Archiwum artykułów
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

Jeśli chcesz przeszukać zawartość strony naciśnij CTRL+F, wpisz szukane słowo i ENTER

Tytuł artykułu: Deklaracje i tematy
Data publikacji: 2013-09-04 10:52:34
Treść

W linkach poniżej znajdują się:

- deklaracja 1a - P O B I E R Z
- deklaracja 1b - P O B I E R Z
- deklaracja 1c - P O B I E R Z

Tytuł artykułu: Giełda podręczników
Data publikacji: 2015-09-04 12:25:08
Treść

gielda2015

Tytuł artykułu: Ogłoszenie
Data publikacji: 2014-10-09 05:32:17
Treść
Zapraszam uczniów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Fraszka".

Zapisy do 20 października.
Barbara Surma
Tytuł artykułu: Konkurs
Data publikacji: 2012-03-30 09:44:12
Treść

Zapraszam wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu stalowowolskiego do udziału w kolejnej, IX już edycji konkursu "Skutecznie Szukam Pracy".

Finał konkursu odbędzie się 17 kwietnia 2012 roku o godzinie 10.00 w CEZ.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie.

Serdecznie wszystkich zapraszam do udziału!

Jolanta Rydkodym


 

Tytuł artykułu: Konkurs
Data publikacji: 2012-03-30 09:56:13
Treść

Zapraszam wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu stalowowolskiego do udziału w kolejnej, IX już edycji konkursu "Skutecznie Szukam Pracy".

Finał konkursu odbędzie się 17 kwietnia 2012 roku o godzinie 10.00 w CEZ.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie.

Serdecznie wszystkich zapraszam do udziału!

Jolanta Rydkodym

Tytuł artykułu: Leonardo da Vinci
Data publikacji: 2012-03-30 09:32:13
Treść

leonardo1

Tytuł artykułu: Kompetencje kluczowe
Data publikacji: 2012-04-24 10:38:01
Treść

Kompetencje Kluczowe definiowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

W ramach odniesienia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych, z czego w ramach projektu „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej" będzie realizowanych cztery:

 

Cd...

1. Porozumiewanie się w językach obcych:

Porozumiewanie się w obcych językach opiera się w znacznej mierze na tych samych wymiarach umiejętności, co porozumiewanie się w języku ojczystym - na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych i kulturalnych (w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym) w zależności od chęci lub potrzeb danej osoby. Porozumiewanie się w obcych językach wymaga również takich umiejętności, jak mediacja i rozumienie różnic kulturowych. Stopień opanowania języka przez daną osobę może być różny w przypadku czterech kompetencji językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) i poszczególnych języków oraz zależny od społecznego i kulturowego kontekstu osobistego, otoczenia oraz potrzeb lub zainteresowań danej osoby.

2. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne:

a) Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Istotne są zarówno proces i czynność, jak i wiedza, przy czym podstawę stanowi należyte opanowanie umiejętności liczenia. Kompetencje matematyczne obejmują - w różnym stopniu - zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele).

b) Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Za kompetencje techniczne uznaje się stosowanie tej wiedzy i metodologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby lub pragnienia ludzi. Kompetencje w zakresie nauki i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli.

3. Kompetencje informatyczne

Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Opierają się one na podstawowych umiejętnościach w zakresie TIK: wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.

4. Inicjatywność i przedsiębiorczość

Inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Stanowią one wsparcie dla indywidualnych osób nie tylko w ich codziennym życiu prywatnym i społecznym, ale także w ich miejscu pracy pomagając im uzyskać świadomość kontekstu ich pracy i zdolność wykorzystywania szans. Są podstawą bardziej konkretnych umiejętności i wiedzy potrzebnych tym, którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym lub w nich uczestniczą. Powinny one podejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre zarządzanie.

 


Tytuł artykułu: Informacje o projekcie
Data publikacji: 2012-04-24 10:40:40
Treść

Projekt „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej"

Projekt realizowany będzie w CEZ w latach 2009-2012

Realizatorem projektu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Partnerami wspierającymi realizację są: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Wyższa Szkoła Biznesu im. bpa Jana Chrapka w Radomiu, Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza w Sandomierzu

Projekt finansowany jest ze środków unijnych

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym oraz szkół policealnych w Polsce Wschodniej

Projekt skierowany jest do 5000 uczniów z 50 szkół województw lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Z dniem 1 września 2009 roku rozpoczęto realizację programów autorskich

 • z zakresu przedsiębiorczości w klasie I BF - technik elektronik i technik teleinformatyk. Realizatorem jest pani Jolanta Rydkodym
 • z zakresu języka angielskiego w klasie I C - technik mechanik. Realizatorem jest pani Elżbieta Tokarczyk
 • z zakresu matematyki w klasie I A1 - technik pojazdów samochodowych. Realizatorem jest pani Joanna Kuziora
 • z zakresu technologii informacyjnej w klasie I E1 - technik informatyk. Realizatorem jest pan Dariusz Gawron


 

Tytuł artykułu: Informacja dla rodziców
Data publikacji: 2012-05-11 12:12:05
Treść

W dniu 14 maj 2012 r. o godz. 15:30 odbędą się spotkania z rodzicami uczniów CEZ zgodnie z ustaleniami przekazanymi uczniom przez wychowawców poszczegolnych klas.

Tytuł artykułu: Koła naukowe
Data publikacji: 2012-04-24 10:42:08
Treść

Koła Naukowe w Sandomierzu - 23 wrzesień 2010

W ramach kolejnych spotkań na Kołach Naukowych uczniowie CEZ-u gościli w znanej z poprzednich spotkań sandomierskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej.

W ramach zajęć zaplanowano wyjścia poza mury uczelni. I tak prace poszczególnych kompetencji odbywały się:

 • na komendzie Policji - Koło Naukowe z Technologii Informacyjnej
 • w Urzędzie Skarbowym -  Koło Naukowe z Przedsiębiorczości
 • na Rynku Starego Miasta - Koło Naukowe z Matematyki
 • w pracowni komputerowej WSHP - Koło Naukowe z Języka Angielskiego

Matematycy (II A1) wraz z prowadzącym dr Bronisławem Pabich i opiekunami wyruszyli na sandomierski Rynek. Miał to być spacer połączony z kilkoma zadaniami do wykonania. Uczniowie:

 • mierzyli wysokość zamku
 • wyznaczali szerokość jednej z ulic Starówki
 • dokonywali pomiaru Bramy Opatowskiej

i wszystko to za pomocą dwóch kijów i metra stolarskiego. Uczniowie CEZ-u rywalizowali z ZS Nr 2 chcąc uzyskać dokładniejsze wyniki pomiarów. Każdy miał coś do zrobienia. Niewątpliwą atrakcją była możliwość podglądnięcia planu filmowego "Ojca Mateusza" który pomagał napadniętej w parku kobiecie. Uczniowie także chcieli pomóc ale obawiali się krążących radiowozem podinspektora Możejko i policjanta Gibalskiego.

 


 

Tytuł artykułu: Koło informatyczne
Data publikacji: 2012-04-25 05:27:13
Treść

Koło informatyczne

Termin:

Dariusz Gawron - termin do ustalenia.

Janusz Czernecki: czwartek, 13:55- 16:00;  inne terminy (dodatkowe) do ustalenia.

W trakcie przerwy świątecznej i innych terminach w których nie przewidziano zajęć dydaktycznych istnieje możliwość organizacji dodatkowych zajęć. Osoby zainteresowane proszę o kontakt.

 Główne cele działania koła:

 1. Pomoc uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału zajęć lekcyjnych przedmiotów informatycznych.

2. Praca z uczniami zainteresowanymi swoim rozwojem z dziedziny informatyki.

3. Przygotowanie uczniów do olimpiady i konkursów informatycznych.

4. Praca na rzecz szkoły związana z edycją i opracowaniem materiałów przy pomocy komputera.

 5. Poruszane w czasie zajęć zagadnienia zależą od zainteresowań uczestników.

 6. Pomoc uczniom w przygotowaniu się do matury oraz egzaminu zawodowego.

 Wybrane tematy :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli masz problemy problemy z opanowaniem bieżącego materiału z informatyki lub innych przedmiotów zawodowych - przyjdź, chętnie pomogę.

 

Janusz Czernecki

 

Dariusz Gawron


 

 

Tytuł artykułu: Nagroda Ministra Gospodarki dla Centrum Edukacji Zawodowej
Data publikacji: 2015-04-14 07:19:31
Treść

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli znalazło się w gronie przedsiębiorców, szkół oraz samorządów nagrodzonych przez Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w promowaniu szkolenia zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy.


puchar

Cd...

 

dyplom

Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce podczas konferencji ,,Kadry przyszłości, klastry nowoczesnej gospodarki”, która odbyła się 9 kwietnia 2015 roku na zamku w Baranowie Sandomierskim. Jej organizatorem była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan. W spotkaniu udział wzięli między innymi przedstawiciele inwestorów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dyrektorzy szkół, samorządowcy, przedstawiciele kuratoriów podkarpackiego i lubelskiego, dyrektorzy Urzędów Pracy oraz instytucji otoczenia biznesu. Celem konferencji była promocja szkolnictwa zawodowego, współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami oraz dyskusja na temat roli klastrów w nowoczesnej gospodarce.


img 9800

img 9822


Założony na początku 2015 roku Klaster Edukacji Zawodowej przy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan ma na celu wspieranie szeroko rozumianego sektora edukacji zawodowej, by lepiej odpowiadał na potrzeby lokalnego rynku pracy.

Planowane działania Klastra to:

Utworzenie Klastra Edukacji Zawodowej stworzy szanse na wymianę informacji miedzy partnerami, co umożliwi lepsze dostosowanie sektora edukacji do realiów lokalnego rynku pracy. Pozwoli to, na trafne zaplanowanie ścieżek kształcenia i kariery zawodowej w specjalizacjach, na jakie będzie zapotrzebowanie na terenie woj.podkarpackiego w najbliższych latach.

Partnerzy Klastra:

Tytuł artykułu: Kółko j. polskiego
Data publikacji: 2012-04-25 05:29:52
Treść

Program zajęć z języka polskiego dla klas liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum opracowany i realizowany w klasach maturalnych na zajęciach pozalekcyjnych.

Opracowano w oparciu o serię podręczników do języka polskiego Wydawnictwa „Stentor" P. Marciszuka

Ogólne założenia programowe:

Podsumowanie wiadomości z gimnazjum w zakresie kształcenia językowego, literackiego, kulturowego

Przypomnienie realizowanych w cyklu kształcenia ścieżek międzyprzedmiotowych przede wszystkim czytelniczej i medialnej oraz filozoficznej pod kątem ustnej prezentacji tematu

Przypomnienie, że literatura ujmowana jest w ścisłym związku z innymi dziedzinami sztuki pod kątem prezentowania tematu ze szkolnej listy tematów w zakresie korespondencji literatury i sztuki

Diagnoza oraz rozpoznanie potrzeb uczniów, którzy w roku szkolnym będą zdawać maturę wewnętrzną i zewnętrzną z języka polskiego

Cele kształcenia:

OPRACOWAŁY

Agnieszka Jarosz

Anna Pikula

Barbara Surma

 

Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla klas liceum ogólnokształcącego i technikum realizowany na zajęciach pozalekcyjnych w roku szkolnym 2007/2008

Opracowano w oparciu o serię podręczników do języka polskiego Wydawnictwa „Stentor" P. Marciszuka

Ogólne założenia programowe:

Podsumowanie wiadomości z gimnazjum w zakresie kształcenia językowego, literackiego, kulturowego

Indywidualna praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce

Zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby uczniów z dysfunkcjami (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

Ujmowanie  literatury w ścisłym związku z innymi dziedzinami sztuki

Cele kształcenia:

Gruntowne opracowanie poszczególnych reguł ortograficznych w połączeniu z ćwiczeniami usprawniającymi procesy percepcyjno-motoryczne:

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do odczytania, analizowania i interpretowania tekstów kultury w różnych kontekstach i na różnych poziomach

Rozpoznawanie wątków tradycji w czytanych utworach literackich (i innych tekstach kultury), określenie konwencji, stylu, podstaw światopoglądowych i filozoficznych

Doskonalenie umiejętności tworzenia samodzielnych dłuższych wypowiedzi w mowie i piśmie - w różnych formach i stylach

Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem

Zdobywanie podstawowych umiejętności samokształceniowych, w tym: korzystanie z różnych źródeł informacji, notowanie, sporządzanie opisu bibliograficznego

Stosowanie wiedzy o języku, budowie dzieła literackiego, procesie historyczno-literackim, tradycji kulturowej - przy odczytywaniu utworów oraz dzieł sztuki i tworzeniu tekstów własnych

Opracowały:

Agnieszka Jarosz

Anna Pikula

 


Tytuł artykułu: Kółko przedsiębiorczości
Data publikacji: 2012-04-25 05:33:53
Treść

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Termin:  do uzgodnienia

Zapraszam wszystkich zainteresowanych założeniem w przyszłości własnej firmy do uczestniczenia w przedsięwzięciu Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości zatytułowanym „Szkolne przedsiębiorstwo uczniowskie".

Zajęcia będą polegały na tym, że członkowie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości założą i poprowadzą przedsiębiorstwo uczniowskie na zasadach obowiązujących w polskim prawie. To pozwoli zainteresowanym uczniom zapoznać się z tymi zasadami nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie i to w warunkach koleżeńskiej współpracy, w miłej, przyjacielskiej, wesołej atmosferze. I tak, jak w prawdziwym życiu, jeśli przedsiębiorstwo odniesie sukces będziecie mogli na tym zarobić, ale niestety, jeśli coś się nie powiedzie - również stracić.

Działalność przedsiębiorstwa rozpocznie się we wrześniu, a zakończy w kwietniu 2007. Więcej informacji na temat „Młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa" znajdziecie na stroniewww.junior.org.pl , w zakładce programy dla szkół ponadgimnazjalnych.

Chętni proszeni są o jak najszybsze zgłaszanie się do nauczyciela podstaw przedsiębiorczości Pani Jolanty Rydkodym lub doradcy zawodowego w naszej szkole Pani Justyny Koczwary.

Program kółka zainteresowań

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ

Celem działalności kółka jest wyposażenie uczniów w wiedzę, a przede wszystkim umiejętności z zakresu:

Określania własnych zasobów i możliwości ich wykorzystania

Umiejętności weryfikowania własnych pomysłów dotyczących działalności gospodarczej

Rejestracji działalności gospodarczej - wypełnianie wniosków do poszczególnych urzędów

Znajomości i umiejętności porównania różnych form organizacyjno - prawnych przedsiębiorstw

Prowadzenia działalności gospodarczej - organizacja przedsiębiorstwa, obowiązki właściciela względem urzędów (US, ZUS itd.), prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, marketing

Umiejętności interpersonalnych - współpraca w grupie, asertywność, umiejętność obsługi klienta, kierowanie zespołem.

Spodziewane efekty: W wyniku udziału w zajęciach uczestnik:

-        Pozna wady i zalety samozatrudnienia,

-        Posiądzie wiedzę na temat procedury zakładania firmy,

-        Zapozna się z formami organizacyjno-prawnymi firm,

-        Pozna najważniejsze elementy prowadzenia firmy.

Program zajęć:

1. ZAKŁADANIE WŁASNEJ FIRMY

2. PROWADZENIE FIRMY:

3. ELEMENTY KOMUNIKACJI  INTERPERSONALNEJ

 


Tytuł artykułu: Szkolne obserwatorium
Data publikacji: 2012-04-25 05:38:00
Treść

Szkolne Obserwatorium Edukacyjne powstało w 2011 roku w wyniku potrzeb zdiagnozowania CEZ w obszarze kształcenia zawodowego oraz wskazanie motywów wyboru form doskonalenia przez uczniów w planowanej realizacji projektu systemowego PO KL Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".

soe1

Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej dbając o trwały rozwój szkoły oraz w dążeniu do oferowania usług edukacyjnych świadczonych na najwyższym poziomie,  postanowił podjąć działania kwalifikujące szkołę do udziału w projekcie i zlecił wykonanie badań  prowadzonych w ramach zajęć i czynności dodatkowych nauczyciela (realizowanych na podstawie art. 42 ust. 2 pkt.2 KN), gdzie uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań.

Szkolne Obserwatorium Edukacyjne działa pod auspicjami Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy - Wydziału Informacji Statystycznej i Analiz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Do głównych zadań SEO należy: badanie zjawisk i analiza zmian  w szkolnictwie zawodowym, wpływ wdrożenia reformy systemu oświaty na uczniów szkół ponadgimnazjalnych, badanie potrzeb edukacyjnych uczniów, tendencji na lokalnym rynku pracy i in.

Pierwszym zadaniem SEO było opracowanie  raportu Monitoring kondycji Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w aspekcie rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim, który obejmuje swoim zakresem charakterystykę  i analizę oraz pozycję Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w środowisku lokalnym.  W raporcie, został zdiagnozowany lokalny rynek pracy w obszarze struktury demograficzno - społecznej, pod kątem dynamiki demograficznej miasta Stalowa Wola oraz prognozowanie stanów ludności  w latach 2015-2035. Opracowano statystyki rynku pracy w powiecie stalowowolskim na tle województwa podkarpackiego i Polski, a także obszernie zrelacjonowano wskaźniki stopy bezrobocia oraz tendencje na rynku pracy na podstawie badań jakościowych przeprowadzonych w lokalnym środowisku naukowo - badawczo - biznesowym. Następnie dokonano analizy potrzeb uczniów w obszarze kształcenia zawodowego oraz wskazano główne determinanty motywów wyboru form doskonalenia przez uczniów w CEZ.  W końcowej części raportu podjęto problematykę wyboru obszarów działań w projekcie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" w odniesieniu do realizacji zadań wynikających z potrzeb edukacyjnych CEZ. Konkluzje z korelacji działań zostały przedstawione na podstawie przeprowadzonych badań wtórnych i pierwotnych metodą doboru jednostek typowych za pomocą kwestionariusza ankietowego i wywiadów indywidualnych.

Opiekun Szkolnego Obserwatorium Edukacyjnego - mgr Krzysztof Szczęch

CELE KSZTAŁCENIA:

cele główne:

nabycie umiejętności gromadzenia i selekcji informacji,

nabycie umiejętności wykonywania i prezentacji wyników badań,

rozwijanie  umiejętności w komunikacji interpersonalnej,

rozwijanie zainteresowań uczniów w obszarze ekonomii.

cele szczegółowe - umiejętności/ ZADANIA:

zapoznanie z problematyką badań rynkowych i marketingowych i ich wykorzystania w procesie zarządzania przedsiębiorstwem,

dostarczenie wiedzy na temat miejsca procesów badawczych w działalności przedsiębiorstwa,

wykształcenie nawyku traktowania badań jako niezbędnego elementu przy podejmowaniu decyzji marketingowych,

przybliżenie metod i technik badawczych oraz zasad ich prawidłowego doboru i wykorzystania w zależności od sytuacji rynkowej,

przedstawienie metod i technik analizy statystycznej wykorzystywanych w badaniach marketingowych i umożliwiających poprawne wnioskowanie marketingowe,

zapoznanie z metodami kontroli i oceny badań i ich wyników; pokazanie sposobów i możliwości wykorzystania badań w różnych obszarach działalności rynkowej,

zapoznanie z podstawowymi elementami analizy rynku i zjawisk rynkowych opartymi na badaniach pierwotnych i wtórnych,

zapoznanie z możliwościami wykorzystywania badań w procesie realizacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa,

wykształcenie praktycznej umiejętności organizacji i realizacji całego procesu badawczego i jego poszczególnych etapów.

Efekty kształcenia obejmują następujące umiejętności i kompetencje: rozumienia roli, zasad  i metod badań marketingowych; wyboru narzędzi badań marketingowych; stosowania narzędzi badań marketingowych; wykorzystywania wyników badań w zarządzaniu marketingiem.

Uczeń po zakończeniu zajęć potrafi :

postawić hipotezę badawczą do określonego problemu badawczego,

projektować badania marketingowe,

gromadzić i selekcjonować  informacje,

skonstruować kwestionariusz ankietowy,

przeprowadzić badanie marketingowe,

ilustrować wyniki badań (tworzyć: wykresy, tabele, diagramy)

interpretować i opisywać wyniki badań,

wykonać i przedstawić raport z przeprowadzonych badań.

Rozkład programu nauczania:

1

System i struktura badań marketingowych.

2

Badania marketingowe jako podstawa decyzji marketingowych.

3

Główne determinanty podejmowania decyzji.

4

Użyteczność badan marketingowych w opinii menedżerów.

5

Procedura badań marketingowych. Typy badań marketingowych.

6

Badania eksploracyjne i eksplanacyjne - kryteria podziału.

7

Projektowanie badań marketingowych.

8

Etapy badania marketingowego.

9

Z czego składa się projekt badania marketingowego.

10

Próbne badanie marketingowe.

11

Źródła informacji oraz sposób pomiaru i doboru próby.

12

Pomiar w badaniach marketingowych. Pierwotne źródła informacji.

13

Skale pomiarowe. Przedmiot pomiaru.

14

Dobór próby do badań bezpośrednich. Zdefiniowanie populacji badanej.

15

Ustalenie operatu populacji badanej.

16

Ustalenie liczebności próby. Wybór metody dobory próby.

17

Metody i techniki badań bezpośrednich. Przegląd metod i technik badań bezpośrednich.

18

Kwestionariusz ankietowy. Etapy opracowania kwestionariusza.

19

Metody konstruowania kwestionariusza ankietowego.

20

Reguły układania pytań.

21

Wykonywanie badań marketingowych.

22

Pilotaż ankietowy.

23

Przeprowadzenie badań w terenie.

24

Analiza danych i raport.

25

Interpretacja i wnioskowanie.

26

Analiza i interpretacja danych jakościowych.

27

Analiza i interpretacja danych ilościowych.

28

Formy prezentacji wyników badań marketingowych. Wykresy. Tablice. Prezentacje.

29

Podstawowe zasady opracowania raportu z badań marketingowych.

30

Przedstawienie wyników badań marketingowych.

GALERIA ZDJĘĆ:

/z badań jakościowych  środowiska naukowo - badawczego i biznesowego w ramach opracowaniaMonitoringu kondycji Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w aspekcie rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim/. Wywiady prowadziły: Monika Szałek, Izabela Bis i Magdalena Kowal

soe2


Tytuł artykułu: Terminy egzaminów zawodowych
Data publikacji: 2012-04-25 05:43:34
Treść

Organizacja egzaminu zawodowego- sesja letnia  2012 r.

1. Etap pisemny - 18 czerwiec 2012 ( poniedziałek) godz. 12:00 - dla absolwentów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej

2. Etap praktyczny dla absolwentów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

Lista egzaminów

Lp.

Nazwa i kod zawodu

Początek

Koniec

TECHNIKUM

1

311[07] Technik elektronik

20/06/2012

20/06/2012

2

311[20] Technik mechanik

19/06/2012

19/06/2012

3

311[52] Technik pojazdów samochodowych

19/06/2012

20/06/2012

4

312[01] Technik informatyk

19/06/2012

22/06/2012

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

5

713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

07/07/2012

07/07/2012

6

721[03] Blacharz samochodowy

02/07/2012

03/07/2012

7

722[02] Operator obrabiarek skrawających

02/07/2012

06/07/2012

8

722[03] Ślusarz

09/07/2012

10/07/2012

9

723[04] Mechanik pojazdów samochodowych

09/07/2012

12/07/2012

10

724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych

02/07/2012

07/07/2012

 

 


Tytuł artykułu: Projekt Leonardo da Vinci VETPRO
Data publikacji: 2012-04-25 05:47:39
Treść

Informuję, iż wszelkie informacje na temat realizacji Programu „Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci VETPRO projekt pt.„Mobilność międzynarodowa nauczycieli kluczem do wspomagania ich kompetencji zawodowych", w którym uczestniczą nauczyciele CEZ, publikowane są w zakładce Nasi partnerzy. Wystarczy kliknąć w ikonkę logo Leonardo da Vinci.

http://www.dabek.nazwa.pl/leonardo

 


Tytuł artykułu: Zaproszenie
Data publikacji: 2012-04-26 07:19:44
Treść

Szanowni  Państwo!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli mają zaszczyt zaprosić 27 kwietnia 2012r. na Dzień Otwarty .

W godz. od 9:00 do 14:00 pragniemy zaprezentować gościom i  absolwentom gimnazjów naszą ofertę edukacyjną oraz umożliwić młodzieży aktywne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych i pokazach w pracowniach specjalistycznych.

Zaprezentujemy również bogaty sprzęt dydaktyczny zakupiony w ramach realizowanych projektów unijnych oraz profesjonalnie urządzone pracownie, laboratoria i stanowiska symulacyjne.

Piotr Żyjewski

Dyrektor CEZ w Stalowej Woli

Przod


Tytuł artykułu: Informacja
Data publikacji: 2012-04-26 08:56:44
Treść

30-04-2012 - dzień wolny, odpracowany w dniu 21-04-2012

2-05-2012 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4-05-2012 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych - matura pisemna z języka polskiego

8-05-2012 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych - matura pisemna z matematyki

10-05-2012 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych - matura pisemna z języka angielskiego

7-05-2012, 9-05-2012, 11-05-2012 - w tych dniach odbywają się zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem zajęć obowiązującym od  1-05-2012

 


Tytuł artykułu: Uczeń z pasją!!!
Data publikacji: 2012-04-26 11:58:29
Treść
plakat1
Tytuł artykułu: Łukasz Pawnik
Data publikacji: 2012-04-26 12:00:24
Treść
1p
Cd...
2p
Tytuł artykułu: Krzysztof Stec i Krystian Sroka
Data publikacji: 2012-04-26 12:01:36
Treść
5p
Cd...
7p
Tytuł artykułu: Monika Kozdronkiewicz
Data publikacji: 2012-04-26 12:02:48
Treść
14p
Cd...
10p
Tytuł artykułu: Aleksandra Żak
Data publikacji: 2012-04-26 12:03:44
Treść
13p
Cd...
12p
Tytuł artykułu: Sylwia Krawiec
Data publikacji: 2012-04-26 12:04:47
Treść
16p
Cd...
17p
Tytuł artykułu: Aleksandra Drzymała i Kinga Marzycka
Data publikacji: 2012-04-26 12:06:00
Treść
20
Cd...
21
Tytuł artykułu: Technik Organizacji Reklamy
Data publikacji: 2012-04-26 12:06:51
Treść
ceztor1
Cd...
tor3
Tytuł artykułu: Pedagog szkolny
Data publikacji: 2012-04-26 12:11:40
Treść

Witaj na stronie pedagoga szkolnego!


