Tytuł artykułu: Podziękowania
Data Publikacji: 2014-03-24 07:25:52
sparta2014
Serdeczne podziękowania
dla zawodników Centrum Edukacji Zawodowej
za piękną, sportową rywalizację
i kibiców Centrum Edukacji Zawodowej
za wspaniały doping w czasie Spartakiady
Dyrekcja i nauczyciele
Centrum Edukacji Zawodowej
Więcej zdjęć w GALERII - KLIKNIJ
Tytuł artykułu: Podziękowania
Data Publikacji: 2014-03-24 07:25:52
sparta2014
Serdeczne podziękowania
dla zawodników Centrum Edukacji Zawodowej
za piękną, sportową rywalizację
i kibiców Centrum Edukacji Zawodowej
za wspaniały doping w czasie Spartakiady
Dyrekcja i nauczyciele
Centrum Edukacji Zawodowej
Więcej zdjęć w GALERII - KLIKNIJ
Tytuł artykułu: Wykaz Konkursów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego 2014
Data Publikacji: 2014-03-21 09:22:43
Tytuł artykułu: Wykaz przyborów - matura 2014
Data Publikacji: 2014-03-21 09:16:36
  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze:
Przybory pomocnicze Przedmiot
długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). wszystkie przedmioty
linijka matematyka, geografia
cyrkiel matematyka
odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami historia muzyki
  1. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej:
Materiały i przybory pomocnicze - wyposażenie konieczne sali egzaminacyjnej Przedmiot
słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny - nie mniej niż 1 na 25 osób język polski
słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób język białoruski
słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób język litewski
słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób język ukraiński
słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego - nie mniej niż 1 na 25 osób język kaszubski
słownik łacińsko- polski - dla każdego zdającegomały atlas historyczny - nie mniej niż 1 na 25 osób język łaciński i kultura antyczna
karta wybranych tablic chemicznych - dla każdego zdającego chemia
karta wybranych wzorów i stałych fizycznych - dla każdego zdającego fizyka i astronomia
wybrane wzory matematyczne - dla każdego zdającego matematyka
słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych - nie mniej niż 1 na 25 osób egzamin maturalny dla osób niesłyszących
słuchawki (jeśli wymaga ich dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ustalone dla każdego zdającego) egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego dla osób słabosłyszących
sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu) egzamin maturalny dla osób niewidomych i słabowidzących
  1. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów pomocniczych:
Przybory będące fakultatywnym wyposażeniem zdającego Przedmiot
linijka biologia, chemia, fizyka i astronomia
kalkulator prosty* chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka
lupa geografia, historia
*Kalkulator prosty - jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualni obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
Tytuł artykułu: Harmonogram egzaminów zawodowych 2014
Data Publikacji: 2014-03-21 09:15:28
zawodowy2014-1
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200