Publikacji: 2013-09-10 13:57:46

Kompletny plan lekcji znajduje się pod adresem: www.cezstalowawola.pl/naucz.

Dostęp tylko po zalogowaniu, login i hasło dostępne w pokoju nauczycielskim lub u DG.

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200