Drogi Uczniu, czekam na Ciebie, gdy:

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.


Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 

 

 

Kontakt : 15 8428300 wew.31, 695604305 ( czynny w godzinach pracy pedagoga)

Agnieszka Szewczyk, Anna Haduch

Godziny pracy pedagoga:

 

Agnieszka  Szewczyk

Anna Haduch

Poniedziałek: 900 - 1400

Poniedziałek: 800 - 1300

Wtorek:          800 - 1300

Wtorek:         800 - 1400

Środa:            800 - 1300

Środa:            1000 - 1500

Czwartek:      900 - 1500

Czwartek:      800 - 1300

Piątek:            800 - 1300

Piątek:           900 - 1400

 

 

 

Tytuł artykułu: Solidarni.org
Data publikacji: 2012-04-26 12:12:59
Treść

Czy wiesz ile zdolnych dzieci w Twojej dawnej szkole potrzebuje wsparcia?

Bądź solidarnym absolwentem!

Wejdź na www.solidarni.org.pl i wpłać na stypendia!

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z nowym programem stypendialnym Solidarni, w którym nasza szkoła bierze czynny udział! Program prowadzi Fundacja Świętego Mikołaja (www.mikolaj.org.pl).

Celem programu jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności. Państwo, wpłacając na stypendia w naszej szkole, dają niezwykle ważną szansę obecnym uczniom - na dalszą edukację i spełnienie marzeń!

Oś programu stanowi portal stypendialny www.solidarni.org.pl . Jest on pośrednikiem pomiędzy absolwentami i szkołami. Nasza szkoła ma już swój profil, znajdują się tam informacje dotyczące naszej szkoły, a także kwota, która udało nam się dotychczas zebrać.

Program wspiera też wiele sławnych osób - aktorów, dziennikarzy, piosenkarzy...

To projekt, który może naprawdę dużo zmienić...! Nie trzeba od razu przekazywać dużych kwot. By ufundować stypendium wystarczą niewielkie, ale regularne wpłaty kilku osób!

Zapraszamy!!

www.solidarni.org.pl


Tytuł artykułu: Kursy
Data publikacji: 2012-04-26 12:14:56
Treść

Przygotowanie do egzaminu M-19 dla uczestników zakończonego kurs KKZ w dniach 26 i 27 września od godz. 7.30 do 12.00 oraz 1 i 2 października od godz. 8.00 do 12.00 – pracownia nr 5W.

Mirosław Gongolewski, Stanisław Witkowski i Lucjan Paruch


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 2016/2017

BEZPŁATNE !Kwalifikacja M.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających w zawodzie operator obrabiarek skrawających 722307.


 

Kwalifikacja M.44 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
w zawodzie technik mechanik 311504, kurs przewidziany dla osób, które mają ukończoną kwalifikację M.19.


 

Kwalifikacja E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
w zawodzie technik informatyk 351203.
W późniejszym terminie możliwość odbycia kolejnych kwalifikacji w w/w zawodzie tj.
E.13 projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14 tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami


 

Kwalifikacja E.06 – Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych w zawodzie technik elektronik 311408.
W późniejszym terminie możliwość odbycia kolejnej kwalifikacji w w/w zawodzie tj.
E.20 eksploatacja urządzeń elektronicznych.

 


 

Po zakończeniu kursu absolwent uzyskuje zaświadczenie o jego ukończeniu wydane przez CEZ
w Stalowej Woli. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie świadectwo potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie, a po zdaniu wszystkich kwalifikacji w zawodzie dyplom technika.

Wymagane dokumenty:
Podanie
Kserokopia ukończenia szkoły (gimnazjum, średnia lub studia)
Ksero dowodu osobistego
Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie

 

- Ankieta do pobrania - kliknij!!!

Oferta CEZ

Radio Leliwa - Piotr Żyjewski

- Radio Leliwa - Skutecznie szukam pracy

- Sztafeta

- TVK DIANA - rozwijają kompetencje

- TVK DIANA - postaw na zawód

- Tygodnik Nadwiślański

 

 

Tytuł artykułu: CZYTALIŚMY "TRYLOGIĘ" …
Data publikacji: 2014-09-11 07:20:39
Treść

DSCN24445 września, w przeddzień ogólnopolskiej akcji NARODOWE CZYTANIE odbyło się nasze szkolne czytanie „Trylogii" Henryka Sienkiewicza.
Akcja zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego ma na celu popularyzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
W bibliotece CEZ spotkali się uczniowie klasy 3I, IVE1, IV I, IIK, II26 wraz z nauczycielami , aby wspólnie odkrywać mądrość i aktualność słów powieści Sienkiewicza i promować kulturę żywego słowa.
Dyrektor CEZ Piotr Żyjewski rozpoczął spotkanie i przeczytał ulubiony fragment z „Pana Wołodyjowskiego", dodając swój komentarz. Następnie czytali uczniowie i nauczyciele, wybierając ciekawe wątki także z „Potopu" i „Ogniem i mieczem". Niektóre fragmenty tekstu obrazowały sceny z filmów, a wspaniała muzyka podkreślała klimat naszego wspólnego czytania.

DSCN2458DSCN2464

DSCN2453DSCN2460

Zapraszamy za rok!

Tytuł artykułu: Biblioteka CEZ włącza się do akcji Narodowe Czytanie!
Data publikacji: 2014-09-04 11:13:28
Treść

narod-czytanie

 

W trzeciej już edycji publicznego czytania spotykamy się podczas wspólnej lektury „Trylogii" Henryka Sienkiewicza w przeddzień ogólnopolskiej akcji -  w piątek 5 września w godzinach 8.40 - 13.00


Zapraszamy!

 

Tytuł artykułu: Kiermasz!!!
Data publikacji: 2014-09-04 11:16:17
Treść
Kiermasz używanych podręczników odbędzie się
9 września 2014r. /wtorek/ na świetlicy CEZ
w godzinach od 10:15 - do 12:10
Tytuł artykułu: Matura 2015 - lista tematów z języka polskiego
Data publikacji: 2014-09-04 11:17:40
Treść
Do pobrania lista tematów z języka polskiego - matura 2014/2015 - K L I K N I J!!!
Tytuł artykułu: Brytyjski hit już w naszej bibliotece!
Data publikacji: 2014-09-05 08:16:09
Treść
Nauka Bez Tajemnic to licencyjne wydanie nowego brytyjskiego magazynu „Science Uncovered". Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Stanach Zjednoczonych został uznany za największy hit prasowy końcówki roku 2013.
Redakcja „Science Uncovered" przyciągnęła do współpracy najwybitniejszych naukowców z ogromnym talentem i wieloletnim doświadczeniem w popularyzacji nauki. Gwarantują oni prezentację najtrudniejszych nawet tematów w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego.
nauka-bez-taj1nauka-bez-taj2
Jeśli do tego dodamy niezwykle wysoki poziom edytorski, fantastyczną jakość zdjęć i bardzo ciekawy zestaw „gorących" tematów, to staje się jasne, że w segmencie popularyzacja nauki mamy nareszcie w Polsce pismo klasy premium, odpowiadające potrzebom intelektualnym i estetycznym dobrze wykształconych, wymagających czytelników.

 

Przejrzyj bieżące wydanie.
Zapraszamy.

 

Tytuł artykułu: Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów
Data publikacji: 2014-08-19 09:43:05
Treść

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2014/2015

 

Wyprawka Szkolna 2014/2015 dotyczy klas III Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników od 01.09.2014 r. do 10.09.2014 r. w gabinecie pedagoga szkolnego ( I pietro, pok. 116).

 

Więcej informacji w zakładce "Wyprawka szkolna"

Tytuł artykułu: Ogłoszenie
Data publikacji: 2014-08-29 09:32:40
Treść
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 dla wszystkich klas odbędzie się w poniedziałek o godz. 9:00.
Wyniki egzaminu zawodowego są do odebrania w sekretariacie szkoły.
Tytuł artykułu: OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Data publikacji: 2014-05-19 08:17:08
Treść

Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem
na okres 1 roku infrastruktury - pomieszczeń wraz z wyposażeniem utworzonych w ramach realizacji projektu:
„Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat stalowowolski"
w celu prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie transferu wiedzy
i technologii.

Dokumentacja - P O B I E R Z

 

Tytuł artykułu: Sprawni jak żołnierze
Data publikacji: 2014-05-20 09:32:51
Treść

W dniu 17 maja 2014 r. w Nisku odbyła się XXXVII edycja zawodów szkolnych "Sprawni jak Żołnierze" na szczeblu rejonowym.

Ponownie I miejsce zajęła reprezentacja naszej szkoły i awansowała tym samym do finału wojewódzkiego.

dypl-witek

Reprezentacci naszej szkoły to:

 

 

Tytuł artykułu: Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego z UTK
Data publikacji: 2014-05-21 15:33:27
Treść

Dla zawodu Technik Elektonik - wtorek 27 maj 2014 r. godz. 9:30 sala 53

Dla zawodu Technik Informatyk- wtorek 27 maj 2014 r. godz. 12:00 sala 53

Tytuł artykułu: Maturzyści!!!
Data publikacji: 2014-05-15 08:40:28
Treść

W dniu 19 maja 2014 r. w godzinach 9:00 - 10:00 osoby piszące maturę z informatyki mają obowiązek sprawdzenia i przetestowania komputerów oraz środowiska pracy.

Nie stawienie się w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z pisania matury z informatyki.

Tytuł artykułu: Plan lekcji
Data publikacji: 2014-05-16 14:05:53
Treść
Od 19 maja 2014 r. obowiązuje nowy plan lekcji.
Tytuł artykułu: WYWIADÓWKI
Data publikacji: 2014-05-08 09:02:11
Treść

W miesiącu maju spotkania nauczycieli z rodzicami (konsultacje + wywiadówki) odbedą się 21.05.2014r. Szczegółowy program zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.

Piotr Żyjewski

Tytuł artykułu: Zebrania wywiadowcze
Data publikacji: 2014-03-28 17:38:16
Treść

Zebrania wywiadowcze

w dniu 31.03.2014r.(poniedziałek) godz.15:30

Spotkania wywiadowcze klas rozpoczną się na auli szkolnej z dyrektorem i wychowawcami, a następnie w przydzielonych salach.

 

Lp

Wychowawca

Klasa

Sala

1.

Agnieszka Jarosz

1_15

100

2.

Maciej Warchoł

1_26

201

3.

Marek Butryn

2-2,6

202

4.

Robert Bołotiuch

3-2,3

52W

5.

Lucjan Paruch

2-1,5

29W

6.

Roman Ciba

3-2

109

7.

Andrzej Krudysz

1_S

105

8.

Marcin Kowalik

2A1

207

9.

Marzena Grega-Stendiuch

2A2

209

10.

Barbara Surma

3BC

101

11.

Joanna Puła

4BF

200

12.

Jadwiga Łoin

1_EM

111

13.

Marek Żurecki

2C

106

14.

Mirosław Gongolewski

4CG

27W

15.

Justyna Krawiec

1_I1

206

16.

Monika Bis

1_I2

107

17.

Marzena Domagała

2E

53W

18.

Alicja Konopelska

3E1

203

19.

Lidia Bieleń

3E2

108

20.

Piotr Żak

4E1

55W

21.

Barbara Główka-Syp

4E2

208

22.

Tomasz Brud

1_F

204

23.

Dorota Czerska-Pawełek

3H

205

24.

Beata Wermińska

4H1

104

25.

Aneta Bedońska

4H2

211

26.

Aneta Wójcik

1_R

102

27.

Paweł Głaz

2I

64W

28.

Gabriela Rubas-Dębska

3I

13W

29.

Anna Glanert

4I

11W

30.

Anna Pikula

1_K

34W

31.

Grzegorz Cygan

2K

26W

32.

Marzena Marek

3A

212

33.

Piotr Rochowski

4A

103

34.

Agnieszka Janiec

2BH

54W

 


Tytuł artykułu: Konkurs
Data publikacji: 2014-03-19 07:52:47
Treść
pomysl
Tytuł artykułu: Od przedszkola do ……………..CEZ
Data publikacji: 2014-03-19 18:16:48
Treść

zdj1Pod koniec lutego 2014 roku Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli odwiedziła grupa sześciolatków z Przedszkola Nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli. Opiekę nad grupą Biedronek sprawowała pani Joanna Małek. Dzieci zobaczyły nie tylko piękną, nowoczesną aulę audiowizualną ale też mogły zajrzeć do profesjonalnych laboratoriów: obróbki skrawaniem, komputerowego projektowania i programowania maszyn i urządzeń, technik spawalniczych, technik sanitarnych, grzewczych, gazowych i klimatyzacyjnych, eksploatacji maszyn i urządzeń, pokryć lakierniczych i antykorozyjnych, badań technicznych i nieniszczących, systemów zapewniania jakości, przedsiębiorczości - zarządzanie i rozwój firmy oraz silników i układów sterowania. Jakie było zdziwienie przewodników oprowadzających po warsztatach, gdy mali zwiedzający dopytywali o szczegóły urządzeń. Interesował ich każdy guziczek, każdy przycisk. Odpowiedziom na dziecięce pytania :a po co? a jak? a dlaczego? Nie było końca. Dziewczynki zachwycone były natomiast salonem fryzjerskim gdzie mogły poczuć się jak małe damy - uczennice technikum robiły im zmyślne fryzury.

zdj3

zdj2

Dzieci otrzymały liczne niespodzianki (soki, słodycze oraz imienne gadżety reklamowe wykonane z filcu na najnowszym urządzeniu jakim jest ploter laserowy Seron SL 9060 przeznaczony jest do cięcia i grawerowania). Wszystkie dzieci uznały, że wycieczka była bardzo udana. Być może po latach te same dzieci przyjdą do CEZ już jako nasi uczniowie....?

A. Jarosz

Tytuł artykułu: Dzień Przedsiębiorczości 2014
Data publikacji: 2014-03-20 19:59:58
Treść

Zapraszmy chętnych do udziału w XI edycji  "Dnia przedsiębiorczości".

2 kwietnia 2014r./środa

 

"Dzień przedsiębiorczości" to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany za pośrednictwem Internetu. Jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w jednodniowej praktyce zobowiązane są do uzupełnienia obowiązkowej dokumentacji:

Karta zgłoszenia ucznia - PDF,

Karta zgłoszenia konsultanta-opiekuna ucznia - PDF,

Karta zgody rodziców - PDF;

i złożenia jej u nauczycieli, najpóźniej do 31 marca. Opiekę nad realizacją projektu w szkole prowadzą nauczyciele: mgr inż Jolanta Rydkodym, mgr inż Justyna Krawiec i mgr Monika Bis.

Więcej informacji o kampani Dzień Przedsiębiorczości

http://www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/

Serdecznie zapraszamy

Tytuł artykułu: Konkurs Piosenki Angielskiej
Data publikacji: 2014-03-21 07:24:17
Treść

Dnia 20.03.2014 r. w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli odbyły się ELIMINACJE WSTĘPNE XIV EDYCJI KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ.

Naszą szkołę reprezentowała Karolina Nowak z zespołem (Szymon Herdzik, Bartłomiej Krakowski, Patryk Szmuc i Dawid Szoma) oraz Ilona Szkutnik.

Trzymamy kciuki!

Zdjęcia w G A L E R I I !!! - wykonała Barbara Kiełbasa z klasy I R

Anna Gadomska

Tytuł artykułu: Harmonogram egzaminów zawodowych 2014
Data publikacji: 2014-03-21 09:15:28
Treść
zawodowy2014-1
Tytuł artykułu: Wykaz przyborów - matura 2014
Data publikacji: 2014-03-21 09:16:36
Treść
 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze:
Przybory pomocnicze Przedmiot
długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). wszystkie przedmioty
linijka matematyka, geografia
cyrkiel matematyka
odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami historia muzyki
 1. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej:
Materiały i przybory pomocnicze - wyposażenie konieczne sali egzaminacyjnej Przedmiot
słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny - nie mniej niż 1 na 25 osób język polski
słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób język białoruski
słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób język litewski
słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) - nie mniej niż 1 na 25 osób język ukraiński
słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego - nie mniej niż 1 na 25 osób język kaszubski
słownik łacińsko- polski - dla każdego zdającegomały atlas historyczny - nie mniej niż 1 na 25 osób język łaciński i kultura antyczna
karta wybranych tablic chemicznych - dla każdego zdającego chemia
karta wybranych wzorów i stałych fizycznych - dla każdego zdającego fizyka i astronomia
wybrane wzory matematyczne - dla każdego zdającego matematyka
słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych - nie mniej niż 1 na 25 osób egzamin maturalny dla osób niesłyszących
słuchawki (jeśli wymaga ich dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ustalone dla każdego zdającego) egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego dla osób słabosłyszących
sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu) egzamin maturalny dla osób niewidomych i słabowidzących
 1. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów pomocniczych:
Przybory będące fakultatywnym wyposażeniem zdającego Przedmiot
linijka biologia, chemia, fizyka i astronomia
kalkulator prosty* chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka
lupa geografia, historia
*Kalkulator prosty - jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualni obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
Tytuł artykułu: Turniej motoryzacyjny
Data publikacji: 2014-03-12 07:21:54
Treść
turniejMOTO
Tytuł artykułu: Dni Otwarte 2014
Data publikacji: 2014-03-14 08:20:59
Treść
{simplepopup}dniotwarte2014{/simplepopup}
dniotwarte2014
Tytuł artykułu: Wilczy bieg
Data publikacji: 2014-03-05 11:39:27
Treśćwilczy-biegNasz niestrudzony długodystansowiec Piotr Rochowski nie zawiódł i tym razem- znowu wrócił z medalem na szyi. Tym razem zajął III miejsce w swojej kategorii wiekowej na dystansie 10 km w Biegu Tropem Wilczym, zorganizowanym 1 marca w Warszawie dla uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Impreza miała unikalną, wojskową oprawę, o co zadbały historyczne grupy rekonstrukcyjne, prezentując inscenizacje historyczne, a dla kibiców przygotowano specjalną grę edukacyjną.
Na zdjęciu ostry finisz naszego reprezentanta.
Link do strony organizatora: www.tropemwilczym.pl
Galerie: http://www.maratonczyk.pl/component/option,com_weblinks/catid,2/Itemid,6/
Tytuł artykułu: Konsultacje dla rodziców.
Data publikacji: 2014-02-26 10:06:49
Treść

W dniu3 marca 2014r. od godziny 1500 odbeda się spotkania nauczycile z rodzicami -konsultacje.

Piotr Żyjewski

Tytuł artykułu: Konsultacje dla rodziców.
Data publikacji: 2014-02-26 10:11:08
Treść

Wdniu 3 marca 2014r. od godziny 1500 do 1600 odbędą się spotkania nauczycieli

z rodzicami - konsultacje.

PiotrŻyjewski

Tytuł artykułu: Konsultacje dla rodziców.
Data publikacji: 2014-02-26 10:21:23
Treść

W dniu 3 marca 2014r. w godzinach od 1500 do 1600 odbęda się spotkania nauczycieli

z rodzicani - konsultacje.

Piotr Żyjewski

Tytuł artykułu: DBI 2014 - podsumowanie
Data publikacji: 2014-02-26 11:46:53
Treść

logodbi

W roku szkolnym 2013/2014 w CEZ-ie w ramach Kampanii pt. Dzień Bezpiecznego Internetu przeprowadzono następujące działania:

www.stalowemiasto.pl

www.rst24.pl

www.tvkstella.pl

www.tvmstalowawola.pl

 

Tytuł artykułu: Walentynki
Data publikacji: 2014-02-13 11:45:05
Treść
serceZapraszamy na
FILMOWE WALENTYNKI
Biblioteka CEZ organizuje w dniu 14 lutego 2014 pokaz filmów o miłości.

 

 

 

Uczniowie klas maturalnych nie biorą udziału w ,,Filmowych Walentynkach"

(zgodnie z decyzją Dyrekcji)

Miejsce - aula CEZ
Cd...
Harmonogram projekcji filmów:
serceI Film pt. ,,Szkoła uczuć" godz. 8:40 - 10:15
Klasy : 3 BC, 2i, 1i2, 3E1
"Szkoła uczuć" to współczesne LOVE STORY. Prawdziwa opowieść o miłości dwojga młodych ludzi, którzy właśnie wchodzą w dorosłość. Landon (Shane West) - pewny siebie, szkolny przystojniak, nie dba ani o oceny w szkole, ani o to, co o nim sądzą inni. Jamie (Mandy Moore) jest córką miejscowego pastora (Peter Coyote). Jest skromna, pracowita, zdolna i chętnie pomaga innym. Chociaż pozornie dzieli ich wiele, ich drogi wkrótce się skrzyżują. Fabuła filmu rozgrywa się w szkole wyższej. Miejsce to jest szczególne ze względu na unikalne środowisko, w którym wszyscy wszystko klasyfikują, segregują, etc. Przynależność jest jedną z najważniejszych wartości. Tu najbardziej się liczy to czy "jesteś z nami czy przeciwko nam".
serceII Film pt. ,,Wciąż ją kocham" godz. 10:30 - 12:05
Klasy: 3i, 3E2, 3H, 2E
"Wciąż ją kocham" ma w sobie wszystko to, za co ludzie kochają historie Sparksa: bohaterów, którzy wzbudzają empatię, piękne, a przy tym bardzo prawdziwe potraktowanie relacji międzyludzkich oraz miłość, o jakiej marzą wszyscy, wszechogarniającą, lecz nie destrukcyjną, potężną, ale nie egoistyczną. Główny wątek filmu skupia się na trudnej miłości dwojga młodych ludzi. Ona jest niewinną studentką marzącą o założeniu placówki, w której autystyczne dzieci będą mogły jeździć na koniach. On (tytułowy John) jest amerykańskim komandosem na przepustce. Wielka miłość, ból rozstania, niepewna przyszłość. Brzmi oryginalnie?

serceIII Film pt. ,,Siedem dusz" godz. 12.10 - 13.50

Klasy: 3A, 1R, 2BH
Film "Siedem dusz" to pełna tajemnic, zaskakująca historia miłosna, która zadaje prowokacyjne pytania na temat życia i śmierci, żalu i przebaczenia, przyjaźni, miłości i odkupienia. Opowiada o związkach, które w bardzo nieoczekiwany sposób łączą ze sobą ludzkie losy. To poruszająca opowieść o człowieku nękanym pewną tajemnicą, który decyduje się odkupić swoje winy drastycznie zmieniając życie siedmiu zupełnie obcych sobie osób. Kiedy już wprowadza swój plan w czyn, nic nie jest w stanie zmienić jego postanowienia. A może tak mu się tylko wydaje...
Uczestników czekają miłe, walentynkowe niespodzianki.

 

Tytuł artykułu: Uczeń CEZ zajął pierwsze miejsce na Podkarpaciu
Data publikacji: 2014-02-04 10:59:56
Treść

15 stycznia 2014 roku odbył się finał etapu regionalnego konkursu "POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY" organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w Rzeszowie. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

kocz-ucz

 

Cd...

W finale konkursu brali udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego, którzy realizują program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa". CEZ reprezentowali: Agnieszka Małgorzata Rubacha z II K i Andrzej Olejarz z klasy I S.

kocz-2

W wyniku eliminacji po przeanalizowaniu testów składających się z 35 pytań i dogrywce Okręgowa Komisja Konkursowa powołana przez Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie wyłoniła zwycięzców.

kocz-I-m

I miejsce - Andrzej Olejarz z Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
II miejsce - Anita Janiec z Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim
III miejsce - Marek Król z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

kocz-I-II-III-m

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, które wręczył Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.

Zwycięzcy będą reprezentować podkarpackie szkoły w etapie ogólnopolskim, który odbędzie się w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie w kwietniu br.

Uczniów CEZ do konkursu przygotowywali:

 

mgr inż. Justyna Krawiec

mgr inż. Jolanta Rydkodym.

Tytuł artykułu: Wyniki eliminacji
Data publikacji: 2014-02-04 11:33:45
Treść
witk1
wit2
Tytuł artykułu: Finał
Data publikacji: 2014-02-07 07:14:32
Treść
final-witk
Tytuł artykułu: Konkurs - eliminacje
Data publikacji: 2014-01-13 06:41:09
Treść
eliminacje
Tytuł artykułu: Wyniki konkursu
Data publikacji: 2014-01-02 09:39:11
TreśćWe wtorek 17 grudnia 2013r. na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli odbył się finał I Konkursu dotyczącego tworzenia dokumentacji technicznej mechanicznej w programie Autodesk AutoCAD na czas. W finale konkursu oceniana było dokładność odwzorowania oraz czas wykonania. Konkurs polegał na wykonaniu w AutoCAD elektronicznej dokumentacji technicznej mechanicznej na podstawie drukowanego rysunku wykonawczego wybranej części maszyny.

konkurs-wit

 

Cd...

Konkurs przeznaczony był dla studentów uczelni wyższych: kierunku Edukacja Techniczno- Informatyczna na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli i Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli oraz dla uczniów szkół średnich Centrum Edukacji Zawodowej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli.

Podczas konkursu prelekcje wygłosili Krzysztof Majda z firmy MAT w Krakowie nt: „Cyfrowego prototypowania przy użyciu oprogramowania Autodesk", dyrektor CHIP w Stalowej Woli- Romuald Kwieciński dot. działalności firmy i systemu SCADA/HMI- Promotic oraz Antoni Sokołowski, prezes oddziału SIMP w Stalowej Woli dotycząca roli inżyniera-mechanika w aktualnej sytuacji społeczno- gospodarczej. Antoni Sokołowski w imieniu członków oddziału SIMP w Stalowej Woli wręczył przewodniczącemu komisji konkursowej dr inż. Marcinowi Pyć dyplom w uznaniu zasług w zorganizowanie i przeprowadzenie powyższego konkursu.


Laureaci konkursu otrzymali:

 

Organizatorem konkursu był Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli, a jego pomysłodawcą dr inż. Marcin Pyć, wykładowca KUL.

Opis konkursu i szczegółowe wyniki eliminacji i finału umieszczone są na stronie: http://www.kul.pl/konkursy-wyniki,art_48650.html.

Konkurs objęli patronatem honorowym prezydent Stalowej Woli Andrzej Szlęzak oraz starosta stalowowolski Robert Fila, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, a patronatem medialnym portal informacyjny RST24.pl.

Patronami konkursu byli także: MAT Usługi Informatyczne S.J. z Krakowa, Z.E.iA. CHIP ze Stalowej Woli, AutoSZWEDO Centrum Motoryzacyjne w Stalowej Woli, I- tech Poland S.C. w Stalowej Woli, Heinrich KIPP Werk KG, Biuro Sprzedaży- Polska we Wrocławiu oraz Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli.

Po wyrównanym i bardzo emocjonującym finale konkursu, uczeń IV CG Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli- Sebastian Walicki zajął trzecie miejsce, pozostali uczniowie zajęli odpowiednio Patryk Bytnar- 9 miejsce i Marcin Bednarz- 11 miejsce.

Tytuł artykułu: Nowy Rok
Data publikacji: 2014-01-02 10:15:08
Treść
nowyrok
Tytuł artykułu: Szkolenie lakiernicze
Data publikacji: 2013-12-12 11:27:10
TreśćNormal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

W dniach 9- 10 grudnia młodzież klasy II w zawodzie lakiernik uczestniczyła w szkoleniu organizowanym przez firmę Du point – Cromax w podwarszawskich Broniszach, w zakresie przygotowania powierzchni i lakierowania elementów pojazdów. Uczniowie zapoznali się z wyposażeniem i procedurami obowiązującymi w nowoczesnej lakierni pojazdowej, poszerzyli niezbędne umiejętności w zakresie przygotowania powierzchni i nanoszenia warstw lakierniczych. Po skończeniu szkolenia uzyskali imienne certyfikaty , oraz maski i kombinezony lakiernicze. W ramach wyjazdu zorganizowano również wycieczkę do Muzeum powstania Warszawskiego.

Wyjazd przygotował Pan Stanisław Życzyński. Organizatorowi i uczniom dziękujemy za cenną inicjatywę.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
Tytuł artykułu: Szkolenie lakiernicze
Data publikacji: 2013-12-12 13:24:25
TreśćW dniach 9- 10 grudnia młodzież klasy II w zawodzie lakiernik uczestniczyła w szkoleniu organizowanym przez firmę Du point - Cromax w podwarszawskich Broniszach, w zakresie przygotowania powierzchni i lakierowania elementów pojazdów. Uczniowie zapoznali się z wyposażeniem i procedurami obowiązującymi w nowoczesnej lakierni pojazdowej, poszerzyli niezbędne umiejętności w zakresie przygotowania powierzchni i nanoszenia warstw lakierniczych. Po skończeniu szkolenia uzyskali imienne certyfikaty , oraz maski i kombinezony lakiernicze. W ramach wyjazdu zorganizowano również wycieczkę do Muzeum powstania Warszawskiego.

Wyjazd przygotował Pan Stanisław Życzyński.

Organizatorowi i uczniom dziękujemy za cenną inicjatywę.

Tytuł artykułu: Materiał nauczania
Data publikacji: 2012-04-27 06:09:02
Treść

Szkolne Obserwatorium Edukacji

Materiał nauczania

Przeprowadzenie badań marketingowych wymaga gruntownego przygotowania badacza i ankieterów. Przygotowany materiał nauczania pozwoli opanować wiedzę w zakresie procedury, interpretacji, analizy i przedstawienia wyników.

Krzysztof Szczęch

Spis treści:

1. Istota badań marketingowych

1.1. Co to są badania marketingowe?

2. O co pytać w badaniach marketingowych?

2.1. Dlaczego należy prowadzić badania marketingowe?

3. Procedura badań marketingowych, czyli co i jak badać oraz kto to ma robić ?

3.1. Typy badań marketingowych - Kryteria podziału

3.2. Badania marketingowe według ich zakresu (przedmiotu)

3.3. Etapy badania marketingowego

3.4. Procedura badań marketingowych

4. Projekt badania marketingowego

4.1. Z czego składa się projekt badania marketingowego?

5. Przeprowadzanie badań marketingowych

5.1. Co to jest badanie próbne?

5.2. Problemy metodologiczne w międzynarodowych badaniach marketingowych

6. Źródła informacji oraz sposób pomiaru i doboru próby, czyli jak się przygotować do badań bezpośrednich

7. Skale pomiarowe

7.1. Zdefiniowanie populacji badanej

7.2. Ustalenie operatu populacji badanej

7.3. Wybór metody doboru próby

8. Kwestionariusz - Zasady budowy kwestionariusza

8.1. Etapy opracowania kwestionariusza

9. Interpretacja i wnioskowanie

9.1. Opis statystyczny

9.2. Miary związków między różnymi zmiennymi

10. Literatura

 

1.  Istota badań marketingowych

1.1. Co to są badania marketingowe?

Badania marketingowe to włączony do systemu informacji marketingowej obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Kluczowe składniki definicji:

systemowy charakter badań marketingowych - wynika z faktu, że powinny być one postrzegane jako integralna część (subsystem) systemu informacji marketingowej;

obiektywny - oznaczą, że w badaniach marketingowych stosuje się ogólnie przyjęte standardy i zasady obiektywizmu naukowego, wykorzystując różne metody naukowe gromadzenia, przetwarzania i interpretacji danych;

ujęcie procesowe - pozwala na opisywanie badań w postaci kolejnych, powtarzalnych kroków (etapów).

Pierwotnym celem badań marketingowych jest dostarczenie informacji niezbędnych w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Prawdziwym powodem, dla którego prowadzi się badania marketingowe, jest dążenie do zmniejszenia ryzyka w odejmowaniu decyzji. Same badania marketingowe nie eliminują ryzyka ani nie redukują potrzeby rozwijania inicjatywy i przedsiębiorczości. Natomiast pomagają menedżerowi lub właścicielowi firmy w założeniu i rozwinięciu biznesu oraz ułatwiają podejmowanie efektywniejszych decyzji.

Badania marketingowe cechuje systematyczność. Uruchamiane są zwykle na specjalne zamówienie i prowadzone w określonym przedziale czasu. Badania dotyczą zwykle konkretnego aspektu działalności firmy oraz jej otoczenia. Prowadzi się je na podstawie projektu badawczego, którego efekty - w postaci informacji - są wykorzystywane w podejmowaniu decyzji marketingowych.

2. O co pytać w badaniach marketingowych?

Lista pytań przedstawiona w tablicy 1 pokazuje szeroki zakres problemów, na które odpowiedzi mogą udzielić właściwie przeprowadzone badania marketingowe. Lista ta nie jest kompletna, ale daje wyobrażenie o rodzaju pytań, które powinien zadać każdy menedżer lub właściciel firmy, bez względu na to, czy rozpoczyna biznes, czy działa na rynku od wielu lat.

Uzasadnieniem podejmowania badań marketingowych jest możliwość ich wykorzystania w procesie decyzyjnych.

2.1. Dlaczego należy prowadzić badania marketingowe?

W zmieniającej się sytuacji rynkowej powstają nowe problemy decyzyjne, a decyzje są obciążone dużą dozą niepewności co do możliwych skutków. Menedżer, mający przed sobą trudne i nie znane mu przedtem problemy, musi się odwołać do bardziej skomplikowanej i bardziej sformalizowanej procedury, jeśli nie chce polegać wyłącznie na swojej intuicji.

3. Procedura badań marketingowych, czyli co i jak badać oraz kto to ma robić ?

3.1. Typy badań marketingowych - Kryteria podziału

Badania marketingowe możemy podzielić na różne typy i rodzaje w zależności od wybranego kryterium podziału. Podstawowe kryteria podziału to:

 

 

Badania marketingowe dostarczają informacji, które pozwalają zredukować ryzyko działania w warunkach niepewności. W wielu sytuacjach menadżerowie wiedzą dokładnie, jakie jest źródło problemów firmy, potrafią także precyzyjnie zadać pytanie, na które nie znają odpowiedzi, i sformułować pewne przypuszczenia, które można potwierdzić w trakcie badań. Zdarzają się jednak sytuacje, w których menedżer nie jest świadomy istnienia problemów marketingowych. W takiej sytuacji badania mogą pomów w identyfikacji problemu i nakreślić kierunki przyszłych analiz.

3.2. Badania marketingowe według ich zakresu (przedmiotu)

Zakres (przedmiot) badań marketingowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa zależy od zakresu (przedmiotu) podejmowanych przez nie decyzji. Z punktu widzenia zakresu (przedmiotu) badań marketingowych można je podzielić na:

 

 

3.3. Etapy badania marketingowego

W badaniach marketingowych poszukuje się odpowiedzi na trzy rodzaje pytań:

pytania o fakty o różnym stopniu złożoności - co jest? (jest to pytanie wyjściowe do dalszych rozpoznań),

pytania o cechy (właściwości) stwierdzanych zjawisk i procesów -jakie jest to, co stwierdzono? (opis typologii, klasyfikacji, systematyki badanego zjawiska lub procesu),

pytania o przyczyny (zależności) zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne wobec przedmiotu badań - co od czego zależy?, jak zależy? (identyfikacja zależności funkcjonalnych między elementami obiektu badań, prawidłowości funkcjonowania obiektu oraz powiązań z otoczeniem).

Badania marketingowe przebiegają według następujących etapów:

 

 

3.4. Procedura badań marketingowych

Etap I. PRZYGOTOWANIE BADANIA

Sformułowanie problemu badawczego:

określenie celu i przedmiotu badania

odniesienie postawionego problemu do istniejącego sianu wiedzy

Sprecyzowanie zakresów badania:

przedmiotowego (wybór obserwowalnych wskaźników przedmiotu badania)

podmiotowego (identyfikacja podmiotów badania)

przestrzennego

czasowego

Sformułowanie hipotez badawczych

Wybór źródeł i metod gromadzenia informacji

wtórnych (pośrednich)

o   Wybór źródeł (nośników) informacji

o   Wyszukiwanie, selekcjonowanie, redakcja i ocena źródeł

pierwotnych (bezpośrednich)

o   Określenie jednostek badania, wielkości próby i metod doborów próby

o   Wybór metod i technik pomiaru

o   Opracowanie narzędzi badawczych i materiałów pomocniczych (instrukcje, listy adresowe itp.)

o   Badania próbne (pilotaż)

Ustalenia dotyczące kierunków i metod analizy zebranych informacji

Projekt badania

Etap 2. REALIZACJA BADANIA

Pomiar źródeł wtórnych i pierwotnych

§  rozpoznanie warunków prowadzenia badań

§  przygotowanie zespołu realizującego badanie

Gromadzenie danych

Redukcja, selekcja i tworzenie baz danych

Techniczno-organizacyjne przygotowanie badań terenowych

Dobór i szkolenie ankieterów

Koordynacja i kontrola badań terenowych

Weryfikacja formalna i merytoryczna zebranych danych

Kategoryzacja i kodowanie danych i tworzenie baz danych

Etap 3. ANALIZA I INTERPRETACJA DANYCH

Analiza zebranych danych

Opracowanie tablic roboczych i wynikowych

Obliczenia statystyczne

Analiza jakościowa

Interpretacja uzyskanych wyników i sformułowanie wniosków

Etap 4. KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW

Pisemne opracowanie wyników (raport z badań)

Ustna prezentacja wyników (raportu z badań)

Sformułowanie wniosków i opcji decyzyjnych

4.      Projekt badania marketingowego

4.1. Z czego składa się projekt badania marketingowego?

Sformułowanie problemu badawczego wraz ze wskazaniem celów badania i postawienie hipotez składa się na tzw. koncepcyjną albo definicyjną fazę projektowania badania. W tej fazie zasadnicza rola przypada menedżerowi zamawiającemu badania, który także powinien ujawnić badaczowi motywy zlecenia badania oraz swoje oczekiwania co do wyników. Na tej podstawie badacz powinien określić procedurę badania, którego realizacja zapewni oczekiwane wyniki (informacje).

W projekcie (programie) badania badacz powinien ostatecznie ustalić cele badawcze, sprecyzować zakresy badania (przedmiotowy, podmiotowy, przestrzenny i czasowy), wskazać podstawowe metody gromadzenia i przetwarzania informacji, a także harmonogram i koszty badania. Można więc powiedzieć, że na etapie przygotowania badania muszą być podjęte decyzje dotyczące:

 

 

Nie ma jednego uniwersalnego projektu badań; każdy problem wymaga indywidualnego podejścia. Nie ma także takiego projektu, który przewiduje wszystkie złożoności i problemy, z jakimi można się spotkać, prowadząc badania. Projekt badania nie jest i nie może być całkowicie sztywny. Na każdym etapie badania mogą występować zróżnicowania i modyfikacje. Zawsze jednak każde badanie przebiega według podstawowych etapów (przygotowanie, realizacja, analiza i interpretacja oraz komunikowanie wyników).

5.   Przeprowadzanie badań marketingowych

5.1. Co to jest badanie próbne?

Projekt badania, a zwłaszcza założenia badawcze dotyczące gromadzenia informacji, powinny zostać sprawdzone w czasie badania próbnego (pilotażu), które jest integralną częścią procesu badawczego. Celem badania próbnego jest sprawdzenie poprawności przyjętych założeń badawczych w zakresie metod i technik gromadzenia informacji, a przede wszystkim przetestowanie narzędzi badawczych (różnego typu kwestionariuszy). Badanie próbne powinno dostarczyć badaczowi wiedzy o reakcji respondentów na poszczególne pytania kwestionariusza, a także ujawnić różne „pułapki" związane z prowadzeniem badań bezpośrednich, trudne do przewidzenia nawet przez doświadczonego badacza.

Badanie próbne powinno być przeprowadzone przez przeszkolony zespół osób, które zgodnie z instrukcją zanotują nie tylko odpowiedzi na pytania, lecz także wszystkie reakcje werbalne i niewerbalne towarzyszące odpowiedziom. Ponadto wykonawcy badania próbnego powinni wskazać na optymalne warunki przeprowadzenia badań bezpośrednich.

Informacje zgromadzone w badaniu próbnym powinny zostać poddane wnikliwej analizie. Wnioski z tej analizy znajdują zastosowanie w opracowaniu ostatecznej wersji projektu badania.

Nad projektem badania powinna się odbyć dyskusja w gronie zleceniodawców i badaczy, której efektem powinna być jego ocena i ostateczna decyzja co do realizacji. Może się zdarzyć, że po starannym sformułowaniu problemu i konfrontacji oczekiwań z możliwościami wykonania, postawiony problem będzie wymagać przeformułowania i/lub zmiany w zakresach badania. W krańcowych przypadkach może się okazać, że podjęcie badań jest niecelowe, bowiem odpowiedzi na pytania zawarte w problemie można uzyskać bez specjalnych badań albo że badanie jest zbyt kosztowne lub niemożliwe do zrealizowania w wymaganym czasie.

5.2. Problemy metodologiczne w międzynarodowych badaniach marketingowych

Etapy procedury badawczej

Problemy metodologiczne

Etap 1 - Przygotowanie badań

sformułowanie problemu badawczego icelu badań oraz sprecyzowanie zakresu badań

porównywalność zjawisk, procesów izachowań oraz podmiotów tynkowych

wyodrębnienie kryterium samo odniesienia

uzgodnienie podejścia do badań

podejścia multi- i interdyscyplinarne

podejście emic i podejście etic

sprecyzowanie hipotez badawczych

wykorzystanie teorii i modeli uniwersalnych lub specyficznych

poszukiwanie podobieństw lub różnic

wybór metod gromadzenia informacji w trybie pośrednim i bezpośrednim

ocena wiarygodności, pewności, aktualności, przydatności danych ze źródeł wtórnych

wykorzystanie badań jakościowych

wybór metod i technik badań bezpośrednich

zapewnienie porównywalności danych

o konstrukcja narzędzi badawczych (problemy pomiaru i prawidłowego tłumaczenia

określenie procedury doboru próby

porównywalność prób badawczych (liczebność, cechy, metody doboru)

wstępne ustalenia dotyczące kierunków i metod analizy ze branych informacji

wybór metod przetwarzanych ilościowych i zastosowanych pakietów statystycznych

podział zadań w zakresie przetwarzania informacji jakościowych (udział badaczy lokalnych)

sprawdzenie i ocena założeń badawczych (pilotaż)

stworzenie zespołu międzynarodowego oceniającego poprawność projektu

udział ekspertów

sformułowanie ostatecznej wersji problemu, hipotez oraz narzędzi badawczych

podział kompetencji w odniesieniu do podejmowania ostatecznych decyzji dotyczących strony formalnej, merytorycznej i organizacyjnej badań

Etap 2 - Realizacja badań

standaryzacja czy adaptacja terenowych do warunków rynków lokalnych

organizacja badań

udział agencji badawczych

dobór zespołu realizującego badania terenowe

dobór i szkolenie ankieterów, relacje między ankieterem a respondentem

kontrola pracy w terenie

Etap 3 - Analiza i interpretacja

standaryzacja danych

przekroje analizy

metody przetwarzania (analiza danych jakościowych)

Etap 4 - Komunikowanie wyników badań

interpretacja danych

formy pisemnej prezentacji, sposoby wizualizacji i prezentacji ustnej uwzględniające różnice kulturowe

 

6.  Źródła informacji oraz sposób pomiaru i doboru próby, czyli jak się przygotować do badań bezpośrednich

Prawidłowy wybór metody badawczej jest uwarunkowany wyjściowym stanem wiedzy, a zwłaszcza dobrą znajomością zarówno istniejących źródeł informacji, jak i metod uruchamiających nowe źródła danych.

Źródłowe podstawy badań marketingowych Są dwojakiego rodzaju:

 

 

W badaniach marketingowych konieczne jest łączenie obu rodzajów źródeł, nie jest możliwe bowiem ani gromadzenie informacji, ani też ich opracowywanie i analiza bez znajomości reguł teoretycznych i metodologicznych.

Źródła empiryczne mogą mieć charakter makroekonomiczny (opisują zjawiska i procesy zachodzące w makrootoczeniu przedsiębiorstwa) lub mikroekonomiczny (opisują zjawiska w przedsiębiorstwie i jego najbliższym otoczeniu). Zarówno jedne, jak i drugie mogą być bezpośrednie i pośrednie.

Informacje gromadzone w toku badań marketingowych pochodzą ze źródeł wtórnych bądź pierwotnych.

Wtórne (pośrednie) źródła informacji to takie, które już istnieją, zostały wcześniej zgromadzone, przetworzone i zabezpieczone. Źródła wtórne, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, dostarczają informacji o tym, co się już wydarzyło, czyli m.in. informacji o wynikach działalności przedsiębiorstwa, sytuacji na wybranych rynkach w minionym okresie itp. Informacje te pozwalają analizować badane zjawisko i procesy w określonych przekrojach czasowych, przestrzennych i przedmiotowo-podmiotowych.

7.  Skale pomiarowe

Często się mówi, że najlepszym sposobem, aby coś naprawdę zrozumieć, jest spróbować to zmierzyć. Przystępując do badań marketingowych, należy zdecydować, co i w jaki sposób będzie się mierzyć. W praktyce proces pomiaru polega na przyporządkowaniu pewnym obiektom (zjawiskom, procesom) liczb w taki sposób, aby te liczby odzwierciedlały, możliwie wiernie, mierzoną cechę obiektu.

W badaniach marketingowych najczęściej stosuje się następujące skale pomiarowe;

 

 

Rodzaj skali

Przykłady

Nominalna

alternatywna

Czy ma Pan(-i) samochód marki FIAT Bravo?

a) tak

b) nie

niealternatywna

Który z niżej wymienionych czynników zadecydował o zakupie przez Pana(-ią) FIATa Bravo?

a) gabaryty

b) cena

c) koszty eksploatacji

d) łatwość nabycia

e) doświadczenia z użytkowania samochodu tej marki

f) inne (jakie?) ...................

Porządkowa

stopniowa,

jednobiegunowa

Czy jest Pan(-i) zainteresowany(-a) wypróbowaniem nowego środka do prania bielizny (proszę zaznaczyć „x" w miejscu oznaczającym stopień zainteresowania)

w ogóle

jestem bardzo                                           nie jestem

zainteresowany         1 2 3 4 5         zainteresowany

stopniowa,

dwubiegunowa

Jaki wpływ na decyzję zakupu nowego środka doprania bielizny ma jego cena?

a) bardzo dużą

b) dużą

c) ani dużą, ani małą

d) małą

e) bardzo małą

Przedziałowa

W którym roku planuje Pan(-i) zakup nowej pralki automatycznej?

a) 2008

b) 2009

c) 2010

d) nie wiem

Stosunkowa

Jaki procent produkcji firma Państwa przeznacza na eksport do krajów Europy Zachodniej?

a)   1 - 10%

b) 11 - 20%

c) 21 - 30%

d) 31 - 40%

e) 41 - 50%

f) 51% i więcej

g) nic

7.1. Zdefiniowanie populacji badanej

Populacja badana to zbiorowość, której wszystkie elementy mają wspólne cechy istotne z punktu widzenia celu badania i o której badacz chce uzyskać określone informacje w celu rozwiązania problemu marketingowego.

W definicji operacyjnej wyodrębnia się takie składniki populacji badanej, jak podmiot (element) badania, jednostkę próby, zakres przestrzenny oraz czas i miejsce, w którym jednostki próby będą poddane badaniom.

Przykłady zdefiniowania populacji badanej:

dla projektu badawczego dla dużego supermarketu w Katowicach:

 

 

dla projektu badawczego dla zakładów metalurgicznych:

 

 

W wielu badaniach jednostka próby może być jednocześnie podmiotem (elementem) badania. Jest tak w wypadku badania konsumentów indywidualnych. Mówimy wówczas o tzw. jednostce prostej w odróżnieniu od jednostki złożonej, takiej jak gospodarstwo domowe lub przedsiębiorstwo.

W badaniach reakcji konsumentów na nowy środek do pielęgnacji ciała populacja badana może być np. zdefiniowana w następujący sposób:

 

 

7.2. Ustalenie operatu populacji badanej

Wybór jednostki próby wymaga w wielu wypadkach ustalenia wykazu populacji badanej. W tym etapie sporządza się listę odwzorującą badaną populację, będącą zbiorem jej elementów i nazywaną operatem populacji badanej. Operatem mogą być: księga adresowa, książka telefoniczna, lista wyborców, branżowy katalog firm lub jakikolwiek inny wykaz sporządzony zgodnie z zasadami kompletności, aktualności, wiarygodności i dokładności. Każdy element powinien występować w wykazie tylko raz, kompletna zaś lista powinna być ponumerowana i dostępna w całości w jednym miejscu.

Ustalenie liczebności próby

Następnie przystępuje się do ustalenia liczebności próby. Chodzi o to, aby na podstawie wyników badania próby możliwe było wyciągnięcie wniosków o całej populacji badanej z zachowaniem określonej dokładności i wiarygodności. Ustalenie liczebności próby jest procedurą dość skomplikowaną i wymaga pewnej wiedzy z zakresu wnioskowania statystycznego i teorii próby losowej.

Jeśli w próbie liczącej 2000 jednostek dobranej metodą dobom losowego na określone pytanie pozytywnie odpowiedziało 30% badanych, to w 95% przypadków można oczekiwać, że prawdziwa odpowiedź na to pytanie w całej populacji będzie się mieścić w przedziale od 28 do 32% (błąd nie jest większy niż ± 2%). Błędy szacunku zostały zestawione w tablicy 18.

Jak wynika z danych przedstawionych w tablicy, dokładność wyników badań prowadzonych na małych próbach losowych (100-200 jednostek) jest ograniczona. Dużą poprawę dokładności (reprezentatywności) można uzyskać, zwiększając próbę do 500 jednostek. Jednocześnie należy zauważyć, że dalsze zwiększanie liczebności próby tylko w niewielkim stopniu poprawia dokładność wyników. Dla przykładu zwiększenie próby z 500 do 1000 jednostek, które oznacza podwojenie kosztów badania ankietowego, poprawia dokładność wyników zaledwie o 1-2%, zwiększenie zaś próby z 2000 do 4000 oznacza wzrost dokładności mierzony miejscami po przecinku. Niezmiernie rzadko oczekuje się w badaniach marketingowych tak aptekarskiej dokładności.

Menedżer korzystający z badań powinien pamiętać, że wielkość próby zależy od rodzaju jednostek badanych (konsumenci i gospodarstwa domowe czy instytucje i przedsiębiorstwa), zakresu przestrzennego badań (krajowe, regionalne, lokalne) oraz liczby analizowanych w badaniach podgrup (przekrojów analiz i rozkładów w badanej populacji). Przykładowe, najczęściej stosowane liczebności próby zostały przedstawione w tablicy 19.

Należy pamiętać, że uogólnianie wyników badań uzyskanych na próbach mniejszych niż 100 konsumentów lub gospodarstw domowych oraz mniejszej niż 50 przedsiębiorstw lub instytucji jest w zasadzie niemożliwe i wyniki takie należy traktować z największą ostrożnością.

7.3. Wybór metody doboru próby

Kiedy została już podjęta decyzja co do liczebności próby, można przystąpić do wyboru metody doboru próby badawczej, a więc sposobu, w jaki elementy populacji będą dobierane do próby. Najogólniej, można przyjąć, że metody te dzielą się na dwie podstawowe grupy:

 

 

Dobór losowy próby to sposób doboru jednostek, w którym przypadek losowy decyduje o tym, która jednostka zostanie dobrana z listy badanej populacji, a więc wszystkie jednostki badanej populacji mogą się znaleźć w próbie z tym samym znanym prawdopodobieństwem.

Najczęściej stosuje się tzw. losowanie proste (bez zwracania) za pomocą tablic liczb losowych. Prostą metodą losowania jest również tzw. losowanie systematyczne. Jeśli chcemy wylosować z wykazu zawierającego 50 przedsiębiorstw (IV) próbę liczącą 10 przedsiębiorstw (n), to możliwe jest podzielenie próby na 10 równych interwałów (k), gdzie k = N/n = 5. Z pierwszego interwału wybiera się losowo jakikolwiek numer przedsiębiorstwa, a każdy następny numer dobiera się do próby, dodając wielkość interwału k. Jeśli wylosowany został numer 4, kolejnymi jednostkami są przedsiębiorstwa o numerach: 9, 14, 19 itd.

Dobór nielosowy próby opiera się na kryteriach zdroworozsądkowych, a więc na intuicji i wiedzy badacza, i nie ma podstaw teoretycznych do stosowania w tym wypadku metod wnioskowania statystycznego. Dobór ten powinien być przeprowadzony na podstawie znajomości parametrów danej populacji.

Dobór nielosowy ma jednak niezaprzeczalne zalety w porównaniu z doborem losowym. W wypadku braku wykazu jednostek badanych dobór nielosowy umożliwia dotarcie do jasno zdefiniowanej populacji i przeprowadzenie badań na docelowym, ważnym z punktu widzenia marketingu segmencie klientów (indywidualnych i zbiorowych).

Wśród metod doboru nielosowego próby największe zastosowanie w badaniach marketingowych znalazły metody: doboru jednostek typowych, doboru kwotowego oraz kuli śniegowej. Stosowanie tych metod wymaga wiedzy i intuicji badacza oraz wiąże się z konieczną ostrożnością w interpretacji wyników.

8.  Kwestionariusz - Zasady budowy kwestionariusza

Obserwacja, wywiad, ankieta należą do metod, których zastosowanie ma przynieść badaczowi ujednolicone informacje, odnoszące się do określonych z góry jednostek badania. Uzyskanie takich informacji zapewnia poprawnie zbudowane narzędzie pomiarowe, którym jest w przypadku tych metod kwestionariusz. Lista pytań w kwestionariuszu oraz jednolity sposób kwalifikacji (kodowania) odpowiedzi pozwalają uzyskać pożądany zestaw informacji.

Kwestionariusz jest to lista pytań na jeden lub więcej tematów, uporządkowana merytorycznie i graficznie, zwykle wydrukowana.

Kwestionariusz jest podstawowym narzędziem pomiarowym znajdującym zastosowanie w bezpośrednich metodach gromadzenia informacji. Pytania w kwestionariuszu mogą mieć formę zdania pytającego, oznajmującego, wskazującego oraz równoważnika zdania - wszystkie te formy są traktowane jako pytania, ponieważ ich celem jest wywołanie u respondenta określonych reakcji słonych.

W odniesieniu do budowy kwestionariusza nie ma ścisłych reguł naukowych, ale są zasady wynikające z doświadczenia. Najważniejsze z nich to:

 

 

8.1. Etapy opracowania kwestionariusza

Opracowanie kwestionariusza najczęściej przebiega według następujących etapów:

 

 

9.  Interpretacja i wnioskowanie

Interpretacja jest wyjaśnieniem wyników badań, przy czym wyjaśnianie to czynność myślowa polegająca na poszukiwaniu odpowiedzi, dlaczego dany fakt zaistniał i jakie jest jego znaczenie. Im lepiej znamy okoliczności występowania badanego zjawiska, tym łatwiej jest zinterpretować uzyskane wyniki.

Prawidłowa interpretacja wymaga:

 

 

Pamiętajmy jednak, że mimo postulatu zapewnienia obiektywności interpretacja nigdy nie jest „niezależna" od kontekstu. Zinterpretowane przez badacza wyniki są podstawą do formułowania wniosków i zaleceń możliwych do zastosowania w procesie podejmowania decyzji.

Wnioskowanie polega na uzyskaniu nowej prawdy z wielu poznanych wcześniej prawd. Dochodzimy do tego na podstawie rozumowania opartego na poprawnie dobranych naukowych metodach wnioskowania (dedukcja, redukcja, indukcja). Wnioskowanie jest rozumowaniem, które choć nie daje pewności, to wskazuje, którą z możliwości należy uznać za najbardziej prawdopodobną.

9.1. Opis statystyczny

Opis statystyczny to analiza rozkładu danej cechy w próbie łub w zbiorowości generalnej.

W badaniach marketingowych mają zastosowanie trzy grupy mierników statystycznych. W pierwszej grupie znajdują się wskaźniki struktury1 (proporcje i odsetki) oraz wskaźniki natężenia (stosunki, stopy, tempo wzrostu). Wskaźniki te obrazują rozkład odpowiedzi na określone pytania z punktu widzenia analizowanych cech.

Wskaźniki takie są jednak tylko wstępem do analizy innych ważnych elementów struktury, takich jak: poziom wartości badanej cechy, zróżnicowanie tych wartości oraz koncentracja rozkładu. Informacji tych dostarczają miary tendencji centralnej. W tej grupie miar wyróżniamy przeciętne miary klasyczne (głównie średnia arytmetyczna i średnia geometryczna) oraz przeciętne miary pozycyjne (głównie mediana, dominanta, kwartyle).

Najprostszą z wymienionych miar jest średnia arytmetyczna. Aby otrzymać jej wartość, wystarczy dodać wszystkie zaobserwowane wartości zmiennej w całej badanej zbiorowości i podzielić przez liczbę jednostek tej zbiorowości. Wśród miar przeciętnych najpopularniejsza jest dominanta (inaczej wartość modalna), która oznacza wartość najczęściej spotykaną, najbardziej typową.

Innymi miarami pozycyjnymi są kwartyle, z których najczęściej używany jest kwartyl drugi, czyli mediana (inaczej wartość środkowa).

screen

9.2. Miary związków między różnymi zmiennymi

Miary związków między różnymi zmiennymi pozwalają zidentyfikować i zmierzyć związki przyczynowo-skutkowe badanych zjawisk rynkowych.

Statystyczna analiza współzależności polega na wykryciu związku, ustaleniu jego siły i kierunku powiązań (analiza korelacji) oraz zbadaniu kształtu tych zależności (analiza regresji). Do wstępnej oceny ewentualnych związków i zależności służą metody tabelaryczne i graficzne.

W analizie korelacji wykorzystuje się tzw. współczynnik korelacji liniowej, którego wartość zawiera się w przedziale od + 1 do -1. Jeśli z badań wynika, że współczynnik. korelacji ma wartość równą + i, oznacza to ścisły dodatni związek korelacyjny, a więc np. zmianie jednej zmiennej o 10% towarzyszy zmiana drugiej zmiennej również o 10% (np. przy współczynniku korelacji = 1 wzrost nakładów na promocję o 10% w ciągu roku wywołuje wzrost wartości sprzedaży danego produktu o 10%). Gdy współczynnik korelacji przyjmuje wartość -1, opisuje to sytuację, w której np. wzrost ceny o 10% wywołuje spadek sprzedaży o 10%. Gdy współczynnik korelacji jest równy 0, możemy mówić, że miedzy dwoma zbiorami zmiennych nie występują żadne związki korelacyjne.

Dla potrzeb praktycznych można przyjąć, że współczynniki korelacji większe niż +0,7 i mniejsze niż -0,7 wskazują na stosunkowo wysoki dodatni lub ujemny związek dwóch zmiennych, który musi być brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji marketingowych. Należy jednak pamiętać, że współczynniki korelacji mierzą jedynie relacje dotyczące zmian badanych cech, nie informują jednak o związkach przyczynowo- skutkowych.

Najprostszą formą badania korelacji jest analiza związków miedzy dwoma zmiennymi. W wielu badaniach marketingowych stosuje się także współczynniki korelacji wielorakiej, które obrazują zależności między więcej niż dwoma zmiennymi.

O ile analiza korelacji pozwala wskazać zmienne, które są związane z badanym zjawiskiem, i mierzy silę tego związku, o tyle analiza regresji umożliwia przewidzieć przebieg danego zjawiska na podstawie wiedzy o zmiennych, które nań wpływają. Mówimy tutaj o zmiennych zależnych, których zmiana zależy od zmian zmiennych niezależnych.

W badaniach marketingowych najczęściej opisywaną zmienną zależną jest wartość sprzedaży. Zmienne niezależne, od których może zależeć sprzedaż, to takie „zmienne marketingowe", jak: cena, reklama, poziom dystrybucji, jakość produktu oraz zmienne zewnętrzne (niemarketingowe), jak np. poziom dochodów.

Analiza korelacji i analiza regresji są prowadzone na tym samym zbiorze danych. Najpierw, stosując analizę korelacji, identyfikujemy z całego zbioru zmiennych te, które wykazują odpowiednio wysoki związek z badanym zjawiskiem (np. wielkością sprzedaży). Następnie przeprowadzamy analizę regresji, biorąc pod uwagę tylko wybrane wcześniej zmienne. Zależność zapisuje się w postaci równań matematycznych. Chodzi o znalezienie takiej postaci analitycznej krzywej obrazującej zależności między zmiennymi, aby były one najbardziej dopasowane do danych rzeczywistych. Najczęściej stosuje się liniową postać funkcji regresji.

W większości badań marketingowych mamy do czynienia z badaniami niewyczerpującymi prowadzonymi na odpowiednio dobranych próbach. Z faktu tego wynikają określone konsekwencje dla analizy i interpretacji uzyskanych wyników. Powstaje bowiem problem, czy można uogólnić uzyskane wyniki na całą populację badaną. Pytania typu: czy np. badając 1000 gospodarstw domowych w całej Polsce, możemy wnioskować o 12 min gospodarstw, nurtują wielu użytkowników badań i menedżerów, którzy na podstawie wyników badań podejmują decyzje marketingowe. Odpowiedzi na te pytania udziela dział statystyki określany jako wnioskowanie statystyczne.

Metody wnioskowania statystycznego opierają się na rachunku prawdopodobieństwa, a reguły wnioskowania są określane przez metody statystyki matematycznej, a zwłaszcza metody szacowania (estymacji) parametrów populacji oraz metody testowania (weryfikacji) hipotez statystycznych (tzn. pewnych przypuszczeń dotyczących podobieństwa rozkładów zmiennych w próbie i populacji badanej).

Badania prowadzone na próbach mają oprócz wielu zalet tę wadę, że uzyskane wyniki dają tylko przybliżone wyobrażenie o prawdziwych wartościach badanych cech w całej populacji. Wartości te mieszczą się w pewnych przedziałach ufności.

Szacunek opiera się na założonym wcześniej ryzyku popełnienia błędu. Na przykład jeśli badacz jest skłonny mylić się 5 razy na 100, to stosuje się 95-procentowy przedział ufności. Można wówczas ufać, że w 95% określona wartość w populacji znajdzie się w przedziale utworzonym w odpowiedni sposób przez wartość uzyskaną w próbie.

10.  Literatura

Kędzior Z., Karcz K. „Badania marketingowe w praktyce" - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007

 


Tytuł artykułu: Skutecznie szukam pracy
Data publikacji: 2012-04-27 06:50:24
Treść

17 kwietnia 2012 odbył się w naszej szkole IX Finał Powiatowego Konkursu „Skutecznie Szukam Pracy". Jak co roku uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli do wyboru 3 stanowiska pracy, o które mogli się ubiegać.

Były to:

 

 

Jurorzy zgodnie twierdzili, że finaliści wykazali się świetnym przygotowaniem, przedstawili atrakcyjne dokumenty aplikacyjne i doskonale radzili sobie w rozmowach kwalifikacyjnych.

 

Cd...

Spośród 21 uczestników wyłonieni zostali następujący laureaci:

 

na stanowisko animator kultury:

I miejsce - Iwona Bieleń

II miejsce - Monika Krawczyk

III miejsce - Karolina Kędra

 

na stanowisko bankier klienta indywidualnego:

I miejsce - Joanna Słowik

II miejsce - Patryk Puk

III miejsce - Paulina Krzyś

 

na stanowisko operator obrabiarek sterowanych numerycznie:

I miejsce - Marlena Rubas

II miejsce - Arkadiusz Wyłupek

III miejsce - Marcin Dąbek

 

Dzięki dofinansowaniu konkursu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie uczestnicy otrzymali cenne nagrody:

Za I miejsce - tablet

Za II miejsce - aparat fotograficzny

Za III miejsce - słuchawki

Pozostali uczniowie dostali nagrodę pocieszenia, którą był pendrive 8 GB

 

Wszystkim uczestnikom gorąco gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku. Będzie to jubileuszowy X konkurs.

 

Kandydaci na stanowisko operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC otrzymali propozycje odbycia półrocznego stażu w Inkubatorze Technologicznym w Stalowej Woli.


Konkurs jest organizowany w naszej szkole od 2004 roku, w tym czasie wzięło w nim udział (w finałowych rozgrywkach) ok. 180 uczniów naszego powiatu, 27 z nich zostało jego laureatami. 6 uczniów otrzymało od jurorów propozycje pracy.

W roku 2007 konkurs został uznany przez Narodowy Bank Polski za najlepszy Projekt Własny w szkołach w całej Polsce.

 

Jolanta Rydkodym

 

Linki do reportaży:

Stella: http://www.tvkstella.pl/news/fullnews.php?fn_id=1601

Diana: http://tvm.tvkdiana.pl/archiwum_wiadomosci.php?watch=news&id=995 (od.minuty 13.40)

Leliwa: http://www.leliwa.pl/news/show/w_stalowej_woli_odbyla_sie_kolejna_juz_edycja_konkursu_skutecznie_szukam_pracy

Echo Dnia: http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120417/POWIAT0303/120418889

Tygodnik Nadwiślański: http://nadwislanski.pl/2012/04/19/szukac-aby-znalezc/

Stalowe Miasto: http://stalowemiasto.pl/artykuly/artykuly.php?mode=pokaz&id=25795

Stalówka:  http://www.stalowka.net/wiadomosci.php?dx=8429

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie: http://www.wup-rzeszow.pl/cipkz/admin/upload/23042012_konkurs.pdf


Tytuł artykułu: Raport CEZ - SOE
Data publikacji: 2012-04-27 06:25:00
TreśćDo pobrania raport - kliknij
Tytuł artykułu: Organizacja egzaminu maturalnego
Data publikacji: 2012-04-27 10:56:26
Treść

data

przedmiot

sala

godziny

uwagi

4.05.2012

j.polski

s.gimn.:4A1,4A2,4B,4C1,4C2

aula: 4E1,4E2

s.206 ub.r.

830 - 12 00

PP

7.05.2012

j.polski

s. 212 wszyscy

830 - 12 00

PR ,Społ.LO

8.05.2012

matematyka

s.gimn.:4A1,4A2,4B,4C1,4C2

aula: 4E1,4E2

s.206 ub.r.

830 - 12 00

PP

9.05.2012

matematyka

s.206

830 - 12 00

PR

9.05.2012

historia sztuki

s.212

1330 - 1600

PP

10.05.2012

j.angielski

200,201- 4E2,

202, 102- 4C1

205- 4B    206-4E1 , 209- 4A2   211-4A1

100,101- 4C2 ,

207-ub.r.

830 - 11 00

PP

10.05.2012

j.angielski

s.206 wszyscy

1330 - 1730

PR, Społ.LO

10.05.2012

j.niemiecki

111,109 wszyscy

800 - 11 00

ustny

11.05.2012

WOS

aula wszyscy

830 - 11 30

PP, PR

11.05.2012

fizyka

aula wszyscy

1330 - 1630

PP, PR

14.05.2012

biologia

s.206 wszyscy

830 - 11 30

PP, PR Społ.LO

14.05.2012

historia

s.212

1330 - 1700

PP, PR,Społ.LO

15.05.2012

informatyka

s.104,s.107,s.204

830 - 13 00

PP, PR

15.05.2012

chemia

s.212

1330 - 1630

PP, PR,Społ.LO

16.05.2012

j.niemiecki

s.205, s.206 wszyscy

830 - 11 00

PP, Społ.LO

17.05.2012

geografia

sala gimn.

830 - 11 30

PP, PR

14.05.2012

j.polski

100,101

1200 -17 00

ustny

15.05.2012

j.polski

100,101

1200 -17 00

ustny

16.05.2012

j.polski

100,101,102

1200 -17 00

ustny

17.05.2012

j.polski

100,101

1200 -17 00

ustny

21.05.2012

j.polski

100,101

1200 -17 00

ustny

22.05.2012

j.polski

100,101

1200 -16 30

ustny

23.05.2012

j.polski

100,101

1200 -16 00

ustny

21.05.2012

j.angielski

208,212

1200 -17 00

ustny

22.05.2012

j.angielski

208,212

1200 -17 00

ustny

23.05.2012

j.angielski

208,212

1200 -16 15

ustny

23.05.2012

j.angielski

208,212

1200 -15 00

ustny

Tytuł artykułu: Projekt Leonardo da Vinci
Data publikacji: 2012-05-02 08:15:32
Treść
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z pobytu nauczycieli CEZ w  szkole Johann von Thünen Schule Berufsbildende Schulen w Bremervörde, w ramach programu „Mobilność międzynarodowa nauczycieli kluczem do wspomagania ich kompetencji

zawodowych”, zamieszczoną w zakładce http://www.dabek.nazwa.pl/leonardo/. Pobierz

Tytuł artykułu: Ogłoszenie
Data publikacji: 2012-05-02 10:32:26
Treść
Konsultacje nauczycieli z rodzicami zostały przeniesione z 7 maja 2012 r. na 14 maja 2012 r., w tym dniu odbędą się również spotkania wywiadowcze.
Tytuł artykułu: Klasa III E2 - zmiana terminu wywiadówki
Data publikacji: 2012-05-03 07:26:50
Treść

Uczniów i rodziców klasy III E 2 infromuję o zmianie terminu wywiadówki. Zebranie odbędzie się dnia 14 maja (poniedziałek) o godz. 15.30.

wychowawca Monika Bis

Tytuł artykułu: List Dyrektora CKE do Maturzystów
Data publikacji: 2012-05-04 12:00:20
Treść

Publikujemy list Dyrektora CKE do maturzystów przystępujących do egzaminu w 2012 r.

Tytuł artykułu: Promocja
Data publikacji: 2012-05-09 17:32:37
Treść{youtube}1j_9BPPe6bU{/youtube}
Tytuł artykułu: Festiwal Nauki i Techniki
Data publikacji: 2012-05-14 13:34:58
Treść

 

Cd...

PROGRAM PODKARPACKI FESTIWAL NAUKI I TECHNIKI

STALOWA WOLA, 18-19 maj 2012r.

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ w Stalowej Woli

18 maj 2012r. (piątek)

9.00 - 15.00

Interaktywna wystawa „Eksperymentuj!" i pokazy przygotowane przez Centrum Nauki Kopernik

Wirtualne loty samolotem

Wystawa instytucji, szkół, przedsiębiorstw

10.00 - 11.30

Wykłady popularno naukowe dla uczniów i nauczycieli

„Odyseja Umysłu" Mistrzowie Polski w Problemie Długoterminowym uczniowie II LO w Mielcu

„FORESIGHT - przyszłość i rozwój Podkarpacia - czego warto się uczyć" prof. dr hab. inż. L. Woźniak, Politechnika Rzeszowska

12.00 - 12.30

Uroczyste otwarcie Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Techniki w Stalowej Woli

12.30 - 14.00

Konferencja plenarna

Program:

12.30 Powitanie gości i słowo wstępne

12.45 - 14.00 Okolicznościowe wystąpienia

· Prezentacja założeń projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 - 2013 w województwie podkarpackim" -Piotr Czerepiuk, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego

· „Kreatywna Szkoła - nowe technologie w edukacji" Anna Mikuła - Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

· Prezentacja Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Stalowej Woli - Piotr Żyjewski, Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

14.00 Lunch

19 maj 2012r. (sobota)

9.00 - 14.00

Interaktywna wystawa „Eksperymentuj!" przygotowana przez Centrum Nauki Kopernik

Wirtualne loty samolotem

Wystawa instytucji, szkół, przedsiębiorstw

9.00 - 14.00

Pokazy

Centrum Nauki Kopernik

ExploRes

10.00 - 14.00

Warsztaty

„Dlaczego samoloty latają?" - Koło Naukowe Lotników, Politechnika Rzeszowska

„Młodzi Robotycy" - Sławomir Przybyła

10.00 - 11.00

Konkurs Niespodzianka - dla uczniów i młodzieży 


 

Tytuł artykułu: Technik informatyk
Data publikacji: 2012-05-15 09:27:56
Treśćinformatyk
Technik informatyk - 4 lata

Technik informatyk - wybór tego kierunku kształcenia pozwala posiąść szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputera, np. zarządzanie i administrowanie licznymi systemami operacyjnymi, instalowanie, konfigurowanie i wykorzystywanie różnego rodzaju oprogramowania w tym CAD oraz  możliwość samodzielnego tworzenia własnych aplikacji.

Absolwenci szkoły będą posiadać umiejętność administrowania sieciami komputerowymi.

Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Uczeń:

2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

Uczeń:

3. Naprawa komputera osobistego

Uczeń:

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

Uczeń:

 

 

2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych

Uczeń:

 

 

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Uczeń:

 

 

Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

1. Tworzenie stron internetowych

Uczeń:

 

 

2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

Uczeń:

 

 

3. Tworzenie aplikacji internetowych

Uczeń:

 

 

Tytuł artykułu: Technik elektronik
Data publikacji: 2012-05-15 09:36:46
Treść

Technik elektronik - 4 lata

Współczesny rynek pracy potrzebuje specjalistów z dziedziny elektroniki, a pojawiające się nowe technologie nie mogą obejść się bez tej dziedziny nauki.  Kierunek ten łączy w sobie zagadnienia z zakresu elektroniki i informatyki. Technik elektronik to zawód uniwersalny gdzie stale wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie obsługi serwisu i naprawy urządzeń elektronicznych. Do kształcenia w zawodach technika elektronika szkoła wykorzystuje dobrze wyposażone laboratoria elektroniki, urządzeń elektronicznych, automatyki, systemów mikroprocesorowych i systemów i sieci komputerowych.

elektronik

 

Kwalifikacja E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

1. Instalowanie urządzeń elektronicznych

Uczeń:

1) określa funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej, urządzeń systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych, sieci automatyki przemysłowej;

2) rozpoznaje urządzenia na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych;

3) posługuje się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń elektronicznych;

4) dobiera narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych;

5) wyznacza trasy kabli i przewodów elektrycznych;

6) przygotowuje kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji;

7) wykonuje instalację kablową natynkową i podtynkową;

8) wykonuje połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń;

9) sprawdza poprawność połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją;

10) uruchamia zainstalowane urządzenia elektroniczne.

2. Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych

Uczeń:

1) określa wpływ czynników zewnętrznych na pracę urządzeń elektronicznych;

2) dobiera mierniki do wykonania pomiarów sprawdzających w instalacjach urządzeń elektronicznych;

3) wyjaśnia zasady konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych oraz zasady lokalizacji uszkodzeń i wymiany uszkodzonych podzespołów;

4) określa czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych;

5) wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji urządzeń elektronicznych;

6) wykonuje pomiary parametrów instalacji urządzeń elektronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną;

7) lokalizuje uszkodzenia instalacji urządzeń elektronicznych;

8) wymienia uszkodzone urządzenia elektroniczne i elementy instalacji.

 

Kwalifikacja E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych

Uczeń:

1) rozpoznaje urządzenia elektroniczne;

2) określa funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych;

3) określa funkcje bloków funkcjonalnych urządzeń elektronicznych na podstawie analizy schematów ideowych i blokowych;

4) przestrzega zasad łączenia urządzeń elektronicznych z uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania;

5) dobiera urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy;

6) określa funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych;

7) instaluje oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych;

8) programuje urządzenia elektroniczne;

9) uruchamia urządzenia elektroniczne;

10) wykonuje regulacje urządzeń elektronicznych.

2. Obsługiwanie urządzeń elektronicznych

Uczeń:

1) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów do charakterystyki urządzeń elektronicznych;

2) wykonuje pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych;

3) wykonuje pomiary parametrów urządzeń elektronicznych i ich elementów;

4) kontroluje poprawność działania urządzeń elektronicznych na podstawie obserwacji ich pracy oraz wyników pomiarów;

5) posługuje się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych;

6) ocenia stan techniczny urządzeń elektronicznych;

7) lokalizuje uszkodzenia urządzeń elektronicznych;

8) określa rodzaj i zakres napraw urządzeń elektronicznych;

9) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych;

10) dobiera części i podzespoły do naprawy urządzeń elektronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń;

11) dokonuje wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektronicznych.

Tytuł artykułu: Technik mechatronik
Data publikacji: 2012-05-15 09:47:25
Treść

Technik mechatronik - 4 lata

Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki i informatyki.

Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami,            w urządzeniach automatyki domowej i przemysłowej, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach, dobrze wyposażonych w profesjonalny sprzęt do nauki elektrotechniki i elektroniki, technologii i konstrukcji mechanicznych, pneumatyki i hydrauliki, projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, dzięki czemu po ukończeniu szkoły technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę, opracowuje dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych, instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych stosowanych w mechatronice.

 

mechatronik

Kwalifikacja E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

Uczeń:

1) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych;

2) dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn;

3) dobiera materiały konstrukcyjne;

4) rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej;

5) przestrzega zasad przygotowywania elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu;

6) określa sposoby oceny stanu technicznego elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych przygotowanych do montażu;

7) dobiera techniki łączenia materiałów;

8) dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych;

9) dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;

10) wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych;

11) ocenia jakość wykonanego montażu, podzespołów i zespołów mechanicznych.

2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych

Uczeń:

1) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

2) wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego;

3) rozróżnia elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne;

4) rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

5) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

6) dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;

7) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu;

8) wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

9) sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych z dokumentacją techniczną.

3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych

Uczeń:

1) rozróżnia elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne;

2) określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

3) określa funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

4) wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego;

5) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

6) dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

7) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do montażu;

8) wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

9) sprawdza poprawność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

10) ocenia jakość montażu elementów i podzespołów elektronicznych;

11) sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną.

 

Kwalifikacja E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1) wyjaśnia budowę i zasady działania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) rozpoznaje układy zasilające urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) przestrzega zasad instalacji i obsługi oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów produkcyjnych;

5) określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych;

6) przestrzega zasad obsługi sieci komunikacyjnych w systemach mechatronicznych;

7) instaluje oprogramowanie specjalistyczne do układów programowalnych oraz oprogramowanie do wizualizacji i symulacji procesów produkcyjnych;

8) podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi;

9) podłącza układy komunikacyjne urządzeń i systemów mechatronicznych;

10) uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne;

11) wykonuje niezbędne regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych;

12) sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

2. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1) dobiera oprogramowanie do wizualizacji procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

2) przygotowuje materiały, elementy i podzespoły niezbędne do konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) ustala zakres prac konserwacyjnych;

5) przestrzega zasad obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych;

6) monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;

7) posługuje się oprogramowaniem do wizualizacji procesów;

8) ustawia parametry procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

9) wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych;

10) wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych;

11) opracowuje dokumentację obsługi i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

12) posługuje się instrukcją serwisową podczas lokalizowania uszkodzeń urządzeń i systemów mechatronicznych;

13) ocenia stan techniczny urządzeń i systemów mechatronicznych;

14) lokalizuje uszkodzenia urządzeń i systemów mechatronicznych;

15) dobiera narzędzia do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych;

16) dobiera części i podzespoły do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej;

17) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną.

 

Kwalifikacja E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1) przestrzega zasad rysowania schematów układów mechanicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) przestrzega zasad rysowania schematów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) przestrzega zasad rysowania schematów układów pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) sporządza dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM (ang. Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing).

2. Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1) analizuje proces technologiczny w celu ustalenia zakresu projektu urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) określa warunki pracy projektowanych urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) stosuje metody graficzne do opisu procesów technologicznych;

4) dobiera elementy, podzespoły i zespoły do projektowanych urządzeń i systemów mechatronicznych;

5) projektuje układy sterowania;

6) stosuje oprogramowanie wspomagające proces projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

3. Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1) przestrzega zasad tworzenia programów do programowania urządzeń programowalnych;

2) interpretuje programy napisane w językach programowania dla urządzeń programowalnych;

3) opracowuje program do sterowania urządzeniami i systemami mechatronicznymi na podstawie opisu graficznego lub procesu technologicznego;

4) posługuje się oprogramowaniem do programowania urządzeń programowalnych;

5) testuje działanie programów;

6) analizuje programy do sterowania urządzeniami i systemami mechatronicznymi;

7) modyfikuje parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych.
Tytuł artykułu: Technik mechanik
Data publikacji: 2012-05-15 09:49:40
Treść

Technik mechanik - 4 lata

Technik mechanik to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Mechanika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka - praktycznie na co dzień spotykamy się z urządzeniami mechanicznymi Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja  i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów.

Nasza placówka przewidziała dla technika mechanika bezpłatny kurs:

- Auto CAD - zakończony uzyskaniem certyfikatu ECDL

 

mechanikcnc

Kwalifikacja M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

1. Montaż maszyn i urządzeń

Uczeń:

1) rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń;

2) stosuje metody montażu maszyn i urządzeń;

3) dobiera narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanych prac montażowych;

4) przygotowuje części maszyn i urządzeń do montażu;

5) ustawia części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach;

6) wykonuje montaż połączeń;

7) wykonuje montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń;

8) wykonuje montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń;

9) sprawdza jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń;

10) posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń.

2. Obsługa maszyn i urządzeń

Uczeń:

1) charakteryzuje procesy eksploatacyjne maszyn i urządzeń;

2) określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń;

3) przestrzega zasad obsługi maszyn i urządzeń;

4) wykonuje prace konserwacyjno-naprawcze maszyn i urządzeń;

5) rozróżnia części maszyn i urządzeń;

6) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanej pracy;

7) wykonuje naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń;

8) wykonuje konserwację maszyn i urządzeń;

9) instaluje maszyny i urządzenia na stanowisku;

10) dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyny i urządzenia;

11) ocenia jakość wykonanej obsługi maszyn i urządzeń.

albo

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

Uczeń:

1) rozróżnia obrabiarki skrawające;

2) dobiera obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości obrabianych przedmiotów;

3) rozróżnia rodzaje obróbki skrawaniem;

4) rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenie sposobu ustalenia i zamocowania obrabianego przedmiotu;

5) rozpoznaje elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię;

6) dobiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki;

7) dobiera wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem;

8) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe, uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów;

9) uzbraja obrabiarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe do rodzaju wykonywanych operacji oraz zgodnie z dokumentacją technologiczną.

2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

Uczeń:

1) sprawdza działanie obrabiarek skrawających zgodnie z dokumentacją;

2) mocuje narzędzia skrawające w uchwytach narzędziowych;

3) ustala i mocuje przedmioty do obróbki w uchwytach i przyrządach obróbkowych;

4) nastawia parametry obróbki zgodnie z dokumentacją technologiczną;

5) uruchamia obrabiarki skrawające i steruje przebiegiem obróbki;

6) wykonuje operacje obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną:

7) rozpoznaje zjawiska wywołane oddziaływaniem ostrza narzędzia na przedmiot obrabiany;

8) dokonuje wymiany narzędzi skrawających po zakończeniu procesu obróbki lub w przerwie tego procesu;

9) prowadzi kontrolę procesu obróbki;

10) posługuje się narzędziami i przyrządami pomiarowymi;

11) wykonuje konserwację konwencjonalnych obrabiarek skrawających.

3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki

Uczeń:

1) rozpoznaje punkty charakterystyczne obrabiarek sterowanych numerycznie;

2) rozróżnia podprogramy i cykle obróbkowe występujące w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie;

3) rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenia i dane do nastawienia obrabiarki sterowanej numerycznie;

4) rozpoznaje znaczenie słów kluczowych w programach obróbki;

5) korzysta z kodu języka programowania do edycji programów obróbki;

6) dobiera narzędzia pomiarowe do kontroli przedmiotów po obróbce;

7) dobiera oprawki narzędziowe do ustalania i mocowania narzędzi skrawających;

8) mocuje oprawki i narzędzia skrawające w gniazdach narzędziowych lub umieszcza w magazynie narzędziowym obrabiarki sterowanej numerycznie;

9) ustala i wprowadza do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie wartości korekcyjne narzędzi skrawających przed uruchomieniem programu obróbki;

10) wprowadza program obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie;

11) testuje programy obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Uczeń:

1) ustawia i wprowadza przesunięcie punktu zerowego;

2) ustala i mocuje przedmioty do obróbki;

3) uruchamia obrabiarki sterowane numerycznie w trybie ręcznym i automatycznym;

4) wykonuje operacje obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie;

5) nadzoruje przebieg obróbki i reaguje na komunikaty układu sterowania obrabiarki sterowanej numerycznie;

6) dokonuje oceny stopnia zużycia ostrza narzędzia;

7) dokonuje wymiany ostrza w przypadku nadmiernego zużycia lub uszkodzenia;

8) przeprowadza korektę wyników obróbki;

9) przeprowadza kontrolę wymiarów przedmiotów po zakończeniu obróbki;

10) wykonuje konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.

albo

M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

Uczeń:

1) dobiera metodę do rodzaju obróbki ręcznej;

2) dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

3) dobiera narzędzia do wykonywania obróbki ręcznej;

4) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;

5) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;

6) ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej.

2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

Uczeń:

1) dobiera metodę obróbki maszynowej do wykonania elementów maszyn i narzędzi;

2) rozróżnia elementy budowy obrabiarek uniwersalnych;

3) dobiera obrabiarki do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;

4) dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

5) dobiera przyrządy i uchwyty do wykonania obróbki maszynowej;

6) dobiera narzędzia do wykonywania prac z zakresu obróbki maszynowej;

7) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanej pracy;

8) wykonuje prace z zakresu obróbki maszynowej;

9) ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki maszynowej.

3. Wykonywanie połączeń materiałów

Uczeń:

1) rozróżnia techniki łączenia materiałów;

2) dobiera metodę łączenia materiałów;

3) rozróżnia narzędzia i sprzęt do wykonywania połączeń materiałów;

4) dobiera materiały do wykonania ich połączeń;

5) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania połączeń materiałów;

6) przygotowuje materiały do wykonania ich połączeń;

7) wykonuje połączenia materiałów;

8) ocenia jakość wykonanych połączeń.

4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;

2) planuje czynności związane z demontażem maszyn i urządzeń;

3) charakteryzuje procesy zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

4) ocenia stan techniczny elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

5) dobiera części podlegające wymianie;

6) wykonuje czynności naprawcze elementów maszyn i urządzeń;

7) wykonuje czynności naprawcze narzędzi;

8) montuje maszyny i urządzenia po naprawie;

9) dobiera metodę zabezpieczeń antykorozyjnych maszyn i urządzeń;

10) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urządzeń;

11) wykonuje konserwację narzędzi;

12) ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji.

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;

2) wykonuje obliczenia wytrzymałościowe części maszyn i urządzeń;

3) sporządza rysunki konstrukcyjne części maszyn i urządzeń;

4) planuje proces technologiczny obróbki części maszyn i urządzeń;

5) planuje proces technologiczny montażu maszyn i urządzeń;

6) dobiera techniki i metody do wytwarzania części maszyn i urządzeń;

7) dobiera materiały konstrukcyjne do wytwarzania części maszyn i urządzeń;

8) dobiera rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do wytwarzania części maszyn i urządzeń;

9) dobiera narzędzia i urządzenia do wytwarzania części maszyn i urządzeń;

10) dobiera metody zabezpieczenia części maszyn i urządzeń przed korozją;

11) sporządza dokumentację technologiczną obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;

12) stosuje programy do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji.

2. Nadzorowanie przebiegu produkcji

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje produkcji;

2) kalkuluje koszty wytwarzania wyrobów;

3) kontroluje parametry jakościowe procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń;

4) kontroluje przebieg prac na danym stanowisku;

5) kontroluje wydajność procesu produkcji i jakość wyrobów;

6) kontroluje stan techniczny narzędzi, maszyn i urządzeń;

7) określa zakres i terminy przeglądów i napraw maszyn i urządzeń;

8) zarządza gospodarką materiałową oraz odpadami;

9) sporządza dokumentację sprawozdawczą produkcji.


Tytuł artykułu: Technik mechanik lotniczy
Data publikacji: 2012-05-15 09:53:13
Treść

Technik mechanik lotniczy - 4 lata

Technik mechanik lotniczy - ukończenie tego kierunku gwarantuje zdobycie wiedzy potrzebnej do prowadzenia obsługi naziemnej samolotów. Pozwala posiąść wiedzę niezbędną do naprawy i oceny stanu technicznego statków powietrznych ich zespołów i wyposażenia.

W latach 2012/2013 i 2013/2014 będzie organizowany w CEZ Stalowa Wola bezpłatny kurs szybowcowy wraz z obsługą hangarową.


mechaniklotKwalifikacja M.31. Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

1. Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych

Uczeń:

1) posługuje się narzędziami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi do obsługi liniowej statków powietrznych;

2) posługuje się sprzętem lotniskowo-hangarowym do obsługi statków powietrznych;

3) posługuje się dokumentacją techniczno-obsługową statków powietrznych sporządzoną w języku polskim i języku angielskim;

4) stosuje przepisy prawa lotniczego w zakresie dotyczącym obsługi liniowej statków powietrznych;

5) wykonuje przeglądy statków powietrznych typowe dla zakresu obsługi liniowej statków powietrznych;

6) zaopatruje instalacje pokładowe statków powietrznych w materiały eksploatacyjne;

7) przeprowadza ocenę stanu technicznego zespołów, instalacji i wyposażenia statków powietrznych;

8) wykonuje regulacje instalacji i urządzeń statków powietrznych;

9) konserwuje i zabezpiecza statki powietrzne;

10) przestrzega procedur dystrybucji części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych stosowanych w statkach powietrznych;

11) rozpoznaje przyczyny, rodzaje i skutki błędów ludzkich w lotnictwie;

12) określa wpływ środowiska oraz zagrożeń eksploatacyjnych na sprawność statku powietrznego.

2. Wykonywanie obsługi hangarowej statków powietrznych

Uczeń:

1) określa właściwości materiałów konstrukcyjnych stosowanych w technice lotniczej;

2) rozpoznaje wady materiałów konstrukcyjnych stosowanych w technice lotniczej;

3) stosuje technologie napraw elementów konstrukcyjnych zespołów, instalacji i wyposażenia statków powietrznych;

4) rozpoznaje schematy elektryczne i elektroniczne systemów i urządzeń statków powietrznych;

5) dobiera części zamienne do naprawy statków powietrznych, zespołów, instalacji i wyposażenia;

6) przestrzega procedur dystrybucji i ewidencjonowania części zamiennych i materiałów;

7) przestrzega zasad konserwacji oraz przechowywania materiałów i części zamiennych;

8) dobiera narzędzia do naprawy statków powietrznych, zespołów, instalacji i wyposażenia;

9) wykonuje czynności obsługi technicznej i napraw statków powietrznych, zespołów, podzespołów i części zgodnie z procedurami;

10) usuwa niesprawności statków powietrznych, zespołów, instalacji i wyposażenia, korzystając z dokumentacji technicznej;

11) ocenia stan techniczny zespołów, instalacji i wyposażenia statków powietrznych przy wykorzystaniu aparatury kontrolno-pomiarowej;

12) wykonuje konserwację instalacji i podzespołów statków powietrznych;

13) korzysta z komputerowego systemu wspomagania eksploatacji do pozyskiwania oraz archiwizacji danych dotyczących napraw elementów konstrukcyjnych zespołów, instalacji i wyposażenia statków powietrznych;

14) wypełnia dokumentację wykonawczą potwierdzenia obsługi.


Tytuł artykułu: Technik pojazdów samochodowych
Data publikacji: 2012-05-15 09:54:54
Treść

Technik pojazdów samochodowych - 4 lata

Technik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z  obsługą  współczesnych pojazdów. Wzrastająca liczba pojazdów i ich zaawansowanie technologiczne generuje popyt na wysokiej klasy pracowników technicznego zaplecza motoryzacji.

Kształcący się w naszej placówce uczniowie zdobywają wiedze i umiejętności w dobrze wyposażonych pracowniach diagnostyki pojazdowej, elektromechaniki pojazdowej oraz stacji obsługi samochodowej.

 

mechaniktechKwalifikacja M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Uczeń:

1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia;

2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;

3) charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów;

4) określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego;

5) stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych;

6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;

8) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki;

9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych.

2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Uczeń:

1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

2) szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;

3) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;

4) wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

5) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

6) dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;

7) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;

8) wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

9) wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

10) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne;

11) przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych;

12) ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.

 

Kwalifikacja M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

1. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

Uczeń:

1) rozróżnia metody diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

2) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;

3) wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego;

4) określa zakres diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

5) stosuje programy komputerowe do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

6) wykonuje pomiary diagnostyczne układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

7) interpretuje wyniki pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

8) ocenia stan techniczny elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;

9) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych układów samochodowych.

2. Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Uczeń:

1) analizuje schematy elektryczne pojazdów samochodowych;

2) lokalizuje uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

3) dobiera metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

4) sporządza zapotrzebowanie na układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;

5) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych i posługuje się nimi;

6) wykonuje demontaż układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

7) wymienia uszkodzone układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;

8) wykonuje regulacje elementów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

9) sprawdza działanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych po naprawie;

10) przeprowadza próby po naprawie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

11) sporządza kalkulację kosztów wykonania usługi.

 

Kwalifikacja M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

1. Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentację technologiczną procesów naprawy pojazdów samochodowych;

2) przestrzega zasad gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych;

3) ustala zakres oraz terminy przeglądów, napraw, prób i pomiarów kontrolnych pojazdów samochodowych;

4) przydziela prace z zakresu obsługi pojazdów samochodowych zespołowi pracowników;

5) przestrzega zasad recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi;

6) prowadzi dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

7) sporządza kalkulację kosztów wykonania obsługi pojazdów samochodowych;

8) rozwiązuje problemy techniczne i organizacyjne dotyczące obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

9) inicjuje oraz wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na efektywność i jakość obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

2. Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych

Uczeń:

1) przestrzega zasad kontaktów z klientami;

2) kontroluje jakość wykonania zadań powierzonych zespołowi pracowników;

3) komunikuje się ze współpracownikami i przełożonymi;

4) podejmuje decyzje dotyczące realizacji zadań;

5) dobiera pracowników do wykonania określonych zadań;

6) kontroluje przebieg procesu naprawy pojazdów samochodowych;

7) nadzoruje wykonywanie czynności związanych z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych do obsługi pojazdów samochodowych;

8) ocenia jakość wykonywanych prac.


Tytuł artykułu: Technik organizacji reklamy
Data publikacji: 2012-05-15 09:57:31
Treść

Technik organizacji reklamy - 4 lata

Technik organizacji reklamy jest zawodem obecnie niezmiernie popularnym na rynku pracy. Niezbędna tutaj jest wiedza ekonomiczna, plastyczna, psychologiczna, lingwistyczna  i informatyczna. Począwszy od wiedzy z zakresu ekonomii, towaroznawstwa, marketingu uczeń zapoznaje się z metodami i technikami tworzenia kampanii reklamowych, planów marketingowych, materiałów reklamowych  Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi.

reklama

Kwalifikacja A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych

Uczeń:

1) korzysta z różnych źródeł informacji o produktach i usługach reklamowych;

2) rozpoznaje rynek produktów i usług reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej i marketingowej;

3) stosuje narzędzia marketingu;

4) opracowuje ofertę handlową zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów;

5) stosuje metody kalkulacji cen;

6) opracowuje cenniki produktów i usług reklamowych;

7) przygotowuje prezentację produktów i usług reklamowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

2. Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych

Uczeń:

1) tworzy i aktualizuje bazy danych o klientach;

2) identyfikuje typy klientów;

3) prowadzi rozmowę sprzedażową;

4) prezentuje ofertę sprzedaży produktów i usług reklamowych;

5) prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych zgodnie z przyjętą strategią marketingową;

6) realizuje zlecenia i zamówienia na produkty i usługi reklamowe;

7) negocjuje oraz przygotowuje umowy sprzedaży produktów i usług;

8) prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży produktów i usług;

9) korzysta z programów komputerowych stosowanych w procesie sprzedaży produktów i usług reklamowych.

 

Kwalifikacja A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

1. Tworzenie przekazu reklamowego

Uczeń:

1) określa cele przekazu reklamowego;

2) dobiera narzędzia promocji;

3) pozyskuje oraz przetwarza informacje niezbędne do realizacji reklamy;

4) prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej oraz określa ich przydatność do wykonania reklamy;

5) określa mechanizmy wpływające na tworzenie reklamy;

6) przygotowuje zestaw informacji dotyczących kampanii reklamowej;

7) dobiera środki reklamowe służące do opracowania przekazu reklamowego;

8) dobiera środki prezentacji przekazu reklamowego;

9) stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz opracowania przekazu reklamowego;

10) stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących tworzenia przekazu reklamowego.

2. Projektowanie środków reklamowych

Uczeń:

1) projektuje różne formy środków reklamowych i innych narzędzi promocji;

2) projektuje elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy;

3) stosuje różne formy i środki projektowania reklamy;

4) stosuje przepisy prawa autorskiego i własności intelektualnej;

5) wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych;

6) prezentuje projekty reklamy produktów i usług.

3. Tworzenie planu medialnego

Uczeń:

1) ocenia projekt przekazu reklamowego przed jego publikacją;

2) dobiera nośniki reklamy do przyjętej strategii reklamy;

3) dobiera media do przyjętej strategii reklamy;

4) ustala czas emisji reklamy w mediach na podstawie określonych wskaźników;

5) sporządza plan przebiegu kampanii reklamowej w mediach zgodnie z przyjętym budżetem;

6) organizuje emisję reklamy w mediach;

7) sporządza dokumenty dotyczące emisji reklamy w mediach;

8) stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących emisji reklamy w mediach.

4. Przygotowywanie środków reklamowych

Uczeń:

1) planuje etapy produkcji środków reklamowych;

2) wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu towaroznawstwa do realizacji określonych zadań;

3) sporządza harmonogram przygotowania środków reklamowych;

4) określa metody i techniki produkcji reklamy;

5) dobiera materiały i narzędzia do wykonywania środków reklamowych;

6) sporządza zapotrzebowanie na materiały i sprzęt do produkcji środków reklamowych;

7) obsługuje urządzenia techniczne i korzysta z programów komputerowych do wykonywania środków reklamowych;

8) przygotowuje reklamę w wersji drukowanej i elektronicznej;

9) przestrzega standardów jakości pracy w procesie produkcji środków reklamy;

10) prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji środków reklamowych;

11) przestrzega zasad etyki zawodowej podczas produkcji środków reklamowych oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

5. Badanie skuteczności reklamy

Uczeń:

1) opracowuje oraz interpretuje wyniki badań rynku reklamy;

2) ocenia jakość produktów i usług reklamowych według określonych kryteriów;

3) określa efektywność reklamy na podstawie ustalonych wskaźników;

4) ocenia skuteczność reklamy na podstawie badań rynkowych;

5) prowadzi badania efektywności reklamy z wykorzystaniem programów komputerowych;

6) prezentuje wyniki badań dotyczących oceny jakości oraz skuteczności prowadzonej reklamy.


Tytuł artykułu: Technik usług fryzjerskich
Data publikacji: 2012-05-15 09:59:25
Treść

Technik usług fryzjerskich - 4 lata

Do zadań absolwenta kierunku technik usług fryzjerskich należy: świadczenie usług fryzjerskich, projektowanie fryzur, prowadzenie doradztwa w zakresie stylizacji fryzur, umiejętne prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych z zakresu fryzjerstwa oraz zarządzanie zakładem fryzjerskim. Technik usług fryzjerskich stosuje metody oceny jakości środków kosmetycznych, dobiera odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne w zależności od rodzaju włosów        i skóry głowy, stosuje zasady kolorystyki w procesach stylizacji, udziela porad w zakresie zapobiegania chorobom włosów i skóry głowy.

fryzjer

Kwalifikacja A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów

Uczeń:

1) ocenia stan włosów i skóry głowy;

2) dobiera metody i techniki pielęgnacji włosów i skóry głowy;

3) organizuje stanowisko fryzjerskie do planowego zabiegu fryzjerskiego;

4) określa wpływ preparatów pielęgnacyjnych na włosy i skórę głowy;

5) dobiera preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy;

6) wykonuje czynności mycia włosów z zastosowaniem różnych metod i technik;

7) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy;

8) udziela porad z zakresu codziennej pielęgnacji włosów.

2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie

Uczeń:

1) określa indywidualne cechy urody klienta;

2) przeprowadza rozmowę konsultacyjną z klientem;

3) dobiera techniki, metody i sposoby strzyżenia włosów;

4) dobiera sprzęt fryzjerski do wykonywania zabiegów strzyżenia;

5) przestrzega zasad podziału włosów na sekcje i separacje do określonej linii fryzury;

6) ustala etapy strzyżenia;

7) wykonuje strzyżenie włosów damskich, męskich i dziecięcych;

8) wykonuje strzyżenie zarostu z uwzględnieniem kształtu twarzy klienta;

9) określa przeciwwskazania do wykonania zabiegów ondulacji i prostowania chemicznego włosów;

10) określa etapy ondulowania i prostowania chemicznego włosów;

11) dobiera techniki ondulowania i prostowania chemicznego włosów;

12) dobiera preparaty fryzjerskie do wykonywania zabiegów ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego;

13) wykonuje zabiegi ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego;

14) określa sposoby korygowania błędów podczas strzyżenia i ondulowania włosów;

15) dobiera preparaty do pielęgnacji włosów po chemicznych zabiegach fryzjerskich;

16) wykonuje fryzury okolicznościowe;

17) określa przeciwwskazania do zabiegu zagęszczania i przedłużania włosów;

18) wykonuje zagęszczanie i przedłużanie włosów.

3. Zmiana koloru włosów

Uczeń:

1) określa metody i techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów;

2) określa wpływ zabiegów rozjaśniania i koloryzacji włosów na strukturę i wygląd włosów;

3) dobiera preparaty fryzjerskie do rozjaśniania i koloryzacji włosów;

4) dobiera kolor włosów do cech indywidualnych urody oraz fryzury klienta;

5) dobiera techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów;

6) sporządza mieszaniny preparatów do rozjaśniania i koloryzacji włosów;

7) wykonuje zabiegi koloryzacji i rozjaśniania włosów;

8) wykonuje korektę koloru.

 

Kwalifikacja A.23. Projektowanie fryzur

1. Wykonywanie projektów fryzur

Uczeń:

1) dokonuje analizy wyglądu klienta;

2) prowadzi rozmowę konsultacyjną z klientem;

3) udziela klientowi porad w zakresie doboru formy i koloru fryzury;

4) projektuje zestawienia kolorystyczne we fryzurze;

5) dobiera proporcje poszczególnych elementów fryzury do kształtu twarzy;

6) szkicuje fryzury z zachowaniem proporcji sylwetki i światłocienia;

7) stosuje specjalistyczne programy komputerowe do projektowania fryzur;

8) projektuje różne rodzaje fryzur;

9) dobiera dodatki fryzjerskie.

2. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji

Uczeń:

1) wykonuje rysunki fryzur z zastosowaniem różnych technik rysowania;

2) wykonuje rysunki instruktażowe fryzur;

3) przestrzega zasad skalowania fryzury i jej fragmentów;

4) dobiera styl fryzury z wykorzystaniem programów komputerowych;

5) projektuje fryzury damskie i męskie;

6) prezentuje projekty fryzur z wykorzystaniem technik multimedialnych;

7) sporządza portfolio projektów fryzur;

8) planuje działania marketingowe.


Tytuł artykułu: ZSZ - blacharz samochodowy
Data publikacji: 2012-05-15 10:01:21
Treść

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  - blacharz samochodowy (3 lata)

Blacharz samochodowy zajmuje się wytwarzaniem lub naprawą części tworzących nadwozie i podwozie samochodów. Do jego zdań należy także montowanie gotowych elementów.

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku musi dobrze orientować się w dokumentacji i instrukcjach obsługi różnych marek samochodów. Na ich podstawie dokonuje on wyboru odpowiednich materiałów, których później używa przy naprawie. Dobry fachowiec powinien bez trudu oceniać stan blach w samochodzie, rozróżniać, które są w zniszczone lub skorodowane i wymagają naprawy bądź wymiany. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia zarówno ręczne jak i mechaniczne. Czynności, które wykonuje to przede wszystkim przycinanie, kształtowanie, łączenie i montowanie elementów z blachy, ale musi też radzić sobie z tymi częściami, które zrobione są z tworzyw sztucznych.

Kwalifikacja M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

1. Ocena stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje nadwozi pojazdów samochodowych i określa ich budowę;

2) rozróżnia rodzaje i określa właściwości materiałów stosowanych w blacharstwie samochodowym;

3) rozróżnia rodzaje uszkodzeń nadwozi pojazdów samochodowych;

4) dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia diagnostyczne do oceny stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

5) przestrzega zasad pomiaru geometrii nadwozi pojazdów samochodowych;

6) ocenia stan techniczny elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

7) określa stopień zużycia elementów nadwozi pojazdów samochodowych.

2. Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

Uczeń:

1) rozróżnia techniki kształtowania blach;

2) wykonuje czynności związane z obróbką ręczną i maszynową elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

3) planuje proces naprawy lub wymiany elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

4) dobiera techniki naprawy nadwozi pojazdów samochodowych do rodzaju uszkodzenia;

5) dobiera materiały, narzędzia, urządzenia oraz oprzyrządowanie do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych;

6) przygotowuje nadwozia pojazdów samochodowych do naprawy;

7) wykonuje demontaż elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

8) wykonuje czynności związane z naprawą nadwozi pojazdów samochodowych;

9) dobiera techniki wykonania połączeń elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

10) wykonuje połączenia elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

11) wykonuje montaż elementów nadwozi pojazdów samochodowych;

12) posługuje się przyrządami pomiarowymi do kontroli stanu nadwozi pojazdów samochodowych;

13) ocenia jakość wykonanej naprawy nadwozi pojazdów samochodowych.

3. Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych

Uczeń:

1) dobiera metody zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych;

2) dobiera materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych;

3) przygotowuje elementy nadwozi pojazdów samochodowych do zabezpieczania antykorozyjnego;

4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych;

5) wykonuje czynności związane z zabezpieczaniem antykorozyjnym nadwozi pojazdów samochodowych;

6) ocenia jakość zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.


Tytuł artykułu: ZSZ - lakiernik
Data publikacji: 2012-05-15 10:02:41
Treść

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  - lakiernik (3 lata)

Lakiernik jest to osoba malująca lub nakładająca farbę na określone elementy. Praca lakiernika nie należy do najprostszych, wymaga odpowiednich umiejętności, czyli dokładności i wielkiego skupienia. Do głównych obowiązków tego pracownika należy m.in.: przygotowanie powierzchni, nakładanie powłoki lakierniczej, suszenie jej, albo utrwalanie powierzchni różnymi technikami,  a także bieżącą konserwacje i kontrolę sprawności narzędzi.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik może być zatrudniony w przemyśle, usługach i warsztatach naprawczych na stanowiskach: lakiernika przemysłowego w charakterze operatora różnego rodzaju maszyn i urządzeń lakierniczych lub
lakiernika w zakładach usługowych świadcząc kompleksowe i wyspecjalizowane usługi lakiernicze.

Kwalifikacja M.28. Wykonywanie prac lakierniczych

1. Przygotowanie powierzchni do nanoszenia powłok lakierniczych

Uczeń:

1) rozpoznaje uszkodzenia i wady powłok lakierniczych;

2) dobiera narzędzia i urządzenia do przygotowania powierzchni;

3) oczyszcza powierzchnię z zanieczyszczeń przed lakierowaniem;

4) określa sposoby zabezpieczania powierzchni przed korozją;

5) oczyszcza powierzchnie z powłok lakierniczych;

6) rozróżnia materiały wypełniające;

7) przygotowuje materiały wypełniające do nałożenia na powierzchnię;

8) nanosi materiały wypełniające na powierzchnię;

9) dobiera materiały ścierne;

10) szlifuje materiał wypełniający, wyrównując powierzchnię;

11) rozróżnia rodzaje materiałów odtłuszczających;

12) oczyszcza i odtłuszcza przygotowywaną powierzchnię;

13) wykonuje konserwację i renowację powłok lakierniczych.

2. Przygotowanie powłok lakierniczych

Uczeń:

1) rozróżnia powłoki lakiernicze;

2) dobiera kolor powłoki lakierniczej;

3) określa sposób pomiaru lepkości materiałów lakierniczych;

4) wykonuje pomiary lepkości materiałów lakierniczych.

3. Nanoszenie powłok lakierniczych

Uczeń:

1) rozróżnia pistolety lakiernicze;

2) obsługuje pistolety lakiernicze;

3) użytkuje kabiny lakiernicze i urządzenia pomocnicze;

4) dobiera i stosuje techniki nakładania powłok lakierniczych;

5) ocenia jakość wykonanej powłoki lakierniczej.


Tytuł artykułu: ZSZ - elektromechanik pojazdów samochodowych
Data publikacji: 2012-05-15 10:03:30
Treść

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  - elektromechanik pojazdów samochodowych (3 lata)

Głównym zadaniem elektromechanika pojazdów samochodowych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pojazdów samochodowych. Praca polega na dokonywaniu demontażu i montażu układów mechanicznych i elektrycznych lub ich elementów w pojazdach, kontrolowaniu stanu technicznego zespołów i układów mechanicznych oraz elektrycznych, przeprowadzeniu ich regulacji oraz konserwacji, dokonywaniu ich napraw lub wymiany zużytych części.

Kwalifikacja M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

1. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

Uczeń:

1) rozróżnia metody diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

2) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;

3) wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego;

4) określa zakres diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

5) stosuje programy komputerowe do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

6) wykonuje pomiary diagnostyczne układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

7) interpretuje wyniki pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

8) ocenia stan techniczny elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;

9) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych układów samochodowych.

2. Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Uczeń:

1) analizuje schematy elektryczne pojazdów samochodowych;

2) lokalizuje uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

3) dobiera metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

4) sporządza zapotrzebowanie na układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;

5) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych i posługuje się nimi;

6) wykonuje demontaż układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

7) wymienia uszkodzone układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;

8) wykonuje regulacje elementów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

9) sprawdza działanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych po naprawie;

10) przeprowadza próby po naprawie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

11) sporządza kalkulację kosztów wykonania usługi.

Tytuł artykułu: ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych
Data publikacji: 2012-05-15 10:04:36
Treść

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  - mechanik pojazdów samochodowych (3 lata)

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

Kwalifikacja M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Uczeń:

1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia;

2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;

3) charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów;

4) określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego;

5) stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych;

6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;

8) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki;

9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych.

2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Uczeń:

1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

2) szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;

3) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;

4) wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

5) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

6) dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;

7) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;

8) wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

9) wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

10) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne;

11) przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych;

12) ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.


Tytuł artykułu: ZSZ - operator obrabiarek skrawających
Data publikacji: 2012-05-15 10:05:33
Treść

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  - operator obrabiarek skrawających (3 lata)

Operator obrabiarek skrawających  jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne             i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo).

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu      i tworzyw sztucznych.

Lokalny rynek pracy oczekuje pracowników o takich kwalifikacjach, co daje realną perspektywę zatrudnienia absolwentów szkoły.

 

Kwalifikacja M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

Uczeń:

1) rozróżnia obrabiarki skrawające;

2) dobiera obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości obrabianych przedmiotów;

3) rozróżnia rodzaje obróbki skrawaniem;

4) rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenie sposobu ustalenia i zamocowania obrabianego przedmiotu;

5) rozpoznaje elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię;

6) dobiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki;

7) dobiera wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem;

8) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe, uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów;

9) uzbraja obrabiarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe do rodzaju wykonywanych operacji oraz zgodnie z dokumentacją technologiczną.

2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

Uczeń:

1) sprawdza działanie obrabiarek skrawających zgodnie z dokumentacją;

2) mocuje narzędzia skrawające w uchwytach narzędziowych;

3) ustala i mocuje przedmioty do obróbki w uchwytach i przyrządach obróbkowych;

4) nastawia parametry obróbki zgodnie z dokumentacją technologiczną;

5) uruchamia obrabiarki skrawające i steruje przebiegiem obróbki;

6) wykonuje operacje obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną:

7) rozpoznaje zjawiska wywołane oddziaływaniem ostrza narzędzia na przedmiot obrabiany;

8) dokonuje wymiany narzędzi skrawających po zakończeniu procesu obróbki lub w przerwie tego procesu;

9) prowadzi kontrolę procesu obróbki;

10) posługuje się narzędziami i przyrządami pomiarowymi;

11) wykonuje konserwację konwencjonalnych obrabiarek skrawających.

3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki

Uczeń:

1) rozpoznaje punkty charakterystyczne obrabiarek sterowanych numerycznie;

2) rozróżnia podprogramy i cykle obróbkowe występujące w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie;

3) rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenia i dane do nastawienia obrabiarki sterowanej numerycznie;

4) rozpoznaje znaczenie słów kluczowych w programach obróbki;

5) korzysta z kodu języka programowania do edycji programów obróbki;

6) dobiera narzędzia pomiarowe do kontroli przedmiotów po obróbce;

7) dobiera oprawki narzędziowe do ustalania i mocowania narzędzi skrawających;

8) mocuje oprawki i narzędzia skrawające w gniazdach narzędziowych lub umieszcza w magazynie narzędziowym obrabiarki sterowanej numerycznie;

9) ustala i wprowadza do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie wartości korekcyjne narzędzi skrawających przed uruchomieniem programu obróbki;

10) wprowadza program obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie;

11) testuje programy obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Uczeń:

1) ustawia i wprowadza przesunięcie punktu zerowego;

2) ustala i mocuje przedmioty do obróbki;

3) uruchamia obrabiarki sterowane numerycznie w trybie ręcznym i automatycznym;

4) wykonuje operacje obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie;

5) nadzoruje przebieg obróbki i reaguje na komunikaty układu sterowania obrabiarki sterowanej numerycznie;

6) dokonuje oceny stopnia zużycia ostrza narzędzia;

7) dokonuje wymiany ostrza w przypadku nadmiernego zużycia lub uszkodzenia;

8) przeprowadza korektę wyników obróbki;

9) przeprowadza kontrolę wymiarów przedmiotów po zakończeniu obróbki;

10) wykonuje konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.


Tytuł artykułu: ZSZ - ślusarz
Data publikacji: 2012-05-15 10:06:40
Treść

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  - ślusarz (3 lata)

 

Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Ślusarze wyrabiają m.in. zamki, klucze, detale maszyn, okucia do drzwi i okien. Ślusarz zajmuje się również obróbką skrawaniem. Ślusarz wykonuje wszystkie operacje ślusarskie jak: trasowanie, cięcie (blach, prętów, rur), prostowanie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie, spawanie, klejenie i lutowanie. Wykonuje wiele czynności prostych z dziedziny plastycznej i cieplnej takich jak kucie, hartowanie. Przeprowadza demontaż mechanizmów i po naprawie dokonuje ich montażu.

CEZ w Stalowej Woli w roku szklonym 2012/2013 i 2013/2014 zapewnia uczniom tego zawodu następujące kursy bezpłatne:

- kurs spawacza

- kurs operatora CNC

- kurs operatora wózków jezdniowych

 

Kwalifikacja M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

Uczeń:

1) dobiera metodę do rodzaju obróbki ręcznej;

2) dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

3) dobiera narzędzia do wykonywania obróbki ręcznej;

4) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;

5) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;

6) ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej.

2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

Uczeń:

1) dobiera metodę obróbki maszynowej do wykonania elementów maszyn i narzędzi;

2) rozróżnia elementy budowy obrabiarek uniwersalnych;

3) dobiera obrabiarki do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;

4) dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

5) dobiera przyrządy i uchwyty do wykonania obróbki maszynowej;

6) dobiera narzędzia do wykonywania prac z zakresu obróbki maszynowej;

7) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanej pracy;

8) wykonuje prace z zakresu obróbki maszynowej;

9) ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki maszynowej.

3. Wykonywanie połączeń materiałów

Uczeń:

1) rozróżnia techniki łączenia materiałów;

2) dobiera metodę łączenia materiałów;

3) rozróżnia narzędzia i sprzęt do wykonywania połączeń materiałów;

4) dobiera materiały do wykonania ich połączeń;

5) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania połączeń materiałów;

6) przygotowuje materiały do wykonania ich połączeń;

7) wykonuje połączenia materiałów;

8) ocenia jakość wykonanych połączeń.

4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;

2) planuje czynności związane z demontażem maszyn i urządzeń;

3) charakteryzuje procesy zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

4) ocenia stan techniczny elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

5) dobiera części podlegające wymianie;

6) wykonuje czynności naprawcze elementów maszyn i urządzeń;

7) wykonuje czynności naprawcze narzędzi;

8) montuje maszyny i urządzenia po naprawie;

9) dobiera metodę zabezpieczeń antykorozyjnych maszyn i urządzeń;

10) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urządzeń;

11) wykonuje konserwację narzędzi;

12) ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji.


Tytuł artykułu: Podkarpacki Festiwal Nauki i Techniki
Data publikacji: 2012-05-17 10:29:53
Treść
W związku z odbywającym się
w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
PODKARPACKIM FESTIWALEM NAUKI I TECHNIKI

W dniu 18.05.2012 r. (piątek) Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do zwiedzania sensorycznej  wystawy interaktywnej „Poczuj sztukę"- obiekt przy ul. Hutniczej 17. Dla wszystkich uczestników Festiwalu  Nauki i Techniki wstęp wolny.

W dniach 18-19.05.2012 r. dla zmotoryzowanych uczestników festiwalu czynny będzie parking naprzeciwko CEZ - dawny parking HSW.

W dniu 19 maja 2012 r. (sobota) ZMKS w Stalowej Woli zorganizuje dodatkowe bezpłatne kusy autobusów na trasie ul. Okulickiego / przy dworcu PKS / do przystanku na ul. Kwiatkowskiego /przy Ambulatorium/ i z powrotem - bez zatrzymywania się na przystankach na trasie przejazdu. Autokar będzie oznaczony świetlną tablicą z napisem ,,Festiwal Nauki w CEZ".

Godziny odjazdu z przystanków:

Przejazd na powyższych kursach będzie bezpłatny.


Tytuł artykułu: Konkurs
Data publikacji: 2012-05-17 10:33:41
Treść

W dniu 19.05.2012r. (sobota) w trakcie współorganizowanego przez CEZ w Stalowej Woli Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Techniki odbędzie się w auli CEZ o godz 10:00 konkurs - "Sterowania modelem ładowarki".


Dla uczestnikow konkursu przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody: odtwarzacz MP 4, myszki bezprzewodowe, myszki optyczne, pendrive, albumy.

Tytuł artykułu: Krótka relacja z Festiwalu Nauki i Techniki
Data publikacji: 2012-05-19 10:37:49
TreśćW dniach  18-19 maja 2012 roku w Centrum Edukacji Zawodowej odbył się Podkarpacki  Festiwal Nauki i Techniki , którego organizatorami są:

IMG_8212

 

Cd...

 

Pierwszego dnia festiwal mogły zwiedzać zorganizowane grupy uczniów z powiatu stalowowolskiego, natomiast drugi dzień otwarty był dla mieszkańców naszego miasta, którzy mogli zwiedzić ekspozycję ale także poeksperymentować na stoiskach, które przygotowali organizatorzy oraz wystawcy.

IMG_8022

Bogaty program Festiwalu obejmował  kilkanaście niezależnych, ale uzupełniających się przedsięwzięć.
Młodzież szkolna  zwiedzała wystawę „Eksperymentuj" przygotowaną przez Centrum Nauki Kopernik. Ta interaktywna ekspozycja pozwoliła, poprzez zabawę, zdobywać nowe doświadczenia z zakresu fizyki, biologii i matematyki, a także sprawdzić swój refleks oraz zdolność logicznego myślenia. Pokazy zgromadziły tak liczną publiczność, że organizatorzy musieli skracać czas prezentacji, aby wszyscy chętni mogli wziąć w nich udział.

IMG_8302

IMG_7971

Wielką atrakcją były wirtualne loty samolotem przygotowane przez PZL Mielec (A Sikorsky Company). Każdy chętny mógł sprawdzić poziom swojej wiedzy lotniczej podczas specjalnego konkursu oraz wykazać się w zawodach zdalnego sterowania helikopterem .
Chętnych do latania nie brakowało i przez całe dwa dni tworzyła się gigantyczna kolejka. Poza symulatorem lotu mieleckie Zakłady Lotnicze zaprezentowały również wystawę zdjęć lotniczych grupy EPML Spotters.

IMG_8268

IMG_7210

IMG_7134

Bardzo interesujące były prezentacje „Roboty w akcji" przygotowane przez firmy Mechatronik oraz NeoRobots - to cykl pokazów oraz warsztatów, których głównym bohaterem  jest robot, można było zapoznać się z zasadami konstruowania i programowaniu robotów.

IMG_7222

IMG_8107

IMG_7932

Ciekawą częścią były  także wykłady popularno-naukowe dla nauczycieli i uczniów - "Odyseja Umysłu" laureatów konkursu uczniów II LO w Mielcu i "FORESIGHT-przyszłość i rozwój Podkarpacia-czego warto się uczyć" prof. dr hab. inż. L. Woźniaka z Politechniki Rzeszowskiej. Założenia projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w  województwie podkarpackim" przedstawił Piotr Czerepiuk, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego. Nowe technologie w edukacji zaprezentowała Anna Mikuła z CKPiDN w Mielcu. Piotr Żyjewski, dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli dokonał prezentacji Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania.

IMG_8083

IMG_7187

IMG_8045

Patronat medialny nad festiwalem objęli : TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Radio Leliwa.

Troszkę więcej TUTAJ - wkrótce jeszcze więcej....

Tytuł artykułu: Oferta CEZ
Data publikacji: 2012-05-23 11:47:00
Treść
oferta
Tytuł artykułu: Promocja Centrum Edukacji Zawodowej
Data publikacji: 2012-05-26 06:10:55
Treść

W dniu 24.05.2012 na zaproszenie działającego przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie Obserwatorium Rynku Pracy uczennice CEZ Izabela Bis oraz Magdalena Kowal uczestniczyły w konferencji "Pracodawcy Podkarpacia 2011".

Podczas konferencji przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, w ramach projektu „Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy".

prom

Celem badania „Pracodawcy Podkarpacia" jest rozpoznanie trendów rozwojowych podkarpackich pracodawców i określenie ich potrzeb w zakresie kapitału ludzkiego. Badanie to umożliwia uzyskanie wiedzy na temat sytuacji na rynku pracy województwa w obliczu kryzysu gospodarczego, stosunkowo wysokiej stopy bezrobocia, czy trudnej sytuacji młodzieży.

Cd...

Z badań sporządzono raport, który określa zapotrzebowanie pracodawców na pracowników, plany zatrudnieniowe, stosunek do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, metody poszukiwania pracowników, czy zakres współpracy z instytucjami rynku pracy.

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli prowadzi bardzo szeroką współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Uczennice naszej szkoły w ramach Szkolnego Obserwatorium Rynku Pracy przygotowywały dane nt potrzeb edukacyjnych uczniów CEZ, które posłużyły do złożenia w WUP projektu:

„Podkarpacie stawia na zawodowców",

który już jest realizowany w Stalowej Woli.

 

Opinia uczennic nt konferencji:

 

"Udział uczniów w takich konferencjach daje nam możliwość bezpośredniego poznania oczekiwań przyszłych pracodawców. Dzięki temu wiemy jak ważne jest uczestniczenie w stażach, zajęciach pozalekcyjnych ( kursy specjalistyczne, językowe , komputerowe) i czasowe zatrudnienie, na przykład w trakcie wakacji, gdyż w ten sposób zdobywamy wiedzę, umiejętności oraz realnie zwiększamy swoje szanse zatrudnienia. Mam nadzieję, że kolejne tego typu konferencje wskażą jak pozyskiwać środki i jak założyć swoją małą firmę."

 

Rodzicom i uczniom, którzy dzisiaj podejmują decyzje o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej polecamy lekturę raportu „PRACODAWCY PODKARPACIA"

www.porp.wup-rzeszow.pl

 

Tytuł artykułu: Technik Organizacji Reklamy
Data publikacji: 2012-05-30 02:23:13
Treść

Wywiadówka klasy I "i"

30.05.2012 godzina 15.30 sala 111

Zapraszam rodziców i opiekunów

Gabriela Rubas-Dębska

Tytuł artykułu: „Techniczne" sukcesy naszych uczniów
Data publikacji: 2012-05-30 11:16:44
Treść

W tym roku szkolnym po raz drugi uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej wzięli udział w Olimpiadzie Innowacji Technicznych. Zainteresowanie tym konkursem wśród naszych uczniów z roku na rok wzrasta, w tym roku szkoła zgłosiła aż sześć prac.

Moim zdaniem poziom prac naszych uczniów jest wysoki, ale konkurencja nie śpi. Do eliminacji okręgowych w Tarnobrzegu sześć szkół zgłosiło swoje prace, a tylko cztery prace z każdej z czterech kategorii można zakwalifikować do etapu ogólnopolskiego.Finalistami zostali uczniowie Dawid Nowak i Mariusz Janiec.

Od lat największe sukcesy osiągają uczniowie w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości. W tym roku pierwsze miejsce w eliminacjach okręgowych uzyskał Krzysztof Stryjecki, a drugie miejsce - Grzegorz Krawczyk.

W tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy Technicznej „Sapere aude" - odważ się być mądrym ...tytuł finalisty zdobył Filip Kara.

Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do etapu ogólnopolskiego, otrzymali tytuł finalisty i są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego. Tytuł finalisty jest także „mile widziany" na uczelniach wyższych. Na taki tytuł musieli sobie jednak ciężko zapracować.

Wykonywanie prac konkursowych, czy też przygotowanie się to egzaminu, wymaga żmudnej kilkumiesięcznej pracy.

Grzegorz Cygan

Tytuł artykułu: 31 maja - Światowy Dzień bez Tytoniu
Data publikacji: 2012-05-30 11:22:04
Treść

palenieczaszka

Tegoroczne obchody odbywają sie pod hasłem:

"Działania marketingowe przemysłu tytoniowego"


Kampania informacyjna skierowana jest do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwględnieniem młodych kobiet.


Cel prezentowanych treści kampanii:

 

 


W budynku Centrum Edukacji Zawodowej rozwieszone zostały plakaty otrzymane z sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli.


Wśród nauczycieli rozprowadzane są materiały edukacyjne do przeprowadzenia lekcji wychowawczych na temat społecznych skutków kontaktu z dymem papierosowym.

 

Rzuć palenie i nie pal - dbaj o zdrowie swoje i zdrowie Twoich bliskich!
Nie bądź uciążliwy dla otoczenia!

 

Tytuł artykułu: Harmonogram egzaminów zawodowych w 2012 r.
Data publikacji: 2012-05-30 11:31:46
Treść
terminy-egz-zaw-m
Tytuł artykułu: Turniej Piłki Siatkowej
Data publikacji: 2012-05-30 11:40:31
Treść

stypendialni

W dniu 1.06.2012 r. o godzinie 12:00 na Sali gimnastycznej odbędzie się Turniej Piłki Siatkowej pomiędzy nauczycielami a uczniami.

Przewodniczących klas, które są zainteresowane udziałem w imprezie prosimy o zebranie i dostarczenie pieniędzy (symboliczna złotówka od osoby) do 5 godziny lekcyjnej w dniu 1.06.2012 r.

Zebrane środki pieniężne zostaną przekazane na fundusz stypendialny „Solidarni" - dla uczniów naszej szkoły.

Koordynator programu:Agnieszka Szewczyk

Tytuł artykułu: Spotkania nauczycieli z rodzicami
Data publikacji: 2012-05-30 11:43:56
Treść

Spotkania nauczycieli z rodzicami w dniu 04.06.2012 r.

 

W dniu 04.06.2012  w godzinach 1500 - 1700 nauczyciele informują zainteresowanych rodziców o wynikach pracy uczniów w roku szkolnym 2011/12.

 

Wszystkich rodziców zainteresowanych uczestnictwem uczniów  w Projekcie „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW" zapraszam na spotkanie z dyrektorem CEZ o godzinie 1545 które odbędzie się w auli CEZ. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane możliwości udziału uczniów w praktykach, stażach zawodowych, zajęciach pozalekcyjnych oraz na kursach finansowanych w ramach działania 9.2 ze środków U.E.

 


 

Tytuł artykułu: Egzamin zawodowy
Data publikacji: 2012-06-01 09:25:11
Treść

Zajęcia dodatkowe dotyczące egzaminu zawodowego dla klas IV E1 i IV E2 odbędą sie we wtorek (5 czerwca) na auli szkolnej o godzinie 9:15.

Wszytskich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Kolejny termin spotkania zostanie ustalony we wtorek.

Janusz Czernecki

Dariusz Gawron

Tytuł artykułu: Plener Fotograficzny
Data publikacji: 2012-06-03 19:37:45
Treśćplener foto
Cd...
Tytuł artykułu: Sukces młodych wynalazców z CEZ
Data publikacji: 2012-06-05 09:07:48
Treść

Z przyjemnością informujemy o wynikach XXXVIII Edycji Finału Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości, która odbyła się w dniach 29 - 31 maja 2012 r.  w ZS Nr 1 w Bartoszycach w województwie warmińsko - mazurskim.

owow

 

Cd...

Uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli biorą udział w zmaganiach konkursowych od 1995 r. Wielokrotnie zajmowali  czołowe miejsca. W bieżącym roku szkolnym laureatami ogólnopolskiej Olimpiady zostali:

 

Krzysztof Stryjecki / ucz. IV klasy Technikum Informatycznego / - V miejsce oraz

Grzegorz Krawczyk / ucz. IV klasy Technikum Mechanicznego/   - VII miejsce.

 

Nasi uczniowie zajęli III miejsce w klasyfikacji drużynowej. Na olimpiadzie reprezentowali Tarnobrzeski okręg Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów.

 

owow1

W arkana wiedzy z dziedziny techniki, racjonalizacji i wynalazczości wprowadza uczniów i kieruje ich pracą  nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych  mgr inż. Marek Żurecki sprawujący opiekę nad Szkolnym Klubem Techniki i Racjonalizacji w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Gratulujemy zwycięzcom i opiekunowi życząc dalszych sukcesów na niwie innowacji i wynalazczości.

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości to skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej interdyscyplinarny konkurs organizowany przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Kuratorami Oświaty  oraz Urzędem Patentowym RP.

Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży problematyką tworzenia i wdrażania wynalazków, szczególnie w zakresie umiejętności praktycznego stosowania prawa własności przemysłowej, umiejętności twórczego myślenia, umiejętności zdobywania praw ochronnych, patentów a także znajomości historii wynalazczości.

Konkurs odbywa się w formie trójstopniowych eliminacji : szkolnych, okręgowych i ogólnopolskich. W tegorocznej ogólnopolskiej edycji olimpiady wzięło udział 81 uczestników / finalistów eliminacji okręgowych / z 27 okręgów z całej Polski.


Tytuł artykułu: Egzamin zawodowy
Data publikacji: 2012-06-09 09:50:32
Treść

Spotkanie dla klas IV - technik informatyk - w poniedziałek (11 czerwca) o godz. 9:30. Tematy:

 

Następne terminy spotkań do ustalenia (być może wtorek!!!).

 

Tytuł artykułu: Finał V Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Prawach Konsumenta
Data publikacji: 2012-06-11 23:08:31
Treść

W dniu 23 maja 2012 r., w odbył się finał V Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Prawach Konsumenta ph. „Konsument w świecie finansów”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli reprezentowali uczniowie klasy III C - Mateusz Golik, Łukasz Szeląg i Lambert Wójcik.

Wysokie lokaty uzyskali Łukasz Szeląg - V miejsce i Lambert Wójcik - VIII miejsce.

konk-ryd

Gratulujemy! :)

Cd...

Patronat merytoryczny nad konkursem objęła pani Ferdynanda Łątkowska- pełniąca przez wiele lat funkcję rzecznika konsumentów powiatu stalowowolskiego, a obecnie funkcję rzecznika konsumentów powiatu niżańskiego. Patronat honorowy objął Starosta Powiatu Stalowowolskiego pan Robert Fila. Zorganizowanie „Konkursu” miało na celu szerzenie wiedzy konsumenckiej wśród młodych ludzi, którzy wchodząc w dorosłe życie będą świadomymi konsumentami. “Konsumenci to, z definicji, my wszyscy. Jest to największa grupa ekonomiczna, mająca wpływ i równocześnie poddana wpływom niemal każdej publicznej i prywatnej decyzji ekonomicznej…” (Fragment orędzia Prezydenta Johna F. Kennedy’ego, 15 marca 1962 r.) Biorąc pod uwagę fakt ,że dla każdego gospodarstwa domowego bardzo ważne są finanse, przybliżenie konsumentom wiedzy na temat nieuczciwych praktyk handlowych oraz zasad gospodarowania swoimi oszczędnościami było tematem konkursu. Konkurs składał się z dwóch części : testowej oraz otwartej. W pierwszej uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test wyboru składający się z 30 pytań, w drugiej rozwiązywali typowe problemy z jakimi spotykają się konsumenci. Po zaciętej rywalizacji laureatami konkursu zostali:

Miejsce I – Eliza Herdzik  – ZSO im. KEN

Miejsce II – Agata Nowakowska – ZSP NR 3 im. Króla Jana III Sobieskiego

Miejsce III – Agnieszka Nowakowska– ZSP NR 3 im. Króla Jana III Sobieskiego

maj005

Konkurs poprzedzony został konferencją naukową pod tym samym hasłem. Uczniowie uczestniczący w konferencji mieli okazję porozmawiać z ekspertami na tematy poświęcone usługom finansowym oraz dotyczące ochrony praw konsumenta. Każdy z nas marzy, aby być milionerem,  zwiedzać świat, zmieniać samochody i spać spokojnie, nie martwiąc się o przyszłość. Każdy z nas wierzy że trafi  6 w totolotku. Wszyscy wiem , że takie sytuacje zdarzają się nielicznym.
W życiu przeciętnego konsumenta pieniądze zdecydowanie za szybko znikają z rachunku,  a nieodpowiedzialne korzystanie z kart kredytowych prowadzi do problemów  finansowych. Zaproszeni goście udzielali  porad jak mądrze oszczędzać i inwestować swoje pieniądze.

(ze strony ZS nr 3)

Tytuł artykułu: Grafika komputerowa
Data publikacji: 2012-06-14 12:39:58
Treść
Cd...
Tytuł artykułu: Komunikat
Data publikacji: 2012-06-15 09:43:09
Treść

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.02.46.462 z dnia 30 kwietnia 2002 r. ze zm.)

 

Dzień 18 czerwca 2012 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów

technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

 

Dyrektor CEZ

Piotr Żyjewski

Tytuł artykułu: Przetarg
Data publikacji: 2012-06-15 16:48:55
TreśćCentrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli informuje, że na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp, przeprowadza postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia pn.: Dzierżawa i serwis wielofunkcyjnego urządzenia biurowego"

Poniżej zamieszczono:
- Treść Zapytania ofertowego str.1 str. 2 str. 3 wraz z załącznikami:
1) Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty
2) Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór umowy.

Zapraszamy do składania ofert do dnia 22.06.2012 roku, godz. 10:00 w Biurze Projektu Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1, pokój nr 1 (sekretariat CKP)."
Tytuł artykułu: Innowatorzy z CEZ-u
Data publikacji: 2012-06-22 08:02:50
Treść

5 czerwca wielka sala balowa Warszawskiego Domu Technika NOT wypełniła się "młodymi innowatorami". Tego dnia odbyło się podsumowanie V Olimpiady Innowacji Technologicznych (OIT).

Olimpiada Innowacji Technicznych jest organizowana przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (PZSWiR) i jest to unowocześniona forma Olimpiady - Turnieju Młodych Mistrzów Techniki (O-TMMT).

Celem olimpiady jest zachęcenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania prac wykraczających poza programy kształcenia o charakterze badawczym, usprawniającym, bądź konstrukcyjnym.


Cd...

W gronie młodych zdolnych znaleźli się uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, którzy zostali finalistami ogólnopolskiego etapu tej olimpiady.

Mariusz Janiec - uczeń IV klasy technikum elektronicznego został finalistą w kategorii ,,pomoc dydaktyczna" wykonując pracę teoretyczną ,,Wstęp do programowania w języku C w oparciu o Dydaktyczny System Mikroprocesorowy DSM-51.  Zagadnienia poruszane w pracy ułatwiają programowanie mikrosterowników w języku C, które są marginalnie opisywane w dostępnych publikacjach do języka.

Natomiast Dawid Nowak - uczeń II klasy technikum informatycznego został finalistą w kategorii ,,usprawnienia softwaerowo-techniczne" wykonując ,,Obrotnicę monitora". Obrotnica pozwala na ustawienie monitora w orientacji poziomej lub pionowej. Może współpracować z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi  /Windows i Linux/.

oit

Obie prace zostały samodzielnie przez uczniów skonstruowane i wykonane. Nad poprawnością prac pod względem teoretycznym i technicznym czuwał mgr inż. Grzegorz Cygan nauczyciel przedmiotów elektronicznych w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Dzięki temu sukcesowi uczniowie są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego. Tytuł finalisty OIT jest też mile widziany na uczelniach technicznych, niektóre uczelnie techniczne przyjmują finalistów „poza kolejnością".

Uczniom i nauczycielowi gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych innowacjach.


 


Tytuł artykułu: Baja Carpathia Master Race 2012
Data publikacji: 2012-06-22 09:01:37
Treść

Nie przypadkowo kolejna edycja terenowego rajdu "Baja Carpathia Master Race 2012" odbywa się w Stalowej Woli. Błonia nad rzeką San w okolicach miasta sprzyjają terenowym wyczynom, również tereny poligonu wojskowego w Nowej Dębie spełniają doskonałe warunki do rozegrania kluczowych konkurencji rajdu, którego prologiem będzie widowiskowa próba sportowa na nadsańskich błoniach.

baja1baja2

 

Cd...

Zapraszamy więc wszystkich sympatyków i entuzjastów sportów motorowych oraz rajdów cross country w dniach od 29 czerwca do 1 lipca 2012 r. do Stalowej Woli na kolejną edycję tego wydarzenia.

Impreza ta ma wysoką międzynarodową rangę i jest wliczana do Mistrzostw Europy UEM, Pucharu Europy CEZ-FIA, Rajdowych Mistrzostw Polski, Czech, Słowacji i Węgier Samochodów Terenowych.

Głównym organizatorem rajdu jest Automobilklub Rzeszowski  wraz z Automobilklubem Doliny Sanu i Grupą 4x4, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Stalowa Wola. Bazą jest miasto Stalowa Wola i Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Kwiatkowskiego 1. Tutaj zlokalizowane będzie Centrum Kierowania Rajdem i odprawa startujących zawodników.

baja3baja4

W zawodach uczestnicy startować  będą  nie tylko na samochodach terenowych, ale również na motocyklach i quadach.

Serdecznie zapraszamy, kibiców i wszystkich fanów  sportów motorowych do Stalowej Woli.

Życzymy niezapomnianych wrażeń !


Tytuł artykułu: Egzamin maturalny - poprawki
Data publikacji: 2012-06-22 09:55:49
Treść

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego zewszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednegoprzedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej:

 

 

* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminówustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowejkomisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2012 r.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół - 13września 2012 r.

Tytuł artykułu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data publikacji: 2012-06-22 17:27:27
Treść

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zapytanie ofertowe (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych) na „Dzierżawę i serwis wielofunkcyjnego urządzenia biurowego" do siedziby Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Biuro & Serwis Stanisław Staniak

ul. Leonarda 1

20-625 Lublin

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i posiada najkorzystniejszą cenę.

Oferentom serdecznie dziękujemy za odpowiedź na nasze zapytanie oraz za złożone oferty.

Tytuł artykułu: Zakończenie roku
Data publikacji: 2012-06-28 07:23:58
Treść
29.06.2012 o godzinie 9:00

w Auli Centrum Edukacji Zawodowej odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012, na które serdecznie zapraszamy.

Po uroczystości zapraszamy do sal:

Lp.

Nazwisko i imię wychowawcy

Klasa

Sala

1

Ciba  Roman

1 2

108

2

Bołotiuch  Robert

1 2/3

111

3

Marek Marzena

1 A

109

4

Surma Barbara

1 BC

101

5

Konopelska Alicja

1 E1

208

6

Bieleń Lidia

1 E2

212

7

Czerska - Pawełek Dorota

1 H

205

8

Rubas - Dębska Gabriela

1 I

206

9

Łoin Jadwiga

2 1/3

103

10

Muszyński Witold

2 2

102

11

Rochowski Piotr

2 A

106

12

Grega-Stendiuch Marzena

2 BF

209

13

Gongolewski Mirosław

2 CG

5

14

Żak Piotr

2 E1

3

15

Katarzyna Budkowska

2 E2

100

16

Wermińska Beata

2 H1

13

17

Bedońska Aneta

2 H2

211

18

Glanert Anna

2 I

207

19

Wójcik Aneta

3 A1

34

20

Żurecka Elżbieta

3 A2

200

21

Głasek Paweł

3 BF

204

22

Brud Tomasz

3 C

11

23

Zawisza Mirosław

3 E1

105

24

Bis Monika

3 E2

104


Tytuł artykułu: Świadectwa dojrzałości
Data publikacji: 2012-06-28 17:31:53
Treść
Odbiór świadectw dojrzałości dla absolwentów CEZ w sekretariacie szkoły w dniu 29.06.2012 od godz. 9:00
Tytuł artykułu: Małysz w CEZ
Data publikacji: 2012-06-30 18:17:33
Treść

W związku z rajdem Baja Carpathia Master Race, na terenie Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli przebywał pan Adam Małysz..

img_7129a

Tytuł artykułu: Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
Data publikacji: 2012-07-04 05:50:38
Treść- SIERPIEŃ 2012 -

dotyczy zdających, którzy przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej, a żaden z egzaminów obowiązkowych nie został im unieważniony.


Egzamin odbędzie się w następujących terminach:

Część pisemna - 21 sierpnia 2012 roku (wtorek), początek godz. 9.00, sale 205, 206.


Część ustna - 21 sierpnia 2012 roku (wtorek), początek godz. 9.00, sala 203.

Informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie poprawkowym, świadectwa dojrzałości wraz z odpisami, będą przekazane zdającym w dniu 13 września 2012 roku. 
Tytuł artykułu: Szkolny zestaw podręczników
Data publikacji: 2012-07-12 11:20:05
Treść

Przedstawiamy wykaz SZKOLNEGO ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW dla Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w CEZ.

Tytuł artykułu: Terminy egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2011/2012
Data publikacji: 2012-07-21 16:26:06
Treść

Lp

Data

Godzina

Sala

Przedmiot

1

27.08.2012

8-00

101

Język polski.

2

8-00

Warsztaty

Zajęcia praktyczne.

3

11-00

103

Język niemiecki.

1

28.08.2012

8-00

Aula

Matematyka.

2

12-00

103

Język angielski.

3

13-30

Sala gimnastyczna

W-f.

4

8-00

111

Technologia ogólna, mechaniczna i technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki.

5

11-30

111

Podstawy maszynoznawstwa i automatyki i pracownia elektroniczna.

6

13-00

111

Urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych.

7

14-00

111

Podstawy techniki.

1

29.08.2012

8-00

209

Fizyka, fizyka i astronomia.

2

12-00

209

Chemia.

3

8-00

206

Podstawy przedsiębiorczości.

4

10-00

206

Organizacja reklamy.

5

14-00

206

Geografia.

6

11-30

206

Historia ,historia i wiedza o społeczeństwie.


Tytuł artykułu: ....
Data publikacji: 2012-07-30 23:00:00
Treść

Dnia 30 lipca 2012 r. zmarł długoletni nauczyciel naszej szkoły

mgr inż. Janusz Świdecki.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się 1 sierpnia 2012 r. (środa) o godz. 12:00 w Kościele Świętej Trójcy w Stalowej Woli (przy cmentarzu), o czym zawiadamia: Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i pracownicy administracyjni szkoły.

Tytuł artykułu: Przetarg
Data publikacji: 2012-08-01 18:20:56
Treść
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 
Sprzedaż i dostarczenie artykułów biurowych do Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli 
na potrzeby projektu pn.: „Podkarpacie stawia na zawodowców" realizowanego 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Załączniki - P O B I E R Z

Tytuł artykułu: Wyjaśnienie do treści SIWZ na dostawę materiałów biurowych
Data publikacji: 2012-08-08 17:55:45
Treść

W związku z wpływem pisma o wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmianą jednego z załączników do oferty, w załączniku przedstawiamy wyjaśnienie treści SIWZ oraz wzór nowego oświadczenia do oferty. Jednocześnie informujemy, iż został przedłużony termin składania ofert do dnia 13.08.2012r. do godz. 15.00.

 

Załączniki - P O B I E R Z

Tytuł artykułu: Informacja nt korzystania z PROGRAMU RZĄDOWEGO „WYPRAWKA SZKOLNA”
Data publikacji: 2012-08-13 15:24:28
Treść

Uczniowie klas I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej oraz pozostali uczniowie CEZ spełniający kryteria PROGRAMU mogą się ubiegać o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.
PROGRAM realizowany jest przez CEZ we współpracy z U.M. Stalowa Wola. Na stronie internetowej U.M. zamieszczono warunki uczestnictwa w PROGRAMIE zakładka Edukacja / Pomoc materialna i stypendia. http://www.stalowawola.pl/pl/364,366/2/800//pomoc_materialna_i_stypendia.html

Uczniowie klas I oraz uczniowie spełniający warunki o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 tej ustawy - wypełniają Załącznik nr 4, natomiast uczniowie niepełnosprawni Załącznik nr 3

Szczegółowe informacje znajdują się wraz z wnioskiem w załącznikach oraz pod wskazanym adresem internetowym.
Tytuł artykułu: Sprzedaż i dostarczenie odzieży roboczej do Centrum Edukacji Zawodowej
Data publikacji: 2012-08-21 17:03:46
Treść

Sprzedaż i dostarczenie odzieży roboczej do Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli na potrzeby własne i projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Załączniki - P O B I E R Z

Tytuł artykułu: Rozpoczęcie roku szkolnego
Data publikacji: 2012-08-24 12:10:08
Treść

3 września 2012 o godz. 9:00

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013.

Tytuł artykułu: Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na
Data publikacji: 2012-08-24 17:33:29
TreśćWynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostarczenie artykułów biurowych do Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli na potrzeby projektu pn.: „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - P O B I E R Z
Tytuł artykułu: Informacja
Data publikacji: 2012-08-27 16:39:14
TreśćInformacja dotycząca przetargu na sprzedaż i dostarczenie odzieży roboczej do Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli na potrzeby własne i projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - P O B I E R Z
Tytuł artykułu: Egzamin zawodowy
Data publikacji: 2012-08-30 07:11:45
Treść
Odbiór dyplomów i informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów CEZ w sekretariacie CKP w dniu 31.08.2012 od godz. 9:00
Tytuł artykułu: Odpowiedź
Data publikacji: 2012-08-30 10:25:22
Treść
Odpowiedź Zamawiającego na pytania Oferentów do SIWZ w przetargu na zakup odzieży roboczej - P O B I E R Z
Tytuł artykułu: Wyprawka szkolna
Data publikacji: 2012-09-04 08:53:59
Treść

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie I ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2012/2013 wraz z załącznikami należy składać w gabinecie pedagoga szkolnego – pokój 116 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06-09-2012r. do godziny 13:00.

Tytuł artykułu: Msza
Data publikacji: 2012-09-06 09:58:03
Treść

W związku z tragiczną śmiercią naszego absolwenta

Pawła Matyki,

z głębokim żalem zawiadamiamy, że nabożeństwo żałobne odbędzie się

7 września 2012 o godz. 12:00

w Kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Zaklikowie.

 

Wyrazy szczerego współczucia składają koleżanki i koledzy oraz Dyrekcja i nauczyciele Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

Tytuł artykułu: Wywiadówki
Data publikacji: 2012-09-07 06:25:23
Treść

Plan wywiadówki w dniu 10.09.2012r.(poniedziałek).

 

15:30 - DOTYCZY RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ZSZ i TECHNIKUM

Spotkanie  rodziców klas pierwszych z dyrekcją, wychowawcami i opiekunami na zajęciach praktycznych w auli szkolnej.

 

16:00 - DOTYCZY RODZICÓW UCZNIÓW WSZYSTKICH  KLAS W CEZ

Rozpoczęcie zebrania rodziców wszystkich klas z wychowawcami zgodnie z grafikiem.

 

16:45 - ZEBRANIE PRZEWODNICZĄCYCH ODDZIAŁOWYCH  RAD RODZICÓW wybranych na kadencję 2012/13. Zebranie sprawozdawczo - wyborcze  RADY RODZICÓW CEZ odbędzie się w auli szkolnej o godz. 16:45. Na zebraniu wybrani zostaną: przewodniczący, skarbnik, sekretarz oraz komisja rewizyjna Rady Rodziców CEZ.

 


Tytuł artykułu: Lista tematów
Data publikacji: 2012-09-07 06:29:17
TreśćSzkolna lista tematów na ustną cześć egzaminu maturalnego - P O B I E R Z
Tytuł artykułu: Ogłoszenie
Data publikacji: 2012-09-11 11:27:40
TreśćOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Sprzedaż i dostarczenie odzieży roboczej do Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - P O B I E R Z
Tytuł artykułu: Matura 2013
Data publikacji: 2012-09-12 11:23:04
Treść

Do pobrania:

 

 

Tytuł artykułu: Odbiór świadectw dojrzałości
Data publikacji: 2012-09-13 08:18:10
TreśćOdbiór świadectw dojrzałości z sesji porawkowej w sekretariacie szkoły od 13 września 2012 r.
Tytuł artykułu: Kiermasz podręczników
Data publikacji: 2012-09-13 08:19:39
TreśćKiermasz podręczników dla klas II, III i IV odbędzie się 17 września 2012 r. (poniedziałek) od godziny 12:00 na świetlicy szkolnej.
Tytuł artykułu: Stypendium św. Mikołaja
Data publikacji: 2012-09-19 08:53:46
Treść

Uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej mogą ubiegać się o stypendium w ramach programu Stypendia Św. Mikołaja. Stypendia są przyznawane na podstawie Regulaminu przez komisję stypendialną utworzoną w szkole. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej musi spełniać określone wymagania.

Kryteria przyznania stypendium to: dochód na osobę w rodzinie (nie wyższy niż 950 zł netto), średnia ocen z roku poprzedzającego przyznanie stypendium (nie niższa niż 4,03) oraz udokumentowane inne osiągnięcia lub aktywność społeczno-kulturalna w ciągu ostatniego roku.

Termin składania wniosków upływa 26 września 2012 roku. Więcej informacji o stypendium oraz Regulamin i druki do pobrania znajdują się na stronie www.solidarni.org.pl w zakładce o programie.

 

Koordynator programu : Agnieszka Szewczyk


Tytuł artykułu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 2012-09-19 14:10:04
Treść

Zapytanie ofertowe na wykonanie wydruku plakatów, ulotek, naklejek oraz wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców" -

P O B I E R Z

Tytuł artykułu: Belfer roku 2012
Data publikacji: 2012-09-20 08:08:45
Treść

UWAGA!

Rozpoczyna się kolejna edycja konkursu na ,,BELFRA  ROKU 2012"

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie i oddania głosu na kandydatów Centrum Edukacji Zawodowej.

Wasi wybrańcy to:

 

agnieszkaPani mgr Agnieszka Jarosz

Pani Agnieszka Jarosz, nauczycielka Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, uczy języka polskiego. Opinię o sobie buduje wśród uczniów tym, że zawsze stosuje zasadę: "Nauczyciel jest dla ucznia ,a nie uczeń dla nauczyciela". Wyrozumiała ale i stanowcza. Konsekwentna a z drugiej strony, kiedy wymaga tego sytuacja , potrafi „przymknąć oko" na pewne niedociągnięcia. Ucząc w szkole typowo technicznej, potrafi sprawić, że jej humanistyczny przedmiot, staje się interesujący dla przyszłych techników i inżynierów. Od lat cieszy się zaufaniem młodzieży. Dla Niej lekcja nie kończy się równo z dzwonkiem. Zawsze znajduje czas, aby wysłuchać, pocieszyć i pomóc rozwiązać jakiś problem, który przerasta młodego człowieka. Obdarzona poczuciem humoru, który często przenosi na lekcje. Młodzież CEZ od lat nominuje panią Jarosz do różnych poważnych i mniej poważnych konkursów. Potrafi pośmiać się z siebie. To przyjaciel uczniów, który od pokoleń cieszy się ich zaufaniem. Nominację dedykuje wszystkim koleżankom i kolegom, przy których w szkole „pod Hutą" szlifowała trudne nauczycielskie rzemiosło.

 

marek

Pan mgr inż. Marek Żurecki

Pan Marek Żurecki jest wieloletnim nauczycielem mechanicznych przedmiotów zawodowych w CEZ w stalowej Woli. Pedagog zawsze życzliwy, wyrozumiały, z nutką melancholii; wyrażający się w haśle: ,,Życie jest piękne". Wśród jego wychowanków znajdują się laureaci i finaliści Centralnej Olimpiady ,,Wiedzy o Wynalazczości" i Konkursu ,,Wiedzy Technicznej". Wieloletnie sprawowanie funkcji Rzecznika Praw Ucznia jest potwierdzeniem, iż od lat młodzież obdarza Go zaufaniem i uznaniem. Zwolennik ekologicznej żywności i fascynat sportu. Uczniowie z innych szkół mogą tylko pozazdrościć takiego mentora.

 

Regulamin - pobierz

Tytuł artykułu: Informacja o unieważnieniu postępowania
Data publikacji: 2012-09-27 16:52:50
Treść

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie wydruku plakatów, ulotek, naklejek oraz wykonanie tablic informacyjnych.

 

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli informuje, iż unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie wydruku plakatów, ulotek, naklejek oraz wykonanie tablic informacyjnych z powodu dużych rozbieżności cenowych w ofertach złożonych przez Wykonawców. Jednocześnie informujemy, iż ponownie ogłosimy postępowanie, w którym dokładniej określimy przedmiot zamówienia.

Tytuł artykułu: Zapytanie ofertowe
Data publikacji: 2012-10-03 13:23:16
Treść

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie jednodniowej wycieczki na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do obróbki Materiałów€“ Targi EUROTOOL w Krakowie w ramach projektu pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców".

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty na: „Zorganizowanie jednodniowej wycieczki na Targi EUROTOOL w Krakowie" w ramach projektu pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców".

P O B I E R Z

Tytuł artykułu: Zapytanie ofertowe na wydruk plakatów
Data publikacji: 2012-10-03 13:27:24
Treść

Zapytanie ofertowe na wydruk plakatów, ulotek, naklejek oraz wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców".

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wydruku plakatów, ulotek, naklejek oraz wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców".

P O B I E R Z

Tytuł artykułu: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologi
Data publikacji: 2012-10-15 11:40:28
Treść
Tytuł artykułu: Projekt Kluczowe Kompetencje
Data publikacji: 2012-10-15 12:17:38
Treść

5 października 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 odbyła się konferencja podsumowująca projekt Kluczowe Kompetencje, w którym uczestniczyli również uczniowie naszej szkoły.
Program zakładał realizację autorskich programów nauczania uwzględniających kształcenie kluczowych kompetencji w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjnej, języków obcych oraz podstaw przedsiębiorczości.
Omówiono zrealizowane działania, nauczyciele i uczniowie podzielili się swoimi refleksjami i osiągnięciami.

Krótka fotoreacja

Tytuł artykułu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data publikacji: 2012-10-15 12:21:43
Treść

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wykonanie wydruku plakatów, ulotek, naklejek oraz wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców".

P O B I E R Z

Tytuł artykułu: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data publikacji: 2012-10-15 12:24:08
Treść

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zorganizowanie jednodniowej wycieczki na Targi EUROTOOL w Krakowie w ramach projektu pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców".

P O B I E R Z

Tytuł artykułu: Zaproszenie
Data publikacji: 2012-10-16 11:55:06
Treść
Tytuł artykułu: Awans do mistrzostw województwa - Rzeszów 2013
Data publikacji: 2012-10-19 09:27:59
Treść
sport
Opiekun: Marek Butryn
Tytuł artykułu: I miejsce
Data publikacji: 2012-10-19 09:31:52
Treść

Marcin Kurkiewicz zajął I miejsce w Powiatowej Licealiadzie Indywidualnych Biegów Przełajowych - Stalowa Wola 12-10-2012 r. i uzyskał awans do mistrzostw województwa - Kolbuszowa 18-10-2012.

Opiekum: Marek Butryn

Tytuł artykułu: I miejsce
Data publikacji: 2012-10-19 09:31:52
Treść

Marcin Kurkiewicz zajął I miejsce w Powiatowej Licealiadzie Indywidualnych Biegów Przełajowych - Stalowa Wola 12-10-2012 r. i uzyskał awans do mistrzostw województwa - Kolbuszowa 18-10-2012.

Opiekum: Marek Butryn

Tytuł artykułu: I miejsce
Data publikacji: 2012-10-19 09:31:52
Treść

Marcin Kurkiewicz zajął I miejsce w Powiatowej Licealiadzie Indywidualnych Biegów Przełajowych - Stalowa Wola 12-10-2012 r. i uzyskał awans do mistrzostw województwa - Kolbuszowa 18-10-2012.

Opiekum: Marek Butryn

Tytuł artykułu: I miejsce
Data publikacji: 2012-10-19 09:31:52
Treść

Marcin Kurkiewicz zajął I miejsce w Powiatowej Licealiadzie Indywidualnych Biegów Przełajowych - Stalowa Wola 12-10-2012 r. i uzyskał awans do mistrzostw województwa - Kolbuszowa 18-10-2012.

Opiekum: Marek Butryn

Tytuł artykułu: IX miejsce
Data publikacji: 2012-10-19 09:35:05
Treść

Marcin Kurkiewicz zajął IX miejsce w mistrzostwach województwa Licealiady Indywidualnych Biegów Przełajowych - Kolbuszowa 18-10-2012 r.

Opiekun: Marek Butryn

Tytuł artykułu: Wycieczka do Krakowa
Data publikacji: 2012-10-25 06:18:18
Treść
18 października 2012 r. odbyła się wycieczka klas: II BC i III CG do Krakowa na Targi Eurotool, gdzie międzynarodowi producenci i projektanci zaprezentowali sprzęt z branży Obrabiarek i Urządzeń do Obróbki Materiału.
Uczniowie pod opieką Dyrektora CEZ -Piotra Żyjewskiego, kierownika CKP-D. Domagały i nauczycieli: M. Gongolewskiego, D. Rycerza i B. Surmy podziwiali nowoczesne maszyny i urządzenia przemysłowe, a od profesjonalistów mogli się dowiedzieć o systemach ich oprogramowania i zasadach działania.
krakow1
Szczególne zainteresowanie u zwiedzających wzbudziły najnowsze technologie laserowego oraz plazmowego wycinania elementów z blach oraz detali w przestrzeni 3D. Uczniowie na pamiątkę mogli wziąć różne ozdobne wycinki wykonane wycinarką laserową.
W trakcie zwiedzania wystawy dyrekcja CEZ konsultowała możliwość zakupu maszyn i urządzeń w ramach projektu Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania.
krakow
Później na sali konferencyjnej młodzież wraz z opiekunami wysłuchała prowadzonego przez naukowców Politechniki Krakowskiej wykładu na temat skanowania 3D oraz przetwarzania skanu na dokumentację konstrukcyjną.
Około godz. 14 uczestnicy wycieczki pojechali autokarem do centrum Krakowa, gdzie zwiedzili Kościół Mariacki, Wawel i Sukiennice a także zrobili pamiątkowe zdjęcie na Starówce.
Pełni wrażeń, z nadzieją na kolejną wycieczkę wróciliśmy o godz. 19 do Stalowej Woli.
Tytuł artykułu: Laureaci konkursu plastycznego
Data publikacji: 2012-10-27 11:05:53
Treść

Tytuł artykułu: Komunikat
Data publikacji: 2012-10-29 11:40:37
Treść
 1. W dniu 05.11.2012 r. o godzinie 15:30 odbędą się zebrania nauczycieli z rodzicami (wywiadówki). Zapraszam wszystkich rodziców do uczestnictwa w spotkaniach.
 2. Informuje, że dzień 02.11.2012 r. jest dniem wolnym od pracy dla uczniów i pracowników CEZ. Zgodnie z planem pracy dzień ten będzie odpracowany dnia 10.11.2012 r.
 3. W związku z rozpoczęciem realizacji projektu Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania na terenie Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli rozpoczęły się prace modernizacyjne budynków CEZ. W październiku 2012 wykonawcy zadania konsorcjum EKO-BUD Sp. Z o.o. i WMPS Wylewki Maszynowe S.C. Paweł Kułaga, Sebastian Zając został przekazany plac robót. Ponieważ wykonanie modernizacji wymaga okresowego wyłączenia ciągów komunikacyjnych informujemy, że dostęp do wszystkich komórek organizacyjnych CEZ jest zapewniony głównym wejściem do CEZ (brama od strony ambulatorium). Zwracamy się z prośbą o niezastawianie ciągów komunikacyjnych z uwagi na konieczność dostępu do placu budowy wykonawcy robót oraz dostawców materiałów. Obecnie pracownicy CEZ oraz klienci mogą korzystać z parkingu użyczonego na czas remontu przez SPZOZ (ambulatorium) znajdującego się na przeciwko CEZ po drugiej stronie ulicy E. Kwiatkowskiego. Przewidywany koniec prac remontowych 31.08.2013 r. Za utrudnienia wynikające z realizacji modernizacji CEZ przepraszamy.

Piotr Żyjewski

Tytuł artykułu: Targi OHP w CEZ
Data publikacji: 2012-10-30 04:00:51
Treść
Tytuł artykułu: Konkurs
Data publikacji: 2012-10-31 07:31:03
Treść
Prezydent Miasta Stalowej Woli zaprasza młodzież do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie projektu ulotki skierowanej do rówieśników pn. „Kocha, lubi, szanuje? - czyli bezpieczna randka" dotyczącej problemu tzw. przemocy na randce.
Dla najciekawszych prac przyznane zostaną trzy nagrody:
I miejsce - smartfon oraz wydrukowanie i rozprowadzenie zwycięskiej ulotki wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
II miejsce - cyfrowy aparat fotograficzny,
III miejsce - odtwarzacz MP4.
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych oraz uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego miasta. Składać można tylko prace indywidualne, projekty zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
Prace należy złożyć do pedagoga szkolnego do dnia 29 listopada 2012 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 grudnia 2012 roku.
Szczegółowe informacje na temat konkursu zawiera Regulamin konkursu.
Przy ocenie prac będziemy zwracać uwagę na edukacyjny charakter ulotki, adekwatność do tematu, ocenimy także poziom artystyczny, oryginalność, ciekawą treść i skuteczny przekaz ulotki.
Czekamy na Wasze pomysły.

Konkurs stanowi jedno z działań projektu pn. „Wygrywamy razem - podejmowanie działań profilaktycznych w Gminie Stalowa Wola w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" realizowanego w ramach Rządowego Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

Regulamin - P O B I E R Z

Tytuł artykułu: Wyprawka 2012/2013
Data publikacji: 2012-10-31 12:33:18
Treść

Informujemy, że wypłata wyprawki szkolnej nastąpi w dniu 6 listopada 2012 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w kasie Urzędu Miasta (pok. 4) w budynku głównym. Bardzo prosimy by wniskodawcy posiadali dokument potwierdzający tożsamość, oraz by przy wypłacie mówili z jakiej szkoły są ich pociechy (np. CEZ, Sikorski), co bardzo ułatwi znalezienie ucznia na listach.

Monika Dymowska

Tytuł artykułu: Nowy plan lekcji
Data publikacji: 2012-11-04 17:22:36
TreśćDostępny jest najnowszy plan lekcji (obowiązuje od 17 grudnia 2012 r.). W przypadku, gdy po kliknięciu na link pojawia się stara wersja planu, należy opróżnić pamięć tymczasową przeglądarki.
Tytuł artykułu: III miejsce w Powiatowej Licealiadzie
Data publikacji: 2012-11-05 10:14:23
Treść
dyp0002
Opiekun: Marek Butryn
Tytuł artykułu: III miejsce w Powiatowej Licealiadzie
Data publikacji: 2012-11-05 10:16:46
Treść
dyp0001
Opiekun: Tomasz Brud
Tytuł artykułu: Projekty grafiki na telefon
Data publikacji: 2012-11-06 02:45:40
Treść
Cd...
Tytuł artykułu: Ogłoszenie
Data publikacji: 2012-11-07 11:47:57
TreśćSpotkanie z rodzicami uczniów klasy 1A (wywiadówka) odbędzie się w dniu 12 listopada 2012 r. (poniedziałek) o godzinie 15:30 w sali 207.
Serdecznie zapraszam.
Wychowawca klasy
Marcin Kowalik
Tytuł artykułu: Jogin w „CEZ-ie”
Data publikacji: 2012-11-07 11:52:49
Treśćjogin10 listopada 2012r. o godzinie 9:00 na sali gimnastycznej w Centrum Edukacji Zawodowej odbędzie się spotkanie z byłym żołnierzem sił specjalnych, kaskaderem i mistrzem sztuk walk w jednej osobie - Jurijem Ziniewiczem. Ten niezwykły człowiek, poza tym, że był szkolony przez SPECNAZ jako snajper i zwiadowca, jest również joginem, ale też posiadaczem 7 rekordów Guinnessa (ma zamiar pobić kolejne). Swój organizm poddaje ekstremalnym przeciążeniom fizycznym i nieustannie bada możliwości ludzkiego organizmu.

Serdecznie zapraszamy
uczniów i nauczycieli
Tytuł artykułu: Sukces naszej uczennicy !
Data publikacji: 2012-11-09 10:30:15
Treść

Tytuł artykułu: Sukces naszej uczennicy !
Data publikacji: 2012-11-09 10:35:47
Treść
Tytuł artykułu: Warsztaty dizajnu i grafiki
Data publikacji: 2012-11-13 04:41:54
Treść
Cd...
Tytuł artykułu: Awaria
Data publikacji: 2012-11-14 12:09:25
Treść

W wyniku awarii sieci teleinformatycznej nie ma możliwości kontaktu drogą telefoniczną oraz mailową z Centrum Edukacji Zawodowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Tytuł artykułu: Skutki awarii
Data publikacji: 2012-11-15 07:29:27
Treść
W dniu wczorajszym skutki awarii zostały usunięte.
Tytuł artykułu: Informacja dla maturzystów
Data publikacji: 2012-11-15 13:19:58
Treść

W dniach 20,21,22 listopada 2012r. odbędą się próbne egzaminy maturalne dla wszystkich klas IV technikum.

W tych dniach lekcje dla klas IV będą odbywać się zgodnie z podziałem godzin.

W godz. 9:00- 12:05 (11:00 ) uczniowie będą pisać próbne arkusze maturalne w wyznaczonych salach pod opieką wyznaczonych nauczycieli.

Obecność uczniów klas IV technikum w dniach 20-22.XI.2012 obowiązkowa.

Należy mieć przygotowany  PESEL, który trzeba będzie wpisać na rozwiązywanym arkuszu.

Wykaz sal , w których będzie się odbywać próbna matura:

wtorek 20.11.2012 ( j. polski) i środa 21.11.2012 ( matematyka)

klasa

4 A1

4 A2

4 BF

4 C

4 E1

4 E2

l.u.

20

18

21

21

23

16

sala

209

207

211

206

205

212

czwartek 22.11.2012 (j.angielski i j . niemiecki)

klasa

4 A1

4 A2

4 BF

4 C

4 E1

4 E2

l.u.

15

16

16

20

23

14

sala

206

207

209

211

205

206

j. niemiecki s.208 wszyscy

klasa

4 A1

4 A2

4 BF

4 C

4 E2

l.u.

5

2

5

1

2

sala

208

208

208

208

208

W dniach 20-21 listopada 2012 w godz. . 8:40- 12:05 będą zajęte sale :

205,206,207,209, 211,212; a w dniu 22.11.2012 w godz. . 8:40- 11:15 sale : 205,206,207,208, 209,211.

Nauczycieli uczących w tych dniach w powyższych salach prosimy o wykorzystanie sal , w których powinny odbywać się zajęcia dla klas maturalnych oraz klasy 3 BF, która jest na praktyce.


Tytuł artykułu: Zmiany w przydziale sal
Data publikacji: 2012-11-15 13:31:04
Treść

Zmiany w przydziale sal w dniach 20-22 listopada 2012  - matury próbne

Wtorek - 20.11.2012 -  j. polski  PP

sale zajęte

209

207

211

206

205

212

 

3 l

H

201-3A-

LO

100-2i-

AB

28-22-

Ko

29-1E-

GS

-

204-3I-

PG

111-3E2-

TF

4 l

H

-

55/60

201-1AG-TF

34-1A-Ko

204-1K-PG

100-2A-AB

5 l

H

101-1A-AB

55/53

108-1AG-DC

104-2A-RW

204-1E-PG

200-1I-JR

6 l

H

200-1C-LO

55/53-3 1-3- JD

106

34-2H-Sz

204-1BH-PG

-

Środa - 21.11.2012 -  matematyka  PP

sale zajęte

209

207

211

206

205

212

 

3 l

108  22-3    RB

H 104   2BC  VB

100     3E1  AG

107   2I     Gr

64

201  1E   PG

53

4 l

105   1A      PG

H 104    2I    VB

55/60  32   WG

-

64

204  1BH DC

53/52  22-3JD

5 l

203  2BC   AB

H 104    2H   DC

107

103  2E1   TF

64

św.1 12-6 PG

109      1i GS

6 l

202    2H    GS

H 104    1C   VB

52/55 3H2   TF

101  2I      Sz

108 22-3AB

św. 2

208/54 3E1 AS

Czwartek - 22.11.2012 j. angielski/j. niemiecki

sale zajęte

206

207

211

206

205

212

208

3 l

204 31-3 AG

s.3

34        1i      VB

-

64    22     Ko

103  3E1  LO

108   1AG  AB

4 l

204 22-3 AG

-

109     1C    AB

111 3H1   TF

64    2A    Ko

104

św.1   11-5 SR

5 l

-

203  1C  AG

108    1BH  AB

-

104  3CG PE

109   1E  TF

55/52  11-5 SR

 


Tytuł artykułu: Sukces uczennicy w ogólnopolskim konkursie na okładkę powieści
Data publikacji: 2012-11-15 18:09:59
Treść
Ewelina Siek, uczennica klasy III Technikum Organizacji Reklamy w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli została laureatem ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez Magazyn Kulturalno Literacki-Szuflada.
ewelina
Ewelina Siek - laureatka konkursu na fotografie na okładkę książki.
Cd...
oklad
Nagrodzona fotografia Eweliny. (fot. Zdzisław Surowaniec)
Sędzią głównym w konkursie była pisarka Małgorzata Warda autorka powieści psychologicznej "Nikt nie widział ,nikt nie słyszał". Uczestnicy mieli zaprojektować okładkę do tej książki.

Praca Eweliny zaskoczyła jury wyrazistą odpowiedzią na temat, który nie był on łatwy: nagłe zniknięcia, utrata tożsamości, kwestia tzw. "syndromu wiedeńskiego", gdy ofiara przywiązuje się do porywacza.

- Poziom prac, które zostały nadesłane na konkurs był bardzo wysoki. Tym bardziej cieszy fakt, że fotografia Eweliny została wyróżniona drugim miejscem. Temat, który podyktował to zdjęcie, był niezwykle trudny, więc tym bardziej jesteśmy pełni uznania dla jej autorki - usłyszeliśmy opinie nauczycieli.
"Ta fotografia zachwyciła mnie już od pierwszego wejrzenia poprzez swoją silną, wyraźną wymowę. Dobry kadr, świetny pomysł i wrażenie nieszczęścia emanują z niej bardzo silnie, nie pozwalając o sobie zapomnieć - tak o pracy Eweliny Siek wypowiedziała się autorka powieści Małgorzata Warda.

Echo dnia z 12.11.2012r

Tytuł artykułu: KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Data publikacji: 2012-11-15 21:33:46
Treść

 

Konkurs leksykalno - gramatyczny z języka angielskiego odbędzie się 28.11.2012
o godz. 7.50 w sali 106. Zapisy do 23.11.2012 u p. Anny Gadomskiej (sala 212) i p. Alicji Konopelskiej (sala 203).
Cd...

 

Zagadnienia leksykalne:


Zagadnienia gramatyczne:

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Smile


Tytuł artykułu: Konkurs
Data publikacji: 2012-11-16 10:41:56
Treść

25 października w CEZ odbył się I etap Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „ Z poprawną polszczyzną na co dzień". Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Humanistycznej "Logos".
Uczniowie klas I technikum zmagali się z trudnym testem z zakresu językoznawstwa. Młodzież biorąc udział w konkursie doskonaliła umiejętność sprawnego i świadomego posługiwania się językiem polskim.

Wysiłek merytoryczny w przygotowanie uczniów włożyły: A. Jarosz, A. Wójcik, K. Budkowska, B. Surma.

Tytuł artykułu: Konkurs
Data publikacji: 2012-11-23 10:02:05
Treść
KONKURS

 

Biblioteka Centrum Edukacji Zawodowej
organizuje konkurs biblioteczny pt:
"Niepokoje współczesnej młodzieży w świetle korespondencji do czasopism młodzieżowych"
Więcej informacji w zakładce pt: KONKURS

 

kontakt biblioteka szkolna : mgr Kamil Kowalski

Tytuł artykułu: Regulamin
Data publikacji: 2012-11-23 10:05:05
Treść

REGULAMIN KONKURSU:

 

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów Centrum Edukacji Zawodowej
 2. Celem konkursu jest rozbudzenie wyobraźni twórczej uczestników oraz pokazanie problemów, radości z jakimi mają do czynienia uczniowie klas ponadgimnazjalnych
 3. Zadaniem uczestnika konkursu jest zbieranie materiału czytelniczego oraz własnych przemyśleń na tematy młodzieży, która zwraca się redakcji czasopism z prośbą o pomoc, radę. Forma pracy powinna zawierać styl literacki. Objętość prac nie może przekraczać formatu A4
 4. Termin zgłoszeń upływa 1 LUTEGO 2013 r.
 5. Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej lub osobiście w godzinach pracy biblioteki
 6. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z rozdaniem nagród i prezentacją prac konkursowych odbędzie się w marcu 2013 r.
 7. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac uczniów na wystawie i stronie internetowej szkoły
 8. Ocena prac:

 

 

opracował mgr Kamil Kowalski

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Tytuł artykułu: WOŚP
Data publikacji: 2012-11-26 10:08:43
Treść

wosp-logo

 

Stalowowolski Sztab WOŚP zwrócił się do Szkoły o przekazanie listy 30 chętnych wolontariuszy, chcących brać udział w kolejnym finale Orkiestry, który odbędzie się 13 stycznia 2013. Chętnych prosimy o zgłoszenie się do opiekuna Samorządu Uczniowskiego p. Rochowskiego.

Termin: koniec listopada 2012.

Tytuł artykułu: Komunikat
Data publikacji: 2012-11-26 11:26:47
Treść

W dniu 3 grudnia 2012 r. o godzinie 15:30 nauczyciele Centrum Edukacji Zawodowej będą pełnili dyżur oraz informowali rodziców nt. wyników nauczania i zachowania uczniów.

Piotr Żyjewski

Tytuł artykułu: Wycieczka zawodoznawcza 2012
Data publikacji: 2012-11-30 12:04:33
Treść

 

Cd...

Tytuł artykułu: CEZ na Targach Kielce
Data publikacji: 2012-12-05 09:49:13
Treść

Targi Kielce, jeden z dwóch liderów targowych w Polsce, to 90 000 m kw. powierzchni wystawienniczej, a w tym 36 000 m kw. w 7 pawilonach wystawienniczych z nowoczesną infrastrukturą. Targi Kielce to rocznie ponad 210 000 zwiedzających i gości z 56 krajów, blisko 6 500 wystawców oraz 185 000 m2 wynajętej powierzchni wystawienniczej. Targi Kielce to organizator nie tylko ponad 60 wystaw ale i 400 konferencji rocznie, mecenas kultury i sportu.
Młodzież Technikum Organizacji Reklamy CEZ w dniach 15-16.11.2012r w charakterze obserwatorów uczestniczyła w Targach Kielce. Była to cenna lekcja zawodoznawcza. Uczniowie mieli okazję zetknąć się z profesjonalną reklamą firm różnych branż.

targi kielce3

 

Cd...

Udoskonalili umiejętności zawodowe w zakresie:
• profesjonalnego dostosowania do potrzeb klienta projektów stoisk,
• wykorzystania zabudowy systemowej oraz nietypowej,
• obsługi technicznej stoiska,
• wyposażenia stoiska w meble targowe,
• wystroju plastycznego stoiska.
Przyszli technicy organizacji reklamy mieli szansę zapoznać się z funkcjonowaniem nowoczesnej formy reklamy, która świetnie sprawdza się w warunkach targów, festiwali, konkursów branżowych, a jest to wewnętrzna sieć telewizyjna.

Dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu multimedialnemu telewizory mogą służyć jako indywidualny nośnik reklam i ogłoszeń.

Na terenie całego ośrodka wystawienniczego zamontowane są w sumie 22 monitory plazmowe. Dwa z nich znajdują się w terminalu wejściowym, pięć w budynku administracyjnym i Centrum Konferencyjnym, a pozostałe w halach wystawienniczych.
Udział uczniów w wycieczce rozszerzył ich horyzonty dotyczące wykonywania przyszłego zawodu.

A. Jarosz

Tytuł artykułu: Uczniowie CEZ w drodze do „Kariery inżyniera”
Data publikacji: 2012-12-05 09:51:21
TreśćRuszyła III edycja programu „Kariera inżyniera".

1 grudnia 2012 r. ruszyła III edycja programu Kariera Inżyniera, w którym to projekcie biorą udział uczniowie z Centrum Edukacji Zawodowej. Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie stalowowolskim, która od początku współpracuje z organizatorami tego przedsięwzięcia.

 

Cd... W ramach programu realizowane są następujące inicjatywy:
- Regionalna Akademia Oracle koordynatorem której jest dr inż. Paweł Dymora. Inicjatywa RAO polega Ne poszerzaniu wiedzy na temat produktów i rozwiązań marki Oracle. Szkoły członkowskie realizują program szkoleniowy w oparciu o profesjonalne materiały opracowane specjalnie dla Akademii oraz przy wsparciu Politechniki Rzeszowskiej i firmy Oracle Polska.

karierainzyniera2

W ramach „Kariery inżyniera" organizowane są również Warsztaty Microsoft Junior.NET, których koordynatorami są: dr inż. Bartosz Trybus,dr inż. Bartosz Pawłowicz, studenci koła naukowego WEiI "KOD" oraz Koła Naukowego Elektroniki i Technologii Informacyjnych.

W roku akademickim 2012/13 nauczyciele akademiccy Wydziału prowadzą w 4 sesjach następujące zajęcia:
* SZTUKA METROLOGII
* SYSTEMY WBUDOWANE I STEROWNIKI PRZEMYSŁOWE
* WYBRANE ZAGADNIENIA Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I KOMBINATORYKI
* BAZY DANYCH
* SYSTEMY OPERACYJNE
* PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH
* BEZPIECZEŃSTWO USŁUG SIECIOWYCH
Udział w projekcie „Kariera inżyniera" owocuje współpracą z Politechniką Rzeszowską, na której absolwenci CEZ podejmują studia. Uczniowie klas technikum mają okazję zetknąć się już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej z programem studiów wyższych.

 

A. Jarosz

Tytuł artykułu: CEZ na Festiwalu Fryzjerskim Hair Fair i Kosmetycznym Beauty Fair
Data publikacji: 2012-12-05 09:55:40
Treśćfestiwalfryzjerski
W dniach 24-25.11.2012 dziewczęta z Technikum Stylizacji i Wizażu w Centrum Edukacji Zawodowej pod opieką nauczyciela zawodu miały okazję brać udział w profesjonalnym szkoleniu i kursach fryzjerskich organizowanych w ramach XII edycji Festiwalu Fryzjerskiego w Sosnowcu. Szeroki panel konferencji i warsztatów pozwalał poszerzyć wiedzę w nowoczesnej technologii, dowiedzieć się w jaki sposób przygotować swoich podopiecznych do startów w konkursach fryzjerskich, zobaczyć prezentację strzyżeń. Ne Festiwalu uczennice mogły również podziwiać makijaż ekstrawagancki oraz fantazyjnie zdobione paznokcie. Nie zabrakło również tematyki karnawałowych balów i noworocznych bankietów, na których królować będą tylko perfekcyjnie wykonane stylizacje. Uczennice TSiW utwierdziły się w przekonaniu, że fryzjerstwo to sztuka, której należy poświęcić jak najwięcej czasu. Trzeba się zaangażować w nieustannym poszukiwaniu inspiracji, wzorców. Należy zatem eksperymentować, aby znaleźć nietuzinkowe rozwiązania. Fryzjer to artysta, kreator wizerunku, którego prace trafiają na ulice naszych miast. Tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tym przedsięwzięciu odsyłam do strony internetowej www.festiwalfryzjerski.pl

A. Jarosz

Tytuł artykułu: OGŁOSZENIE
Data publikacji: 2012-12-05 19:33:14
Treść

Wyniki Konkursu leksykalno - gramatycznego z języka angielskiego zostaną ogłoszone

7 grudnia 2012 r. o godz. 10:20 w sali 203.

Zapraszamy wszystkich uczestników.

 

Tytuł artykułu: Ważne dla kandydatów na wolontariuszy WOŚP!
Data publikacji: 2012-12-07 17:04:08
TreśćPoniżej ważna informacja dla uczniów naszej Szkoły, którzy zgłosili chęć pomocy w Finale WOŚP.
Piotr Rochowski

Drodzy Państwo!

Otrzymaliśmy od Was listy osób, które chcą zostać wolontariuszami Stalowowolskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Następnym krokiem, aby zostać wolontariuszem jest osobista rejestracjach tych uczniów u nas w sztabie. Oto kilka prostych ale bardzo ważnych kroków, które musi spełnić każdy kandydat!

 

Cd... 1. Otóż każdy z nich musi się stawić do nas osobiście z aktualnym i ważnym dokumentem, tj. legitymacją szkolną, paszportem, lub w przypadku osób pełnoletnich; dowodem osobistym.
2. Dodatkowo każdy musi przynieść swoje aktualne zdjęcie legitymacyjne, które niezbędne jest do identyfikatora wolontariusza!
3. Jeśli z przyczyn losowych kandydat nie może stawić się osobiście, rejestracji w jego imieniu może dokonać tylko i wyłącznie opiekun prawny, który będzie posiadał ze sobą własny dokument tożsamości, dokument kandydata i jego zdjęcie. (Ważne, aby uczniowie nie przysyłali swoich kolegów lub koleżanek, a tak się często dzieje, co oczywiście nie ma najmniejszego sensu).
Rejestracja wolontariuszy odbędzie się w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli, mieszczącym się przy ul. Gen. L. Okulickiego 32, w dniach:
Wtorek, 11.12.2012 r., 18:00-20:00
Środa, 12.12.2012 r., 18:00-20:00
Czwartek, 13.12.2012 r.,18:00-20:00
Zwracamy się z ogromną prośbą o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym uczniom Państwa szkoły ponieważ osobista rejestracja jest jedynym sposobem, aby zostać wolontariuszem naszego sztabu.

Z wyrazami szacunku,
Sztab WOŚP Stalowa Wola

 

Tytuł artykułu: Ogłoszenie
Data publikacji: 2012-12-07 17:06:45
Treść
ogloszenie
Tytuł artykułu: Dzień Bezpiecznego Internetu 2013
Data publikacji: 2012-12-08 05:37:57
Treść

Kolejny międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu przed nami! Już 5 lutego 2013r. po raz dziesiąty na całym świecie świętować będziemy DBI.

Tematem przewodnim w roku 2013 są prawa i obowiązki cyfrowego obywatela. Wszystkie działania będą realizowane pod hasłem "Serfuję. Respektuję". Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na to, że każdy internauta ma prawo wykorzystywać potencjał sieci do samorealizacji, zdobywania informacji, nauki czy zabawy - ponosi jednak odpowiedzialność za swoje działania w Internecie. Podczas serfowania w Sieci powinien pamiętać o szanowaniu innych jej użytkowników i respektowaniu ich praw.

 

Cd...

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kampanii. W tym roku zgodnie ze zgłoszoną inicjatywą, planujemy m.in.

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do współpracy. Więcej szczegółów, terminarz i regulamin konkursu już niebawem.

 

Koordynatorzy szkolnych obchodów DBI

Monika Bis i Justyna Krawiec

s.107

Wszelkie informacje o przebiegu Dnia Bezpiecznego Internetu 2013 publikowane są w serwisie www.dbi.pl oraz www.dzieckowsieci.pl. Informacje o DBI także w serwisie www.sieciaki.pl.

 

Tytuł artykułu: Warsztaty plastyczne
Data publikacji: 2012-12-15 05:54:44
Treść